Patenttien nopeutettua käsittelyä pilotoidaan

Nopeutetussa käsittelyssä patentinhakija saa PRH:lta ensimmäisen teknisen välipäätöksen neljässä kuukaudessa patenttihakemuksen tekemispäivästä. Kirjettä kutsutaan välipäätökseksi, koska kyseessä on hakemuskäsittelyn aikana annettu päätös.

Ensimmäinen tekninen välipäätös tarvitaan yleensä vuoden kuluessa, koska sen avulla hakija voi päättää, kannattaako patentointia jatkaa ulkomaille.Esimerkiksi maailmalle pyrkivät IT- ja cleantech-startup-yritykset tarvitsevat kuitenkin paljon nopeampaa palvelua.

Edellytykset nopeutetun käsittelyn saamiseen

Pilottivaiheessa nopeutettu käsittely on maksuton, mutta emme tietenkään voi myöntää nopeutettua käsittelyä jokaiselle patenttihakemukselle. Hakemuksen on täytettävä seuraavat edellytykset:

• hakemus on jätetty PRH:een 1.12.2014 tai sen jälkeen
• hakemus on muodollisesti kunnossa
• hakija on suomalainen
• hakemus on suomalainen ensihakemus

Suomalainen ensihakemus

Suomalainen ensihakemus tarkoittaa sitä, että hakija ei ole jo hakenut kyseiselle keksinnölle patenttia muualla. Toisin sanoen patentoiminen aloitetaan Suomesta.

PPH- eli Patent Prosecution Highway -järjestelmä

PPH-järjestelmää kannattaa hyödyntää, jos patentointia jatketaan ulkomailla. PPH-järjestelmä mahdollistaa nopeutetun käsittelyn pyytämisen myös muissa patenttivirastoissa, joiden kanssa PRH:lla on sopimus. Tällä hetkellä suomalaishakijoilla on mahdollisuus hakea nopeutettua PPH-käsittelyä 21 ulkomaisessa virastossa, esimerkiksi Saksassa, USA:ssa ja Kiinassa.

Lue lisää nopeutetusta käsittelystä
http://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_suome…ly-pilotti.html

Luottamus yritysostoihin on globaalisti kasvussa

Keskisuuret yrityskaupat lisääntyvät ja luottamus yritysostoihin globaalisti kasvussa

EY:n yrityskauppabarometrin mukaan kauppojen määrä sekä arvo ovat palaamassa kriisiä edeltävälle tasolle. Tekeillä olevien kauppojen määrä on kasvanut voimakkaasti ja kuluneen vuoden megakauppojen jälkeen on tulossa keskisuurten yrityskauppojen aalto.

EY:n puolivuosittain julkaistavan Global Capital Confidence Barometer -raportin mukaan neljäkymmentä prosenttia yrityksistä uskoo tekevänsä yritysostoja seuraavan 12 kuukauden aikana. Odotukset ovat korkeimmillaan kolmeen vuoteen, ja yrityskauppojen määrän sekä arvon odotetaan palaavan globaalisti kriisiä edeltäneelle vuoden 2006 tasolle. Lähes kaksi kolmesta barometriin haastatellusta odottaa kauppojen määrän lisääntyvän seuraavan 12 kuukauden aikana.

– EY:n aiempi raportti ennusti oikein vuoden 2014 megakauppojen aallon. Nämä useiden miljardien arvoiset kaupat vaikuttavat edelleen yrityskauppojen markkinaan, sillä ne lisäävät luottamusta kauppojen tekoon ja aktivoivat uusia kauppoja, EY:n yritysjärjestelypalveluiden globaali johtaja Pip McCrostie toteaa.

Raportti odottaa seuraavan aallon nousevan erityisesti alle 200 miljoonan euron arvoisista kaupoista, joita ajaa yritysten tarve sekä vahvistaa että laajentaa ydinliiketoimintaansa.

Kauppojen valmistelu kasvoi kolmanneksella alkuvuodesta

Valmisteilla olevien kauppojen määrä on kasvanut 30 prosenttia viime huhtikuun jälkeen. Lisäksi kaksi kolmesta yritysjohtajasta odottaa suunniteltavien kauppojen määrän kasvavan lisää seuraavan vuoden aikana. Yli puolet vastaajista uskoo myös yritysvaltaukseen pyrkivien kauppojen lisääntyvän.

