Paneeli: Kuntien säästötalkoot lähes kestämättömiä

Kunnilla miljardien säästötalkoot – Valtion hellitettävä otettaan

Kuntaliiton toimitusjohtaja Mäki-Lohiluoma Kuntamarkkinoiden puoluetentin avauspuheenvuorossa:
Kunnilla miljardien säästötalkoot – Valtion hellitettävä otettaan

Miten vältetään kestämättömät veronkorotukset kunnissa? Millä tavoin kuntien tehtäviä puretaan miljardin euron edestä? Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma esitti kysymykset puoluejohtajien paneelin keskustelijoille avauspuheenvuorossaan Kuntamarkkinoiden päätapahtumassa.

Hallituksen rakennepaketin mukaan julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisesta kaksi miljardia kohdistuu kuntatalouteen. Kuntaliitto odottaa valtiolta keinoja, jotta kunnat voivat toteuttaa talouden ja tehtävien tasapainottamisen.

Aiemmat hallituksen päätökset vähentävät kuntien valtionosuuksia ensi vuonna 1,1 miljardia euroa. Ensi vuoden valtionosuudet ovat vuoden 1990 tasolla. Samalla kuitenkin kuntien tehtävien lukumäärä on kaksinkertaistunut.

– Jokaiseen lainsäädäntöhankkeeseen on saatava mukaan tuottavuusnäkökulma. Muihin uudistuksiin ei ole varaa kuin sellaisiin, jotka parantavat tuottavuutta, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma edellytti avauspuheenvuorossaan.

– Velvoitteiden ja tehtävien purku on rakennettava aidosti tehostamalla niin, että konkreettiset vaikutukset koko julkisen talouden kannalta voidaan todentaa, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma totesi.

Jos hallituksen rakennepaketissa esitetty kahden miljardin euron tasapainotusvaatimus siirrettäisiin suoraan kuntaveroihin, se tarkoittaisi keskimäärin 2,5 prosenttiyksikön korotusta.

– Kunnallisverotuksen korotus iskee sosiaalisesti ja alueellisesti epätasa-arvoisemmin kuin valtionverotuksen kiristäminen, Mäki-Lohiluoma muistutti.

Uusi vapaakuntakokeilu selkeyttämään tehtävien purkua?

Kuntien omaa paikallista kokemusta kannattaa käyttää hyödyksi tehtävien ja menojen keventämistalkoissa, toimitusjohtaja totesi.

– Kunnat tuntevat käytännön tehtävät ja paikalliset olosuhteet. Kuntien aloitteellisuudelle ja omalle harkinnalle tulee antaa tilaa ja mahdollisuuksia. Kuntien kokemukset voidaan saada hyötykäyttöön esimerkiksi 1990-luvulla toteutetun vapaakuntakokeilun kaltaisen toimintamallin avulla.

– Kunnille pitää antaa nykyistä enemmän harkintavaltaa palvelujen tuottamiseen paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Hyvien käytäntöjen levittämistä pitää myös edelleen vauhdittaa, Mäki-Lohiluoma korosti.

Puolueiden johto kuntaväen tentissä

Jokasyksyinen kunta-alan suurtapahtuma Kuntamarkkinat kokoaa Kuntatalolle Helsinkiin tuhansia kuntaorganisaatioiden asiantuntijoita.

Kuntamarkkinoiden päätapahtuma, puoluejohtajien paneeli alkoi keskiviikkona 11. syyskuuta kello 10.00.

Paneeliin osallistuvat Kuntaliiton hallituksessa mukana olevat puolueet: kokoomuksesta varapuheenjohtaja Henna Virkkunen, sosialidemokraateilta ensimmäinen varapuheenjohtaja Krista Kiuru, perussuomalaisilta toinen varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä, vihreiltä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen, keskustalta kansanedustaja Tapani Tölli sekä vasemmistoliitolta eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Risto Kalliorinne.

Paneelikeskustelua voi seurata suorana lähetyksenä verkossa www.kunta.tv

Mainokset