YK:n aseriisuntatutkimusinstituutin johtoon suomalainen ammattilainen

YK:n aseriisuntatutkimusinstituutin UNIDIRin johtajana aloittaa Jarmo Sareva. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon nimitti 55-vuotiaan Sarevan tehtävään vuoden 2015 alusta alkavalle toimikaudelle.

Instituutti sijaitsee Genevessä, missä Sareva työskentelee myös tällä hetkellä. Ennen nimitystään UNIDIRiin Sareva toimi YK:n aseriisuntatoimiston (UNODA) Geneven sivutoimipisteen sekä aseriisuntakonferenssin sihteeristön (Conference on Disarmament, CD) päällikkönä. Jarmo Sarevalla on laajaa kokemusta myös muista merkittävistä YK-tehtävistä.

Aiemmin Sareva on toiminut suurlähettiläänä ja pysyvän edustajan sijaisena Suomen YK-edustustossa sekä useissa muissa tehtävissä Suomen ulkoasiainhallinnossa.

UNIDIR on pääosin vapaaehtoisrahoituksella toimiva tutkimusinstituutti, joka tuottaa aseriisuntaa ja kansainvälistä turvallisuutta käsittelevää riippumatonta ja korkeatasoista tutkimusta. UNIDIR tukee kansainvälisen yhteisön työtä aseriisunnan ja asevalvonnan sektoreilla myös tarjoamalla ratkaisumalleja YK:n agendalla oleviin kysymyksiin.

”UNIDIRin vahvuus on sen työn riippumaton ja laaja-alainen luonne sekä YK:n tälle työlle tarjoama arvovalta”, Sareva toteaa.

Jarmo Sarevan mielestä on tärkeää myös jatkossa säilyttää instituutin työn riippumattomuus. Suurimmaksi haasteeksi Sareva mainitsee UNIDIRin rahoituksen saattamisen vakaalle ja ennustettavalle pohjalle.

Puolustusministeri Carl Haglund tapasi YK:n pääsihteerin

Puolustusministeri Carl Haglund tapasi YK:n pääsihteeri Ban-Ki-moonin

Puolustusministeri Carl Haglund tapasi 28.3.2013 YK:n pääsihteeri Ban-Ki-moonin tämän virkahuoneessa New Yorkissa.

He keskustelivat erityisesti Lähi-idän rauhanturvaoperaatioiden turvallisuustilanteesta, joka on heikentynyt Syyrian kriisin takia.

Uusi YK:n ympäristökokous perustettiin Nairobissa

Viime viikolla Nairobissa YK:n ympäristöohjelman UNEPin hallintoneuvoston kokouksessa päätettiin perustaa uusi YK:n ympäristökokous, UN Environment Assembly. Päätöksellä edistettiin merkittävästi kesäkuussa 2012 pidetyn Rion kestävän kehityksen huippukokouksen toimeenpanoa. Ympäristöministeri Ville Niinistö osallistui kokoukseen ja oli keskeisessä roolissa uuden elimen perustamisessa.

”Päätös on merkittävä, koska maailmanlaajuisen ympäristöhallinnon vahvistamista on valmisteltu jo toistakymmentä vuotta. Näillä uudistuksilla viedään eteenpäin laajempaa ymmärrystä maapallon kantokyvyn rajoista, globaalin ympäristön tilasta ja keinoista ongelmien ratkaisemiseksi koko YK:ssa. Suomi on ollut yksi keskeisimmistä asian edistäjistä valmistelun aikana”, ministeri Niinistö toteaa.

Nairobissa hyväksytyn päätöksen mukaan UNEPin päätöksenteko vahvistuu monella tavalla. Jatkossa ministerit kokoontuvat joka toinen vuosi päättämään maailmanlaajuisesti tärkeistä ympäristöasioista. UNEPissa tehtävät linjaukset ohjaavat ympäristökysymysten nostamista esiin läpi koko YK-järjestelmän.

Samalla kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia parannettiin maailmanlaajuisten ympäristöasioiden valmistelussa ja niiden päätöksenteossa. Uutta oli myös päätöksenteon tieteellisen pohjan vahvistaminen: uudessa YK:n ympäristökokouksessa ympäristöministerit perustavat päätöksensä entistä vahvemmin ympäristöongelmia koskevaan tuoreimpaan tieteelliseen tietoon. UNEP vahvistaa myös alueellista toimintaansa ja tukee maita kansallisten ympäristöohjelmien toteuttamisessa.

Uuden päätöksentekoelimen perustamisen lisäksi Nairobissa annettiin vahva tuki vihreän talouden kansalliseksi toimeenpanemiseksi edistämällä muun muassa resurssitehokkuutta, luonnonvaratilinpitoa ja vähähiilistä taloutta. Kokouksessa käynnistettiin myös mittava vihreän talouden kumppanuushanke, jolle Suomi antoi tukensa.

Lisäksi Nairobissa hyväksyttiin joukko muita Rion toimeenpanoa vauhdittavia päätöksiä liittyen muun muassa kestäviin kulutus- ja tuotantotapoihin, valtamerien suojeluun ja ympäristön kemikalisoitumisen vähentämiseen.