– Myyjien ja ostajien näkemykset valuaatiosta ovat tasaantuneet, ja puolet vastaajista näkee vain pienen eron myyjien ja ostajien hintaodotuksissa. Se helpottaa tekeillä olevien kauppojen toteutumista, partner Mikko Äijälä EY:n yritysjärjestelypalveluista toteaa.

Suurin osa yrityksistä aikoo keskittyä ydinliiketoimintaansa tukeviin ostoihin markkinaosuuden lisäämiseksi, kulujen karsimiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Yritysten toimintaympäristö pysyy samalla suotuisana myös suurten kauppojen toteuttamiselle ja yli kolmanneksella on edelleen aikeita rakenteellisiin kauppoihin, erityisesti Yhdysvalloissa.

Ostoaikeiltaan aktiivisimmat sektorit ovat autoteollisuus, teknologia, bio- ja lääketiede, telekommunikaatio ja kuluttajatuotteet. Viisi houkuttelevinta kohdemaata yritysostoille olivat Brasilia, Kiina, Intia, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Tutkimuksesta

EY Capital Confidence Barometer kuvaa yritysten operatiivisen johdon ja hallitusten luottamusta maailman talouteen, pääomamarkkinoihin ja yrityskauppoihin. Tutkimus perustuu yli 1 600 yritysjohtajan haastatteluihin yli 60 maassa. Tutkimus on toteutettu puolivuosittain syksystä 2009 lähtien.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on keskustellut puhelimitse Ukrainan kriisin johdosta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on keskustellut puhelimitse Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön toimintaa johtavan Sveitsin liittopresidentin Didier Burkhalterin kanssa. Presidentti Poroshenkon kanssa Niinistö keskusteli torstaina 13. marraskuuta ja liittopresidentti Burkhalterin kanssa maanantaina 10. marraskuuta 2014. Puhelinkeskustelut käytiin Suomen aloitteesta.

Presidentti Poroshenkon kanssa presidentti Niinistö keskusteli Itä-Ukrainan kiristyneestä tilanteesta, kriisin ratkaisumahdollisuuksista ja rauhanprosessin jatkosta. Esillä oli myös YK:n turvallisuusneuvoston Ukrainan tilanteesta pitämä hätäkokous ja sen tulokset. Presidentti Niinistö korosti Suomen täyttä tukea Minskin rauhanprosessille ja Ukrainan suvereniteetille sekä onnitteli Ukrainaa hyvin sujuneista parlamenttivaaleista, jotka järjestettiin 26. lokakuuta.

Etyjin puheenjohtajan, liittopresidentti Burkhalterin kanssa käydyssä keskustelussa oli esillä Ukrainan tilanne ja Etyjin toiminta kriisin rauhanomaisen ratkaisun edistämiseksi. Suomi tukee Sveitsin ponnisteluja Etyjin puheenjohtajamaana.

Maailman suurin kaapelinvalmistaja investoi Suomeen

Kaapelivalmistaja Prysmian Group laajentaa tuotantoaan Suomessa. Konserni on päättänyt sijoittaa 40 miljoonaa euroa Pikkalan merikaapelitehtaaseen uuden vaativan kaapelityypin valmistamiseksi; kyseessä ovat suuren poikkipinnan 3-vaiheiset jopa 400 kV jännitetason kaapelit.

Konserni on myös ostanut käytössään olleen tehdaskiinteistön maa-alueineen Pikkalassa itselleen. Kiinteistö oli aikaisemmin Nokian omistuksessa.

Investointia edelsi Prysmian Groupin keväällä saama 730 miljoonan euron sopimus voimakaapelijärjestelmän suunnittelusta, valmistamisesta ja toimittamisesta Itämerelle saksalaiseen Westlich Adlergrund -merituulipuistoon.

Kaksi vuotta sitten konserni sijoitti jo noin 40 miljoonaa euroa Suomeen merikaapelitehtaan laajennukseen, joka rakennettiin ennätysajassa. Nyt tehty päätös nostaa kokonaisinvestoinnin 80 miljoonaan euroon. Uuden laajennusosan rakentaminen alkaa tammikuussa ja tuotanto käynnistyy vuoden 2015 puolivälissä.

”Sijaintimme on erinomainen ajatellen toimituksia Pohjois-Euroopan suuriin merituulipuistoihin. Lisäksi täällä on vahva kokemus suurjännitekaapeleiden valmistuksesta”, kertoo Prysmian Finland Oy:n toimitusjohtaja Javier Arata.

Suomen tehtaan lisäksi konsernilla on kaksi muuta merikaapeleihin erikoistunutta tuotantolaitosta, Norjassa ja Italiassa. Toinen investointi kohdistuu italialaiseen Arco Felicen merikaapelitehtaaseen.

”Merikaapelin valmistus on erittäin vaativa prosessi ja konserni ja asiakkaat luottavat suomalaiseen tuotanto-osaamiseen. Nykysuhdanteissa näin mittava teollinen investointi on harvinainen uutinen, ja siksi olemme erityisen tyytyväisiä sen kohdistumisesta Suomeen”, Javier Arata sanoo.

Prysmian Groupilla on Suomessa myös toinen tehdas, joka valmistaa asennus- ja tietoliikennekaapeleita sekä tarvikkeita Oulun Ruskossa. Sinne on viime vuosina siirretty tuotantoa konsernin muilta pohjoismaisilta tehtailta. Oulun tehdas on merkittävä toimittaja sekä suomalaisille että pohjoismaisille kaapelimarkkinoille.

Tutkimus: Toimiva rajaturvallisuus rakentuu itään ja Eurooppaan

Max Janzon tutki väitöskirjassaan, miten rajaturvallisuuden ammattilaiset rakentavat rajaturvallisuutta ja -alueellisuutta.

Suomella on historiallisesti muovautunut vakuuttava rajastrategia ja vaikutusvaltainen rajaturvallisuuden kulttuuri, jolla vaikutetaan tehokkaasti tapahtumiin turvallisuusrajoilla. Neuvostoliiton romahdettua Suomi pystyi jatkamaan uskottavaa rajavalvontaa itärajalla ja samalla kehittymään eurooppalaisessa rajavalvonnassa.

Parhaiden käytäntöjen viemisellä ja yhteisillä operaatioilla on kyetty vaikuttamaan myös Euroopan muiden ulkorajojen turvallisuustilanteeseen.

Tiedot käyvät ilmi Max Janzonin yleisen valtio-opin väitöstutkimuksesta, joka tarkastetaan Helsingin yliopistossa 21. marraskuuta. Tutkimukseen on haastateltu kahtakymmentä johtavaa rajaturvallisuuden ammattilaista.

Monia turvallisuusrajoja

Suomen käytännöllisessä raja-alueellisuudessa korostuu itäraja ja hyvin toimiva Suomen ja Venäjän välinen rajaturvallisuusyhteistyö. Sosiaalinen raja-alueellisuus puolestaan merkitsee rakentavaa eurooppalaista yhteistyötä Schengen-alueella.

– Suomen rajaturvallisuusajattelu on korostetusti yhteistyöhakuista, Janzon sanoo.

Turvallisuusrajoja on enemmän kuin yksi, ja ne toimivat yhdistelminä. Vartioitujen rajojen lisäksi Janzon erottaa konsulaarisia, taloudellisia ja analyyttisiä rajoja. Vartioiduilla rajoilla varmistetaan rajaturvallisuus. Konsulaariset rajat liittyvät ulkomailla tehtäviin rajaturvallisuustoimiin.

Taloudelliset rajat ovat älykkäitä ja riippuvaisia teknologiasta – niissä käytetään muun muassa biometriikkaa. Analyyttisillä rajoilla puolestaan käytetään tiedustelua ja tiedonvaihtoa.

Uusi aihepiiri

Rajaturvallisuuden tutkimus on maailmalla ja Suomessakin uutta, mutta yleistymässä. Max Janzon on tehnyt tutkimustaan toimiessaan itse rajaturvallisuustehtävissä. Muun muassa Länsisatamasta ja lentokentältä alkanut rajavartioura on vienyt hänet ylitarkastajaksi sisäministeriön rajavartio-osastolle.

Valtiotieteiden lisensiaatti Max Janzonin väitös ”Realizing Border Security Culture in Finland (and Europe)” tarkastetaan perjantaina 21. marraskuuta kello 12.00. Vastaväittäjänä toimii professori James W. Scott Itä-Suomen yliopistosta.

Suomen Rakennusasiantuntijat teki kuntotarkastuksesta vientituotteen

Kiinteistöjen hintojen nousu ja asuntokappoihin liittyvien riitatapausten yleistyminen ovat lisänneet kysyntää kuntotarkastustoiminnalle Eestissä. Suomen Rakennusasiantuntijat Oy, SUORAA, tarttui haasteeseen ja ryhtyi tarjoamaan osaamistaan ja monivuotista kuntotarkastusalan kehittämiskokemustaan myös naapurimaamme tarpeisiin.

Asuntokauppariidat lisänneet kuntotarkastusten kysyntää Eestissä

Kiinteistöjen hintojen nousu ja asuntokappoihin liittyvien riitatapausten yleistyminen ovat lisänneet kysyntää kuntotarkastustoiminnalle Eestissä. Samoin kuin Suomessa, vastaa eestiläinen omakotitalon myyjä kiinteistönsä piilevistä virheistä 5 vuotta kaupan teosta.

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy, SUORAA, tarttui haasteeseen ja perusti tytäryhtiön, Eesti Ehitusasjatundjad Oü:n, tarjotakseen osaamistaan ja monivuotista kuntotarkastusalan kehittämiskokemustaan myös naapurimaamme tarpeisiin.

Yhteistyö Eesti Ehituskeskuksen kanssa

Eestiläisiin kiinteistöihin ja lainsäädäntöön sopeutettujen palveluiden, kuten kuntotarkastuksten, kuntoarvioiden ja TDD-palveluiden (Technical Due Diligence) tarjonnan lisäksi tarkoituksena on kattava yhteistyö alan asiantuntijaorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

Eesti Ehitusasjatundjad Oü on jo sopinut Tallinnassa sijaitsevan Eesti Ehituskeskusen, Viron rakennuskeskuksen, kanssa kuntotarkastukseen liittyvien KH- korttien kääntämiseksi eestiksi. ”Tavoitteena tällä toiminnalla Eestissä on yhtenäistää alan pelisäännöt ja lisätä tietämystä kuntotarkastuksen sisältöjen ja mm. riskirakenteiden tutkimisen tarpeellisuudesta ennen kiinteistön kauppaa” -kertoo Eesti Ehitusasjatundjad Oü:n maajohtaja Olavi Pilk.

Tallinnan toimistoa luotsaava maajohtaja Pilk on ollut useamman vuoden perehtymässä kuntotarkastustoimintaan Suomessa, jossa tarkastuksia on tehty jo 1990-luvun loppupuolelta alkaen. Pilk on opiskellut Tallinnan Ammattikorkeakoulun teollisuus- ja asuinrakennusten opintolinjalla ja hän valmistui vuonna 1986.

Fortum sai kansainvälistä tunnustusta ilmastotoimista

Fortum on saanut kaksi merkittävää tunnustusta ilmastotoimistaan: Fortum on sijoitettu sekä pohjoismaisen ilmastoindeksin (CDLI) kärkeen että maailman johtavien yritysten joukkoon hiilidioksidipäästöjen hinnoittelun edistämisessä (Carbon Pricing Champion).

”Päästöjen hinta ja päästömarkkinat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen globaalissa hillitsemisessä. Mielestämme hiilidioksidin hinta ja päästökauppa ovat toimivimmat ja kustannustehokkaimmat tavat edistää investointeja vähäpäästöisiin teknologioihin,” sanoo Fortumin ilmastoasioiden päällikkö, Kari Kankaanpää.

Globaali ilmastoasioiden raportointijärjestelmä, Carbon Disclosure Project (CDP), on arvioinut Fortumin yhdeksi pohjoismaiden johtavista yrityksistä sijoittajille välitetyn ilmastotiedon raportoijana. Perusteluissaan CDP nosti esiin tiedon kattavuuden ja laadun. CDP:n pohjoismainen ilmastoraportti 2014 julkaistiin 15.10. Tukholmassa.

Fortum sai arvioinnissa 99 pistettä sadasta. Ilmastoindeksiin valitaan mukaan paras kymmenesosa arvioinnissa mukana olleista yrityksistä. Pohjoismaiseen indeksiin pääsyn alaraja kohosi tänä vuonna peräti 95 pisteeseen.

”Kestävän kehityksen asiantuntija-arviot ja hyvä sijoittuminen tärkeissä kestävän kehityksen indekseissä ovat Fortumille tärkeitä, sillä ne tukevat toimintamme kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Uskomme, että vastuun kantaminen liiketoimintamme aiheuttamista vaikutuksista ilmastoon ja sen muutokseen on olennainen osa liiketoimintaa”, kertoo Fortumin sijoittajasuhteiden johtaja, Sophie Jolly.

Syyskuussa Fortum nimettiin yhdeksi maailman johtavista 25 yrityksestä, jotka ovat edistäneet hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua. YK:n Caring for Climate -aloitteen myöntämä tunnustus jaettiin New Yorkissa YK:n ilmastokokouksessa, johon osallistui 120 valtionpäämiestä ja ministeriä.

Palkitut yritykset täyttävät johtaville yrityksille määritellyt kriteerit hiilidioksidipäästöjen hinnoittelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritykset sisällyttävät päästöjen aiheuttamat kustannukset pitkän aikavälin strategioihinsa ja investointipäätöksiinsä, nostavat esiin päästömarkkinoiden välttämättömyyttä ja raportoivat järjestelmällisesti ilmastotoimistaan

Pääomasijoittajat kasvattivat yritysten arvoa pörssiä tehokkaammin

Eurooppalaisten pääomasijoittajien yritysmyynnit piristyivät vuonna 2013 ja erityisesti listautumisia toteutettiin eniten sitten vuoden 2006. EY:n vuosittainen raportti osoittaa pääomasijoittajien lyövän julkisesti noteeratut yhtiöt yritysten arvon kasvattamisessa.

Taloudellisen tilanteen kohentuminen Euroopassa, luottomarkkinoiden parantuminen ja listautumisille otolliset markkinat tukivat pääomasijoittajien tekemien yritysmyyntien kasvua vuoden 2013 aikana. EY:n vuosittaisen European PE exit study -raportin mukaan viime vuonna yritysmyyntien määrä kasvoi 77:ään edellisen vuoden 61:stä. Raportti käsittelee pääomasijoittajien suurista eurooppalaisista yhtiöistä tekemien yritysmyyntien tuloksia ja omistaja-arvon kasvattamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Vuonna 2013 pääomasijoittajien listautumisten kautta toteuttamat yritysmyynnit nousivat korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2006. Listautumiset vastaavat 17 prosenttia kokonaisuudesta ja tutkimuksen mukaan pääomasijoittajien portfolioista löytyy lisäksi edelleen useita listautumiskelpoisia yhtiöitä.

Parantuneet luottomarkkinat tukivat myös pääomasijoittajien välisten yrityskauppojen kasvua, joiden osuus toteutuneista myyneistä oli viime vuonna 55 prosenttia. Osuus kasvoi selvästi edellisen vuoden 38 prosentista ja on korkein sitten vuoden 2007, mikä kertoo ostajien uskovan yritysten kasvupotentiaaliin seuraavassakin liiketoiminnan kehityksen vaiheessa.

– Positiivista kehitystä on myös luotonantajien toteuttamien irtautumisten määrän putoaminen matalimmalle tasolleen sitten vuoden 2008. Yrityksille tehdyt myynnit kuitenkin odottavat vielä vilkastumistaan, sillä viime vuonna ne vähenivät edellisen vuoden 25 kaupasta 16:een, kommentoi partner Mikko Äijälä EY:n yritysjärjestelypalveluista.

Pääomasijoittajat lyövät markkinat tuloksia kasvattamalla

Tutkimuksen mukaan suurin osa myytyjen yritysten arvon kasvusta ja siten sijoituksille saadusta tuotosta on pääomasijoittajien omistuksen ansiota.

– Sekä velkavipu että yleinen osakemarkkinoiden kehitys selittävät vain osan pääomasijoittajien saavuttamista tuotoista. Pääomasijoittajien onnistuminen näkyy juuri siinä, että heidän omistamiensa yritysten tulokset ovat kasvaneet vastaavia listayrityksiä enemmän, Äijälä toteaa.

Tulosten kasvu on tutkimuksen mukaan ollut liikevaihtoa kasvattavien toimenpiteiden, kuten uusien tuotteiden, brändien ja markkinointistrategioiden, sekä toiminnallisen tehokkuuden parantamisen ansiota. Tutkimuksessa mukana olleiden pääomasijoittajien omistamien yritysten käyttökatteet kasvoivat vuosittain keskimäärin yli 8 prosenttia vuosien 2005–2013 aikana.

Listautumiset ja pääomasijoittajien väliset ostot yleistyvät

Eurooppalainen listautumismarkkina heräsi viime vuonna pitkästä horroksesta ja positiivinen kehitys on jatkunut vuonna 2014 pääomasijoittajien toteuttamien listausten tukemana. Euroopan luottomarkkinoiden koheneminen tukee myös pääomasijoittajien välisten kauppojen lisääntymistä, ja pääomasijoittajien menestys lisää niiden houkuttelevuutta luotonantajien näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan eurooppalainen pääomasijoittamisen malli on näyttänyt selviävänsä hyvin heikossakin taloudellisessa ympäristössä ja pystyvänsä luomaan arvoa julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yrityksiä paremmin.

Tutkimuksesta

EY:n raportti Taking stock: How do private equity investors create value? A study of 2013 European exits käsittelee pääomasijoittajien omistamien suurten eurooppalaisten yhtiöiden myyntien (exitien) tuloksia ja toteuttamistapoja. Raportti perustuu tietoihin vuosina 2005–2013 toteutetuista yritysmyynneistä, joissa yritysten velaton arvo (enterprise value) on ollut ostohetkellä vähintään 150 miljoonaa euroa. Lisätietoja tutkimuksen käytännön toteutuksesta löytyy raportin sivulta 14.

Seitsemän kymmenestä pohjoismaalaisesta teki verkko-ostoksia viime kesänä

Vuoden toisella neljänneksellä seitsemän kymmenestä pohjoismaalaisesta teki verkko-ostoksia, joiden yhteisarvo oli noin 33 miljardia Ruotsin kruunua. Verkkokaupan voimakas kehitys näkyy myös pakettimäärissä. PostNordin verkkokauppaan liittyvien B2C-pakettien määrä lisääntyi 12 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä.

PostNordin raportista Verkkokauppa Pohjoismaissa – vuoden 2014 toinen neljännes käy ilmi, että verkkokauppa on voimissaan koko Pohjolassa: aktiivisimpia verkkoasiakkaita olivat norjalaiset, joista 71 prosenttia osti edellisen vuosineljänneksen aikana jotain verkosta. Suomessa verkko-ostoksia tehneiden osuus oli Pohjoismaista pienin, ja heitä oli vain 59 prosenttia väestöstä. Ruotsissa ja Tanskassa 70 prosenttia väestöstä teki verkko-ostoksia.

Samaan aikaan verkko-ostoksia tehdään paljon Pohjoismaiden ulkopuolelta. Suomalaiset verkkoasiakkaat tekivät eniten verkko-ostoksia ulkomaisissa verkkokaupoissa edellisellä vuosineljänneksellä. Suomalaisten kuluttajien verkko-ostosten kokonaisarvosta 43 prosenttia meni ulkomaisiin verkkokauppoihin. Vastaavat osuudet olivat Ruotsissa 23, Tanskassa 26 ja Norjassa 32 prosenttia.

– Ulkomaisista verkkokaupoista ostoksia tehneiden kuluttajien osuus lisääntyi hieman kuluneen neljänneksen aikana. Entistä useampi kansallinen verkkokauppa panostaa toimintansa laajentamiseen muihin Pohjoismaihin samalla, kun muut Pohjoismaiden ulkopuoliset toimijat laajentavat toimintaansa niin ikään Pohjoismaiden markkinoille. Se tarkoittaa sitä, että kuluttajilla on helposti saatavilla laajempi tarjonta edullisemmin hinnoin, mikä puolestaan edistää verkkokaupan kasvua, PostNordin myyntijohtaja Kimmo Hyttinen sanoo.

Puolet kaikista verkkokauppa-asiakkaista pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä mahdollisuutta valita itse logistiikkatoimija, ja seitsemän kymmenestä pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä mahdollisuutta valita itse toimitustapa.

Vastatakseen verkkoasiakkaiden toiveeseen valita itse toimitustapa PostNord kokeilee pakettiautomaatteja pohjoismaisissa pääkaupungeissa Tukholmassa, Oslossa ja Helsingissä. Tanskassa PostNordilla on jo entuudestaan käytössä pakettiautomaatteja.

– Pakettiautomaattien myötä pakettien noutaminen käy entistä helpommin ja joustavammin, minkä tiedämme olevan verkkokauppa-asiakkaiden mieleen. Syksyllä kokeilemme pakettiautomaatteja verkkokauppa-asiakkaidemme kanssa parissa valitussa kauppakeskuksessa Helsingin alueella, Kimmo Hyttinen sanoo.

Pekingin Pure Finland -tapahtumat vahvistavat Suomen maakuvaa Kiinassa

Pekingin Pure Finland -tapahtumat vahvistavat Suomen maakuvaa Kiinassa ja houkuttelevat kiinalaisia Suomeen

Pekingissä käynnistyi 18.9.2014 sarja Pure Finland -tapahtumia, jotka esittelevät Suomea laaja-alaisesti kiinalaisille kohderyhmille. Ensimmäisessä tilaisuudessa ovat mukana Fiskars (Iittala), Marja Kurki, Reima ja Suunto.

Kiinalaisten kuluttajien kasvava vaatimustaso tuotteiden laadun suhteen ja yhä useampien kiinalaisten kiinnostus elämänlaatunsa parantamiseen luovat otollisen pohjan suomalaisbrändeille. Kiinassa toimii jo yli 300 suomalaista yritystä, mutta vain harvat suomalaiset kuluttajabrändit ovat siellä tunnettuja.

”Kilpailu Kiinan markkinoilla on kovaa. Brändin rakentaminen Kiinan kokoisessa maassa ei ole millekään yksittäiselle organisaatiolle helppoa. Pyrimmekin rakentamaan Suomen maakuvaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa niin, että se entistä paremmin tukee yritysten ja muiden suomalaisorganisaatioiden ponnisteluja Kiinassa”, toteaa Suomen Kiinan-suurlähettiläs Jari Gustafsson.

Pure Finlandin tavoitteena on vahvistaa Suomen maakuvaa ja suomalaisten organisaatioiden brändiä Kiinassa, erityisesti Pekingissä. Tapahtumilla esitellään Suomi matkailun, investointien ja opiskelun kohdemaana, Suomen luova teollisuus, musiikki ja design sekä suomalaiset kuluttajabrändit, innovaatiot ja startup-yritykset. Hankkeen suojelijana toimii pääministeri Alexander Stubb ja sen taustalla on lähes 30:en suomalaisorganisaation joukko, jossa on mukana muun muassa ministeriöitä, yrityksiä, yliopistoja ja kulttuuritoimijoita.

”Kiinassa ulkomaisten viranomaisten ja yksityisten toimijoiden välinen yhteistyö on tärkeää. Se vahvistaa kiinalaisten luottamusta yksityisiä ulkomaisia toimijoita, kuten yrityksiä kohtaan.” Gustafsson sanoo.

Pure Finland -hankkeen pääkumppaneita ovat Finnair, KONE, Nokia, Helsingin yliopisto ja Matkailun edistämiskeskus. Hankkeen muita kumppaneita ovat Fiskars (Iittala), Marja Kurki, Metso, Reima, Stora Enso, Tekes, Suunto, TLD Registry ja UPM.

Hankkeen yhteistyötahoja ovat ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Aalto-yliopisto, CIMO, Finpro (Cleantech Finland), Digile, Finnish Business Council Beijing, Golden Bridge, Helsinki Arts Initiative, Invest in Finland, Rovio ja Slush. Myös paikallisen suomalaisyhteisön vapaaehtoisjäsenillä on merkittävä rooli tapahtumien järjestelyissä.

Pure Finland on Team Finland -hanke, joka rahoitetaan noin puoleksi julkista ja puoleksi yksityisistä varoista. Lisätietoja löytyy osoitteesta: http://www.purefinland.cn

Brändin merkitykstä tutkittiin Ruotsissa ja Suomessa

BrandWorxx Oy toteutti jo viidennen kerran NASDAQ OMX Helsingissä noteerattujen yhtiöiden ISO 10668 -standardin mukaisen brändin rahallisen arvon määrityksen. Ensimmäistä kertaa vertailussa olivat myös ruotsalaiset pörssiyhtiöt. Kärkisijan vei Hennes & Mauritz (18 168 M€). Suomalaisia Top 20 listalle mahtui vain kolme; Nokia (7.sija 4 256M€), KONE (11.sija 2 330M€) sekä Nokian renkaat (20.sija 1 468M€).

Tulokset viiden vuoden ajalta osoittavat kiistatta brändin merkityksen yritysten menestymisessä. Voittajayritykset, joiden brändit ovat vahvistuneet eniten tekevät yli kaksinkertaisesti parempaa tulosta kuin yritykset, jotka eivät ole panostaneet brändiinsä. Huolestuttavaa Suomen kannalta on että Ruotsissa brändiin panostavia menestysyrityksiä on yli viisi kertaa enemmän kuin Suomessa.

”Selvityksemme mukaan yritykset, jotka panostavat asiakaskokemusten ymmärtämiseen ja brändin kehittämiseen, pärjäävät taloudellisesti paremmin. Ne ovat sisäistäneet näiden kahden asian keskinäisen välttämättömyyden. Yrityksillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla tietämättä, mitä heidän asiakkaansa ajattelevat ja miten he toimivat. Voittajayritysten tärkein panostuksen kohde on brändi ja kasvu, kun staattiset yritykset keskittyvät liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja asiakkuuksien hallintaan, kuten CRM-järjestelmiin. ”Nämäkin ovat sinänsä tärkeitä asioita. Olennaista on kuitenkin kysyä, onko asiakkuuksien johtaminen kiinni yrityksen strategisissa tavoitteissa”, toteaa BrandWorxxin toimitusjohtaja Jari Taipale.

Suomessa kapeampi kärki

”Vaikka ruotsalaisia menestysyrityksiä on huomattavasti enemmän on tärkeää huomioida, että Suomesta löytyy myös paljon yrityksiä, joissa asiat tehdään oikein”. Esimerkkinä Taipale nostaa esille Nokian renkaat, joka tekee hyvää tulosta ja jonka brändin arvo on kasvanut tasaisesti (29% neljässä vuodessa). ”Huolestuttavaa on kuitenkin kärjen kapeus, Ruotsissa on yli 5 kertaa enemmän brändiin panostavia voittajayrityksiä kuin Suomessa. Tämä näkyy kiistatta yritysten tuloskehityksessä ja koko kansantalouden isossa kuvassa.”

”Suomalaisilla yrityksillä on vielä selkeästi parannettavaa brändin rakentamisessa ja sen johtamisessa. Kun Suomessa vain 20 % toimitusjohtajista sanoo vastaavansa yrityksensä brändistä, vastaava luku on Ruotsissa 40%. Ruotsissa brändillä tehdään yksinkertaisesti paremmin tulosta kuin Suomessa. Se kertoo oman tärkeän tarinansa”, Taipale sanoo.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että NASDAQ OMX Helsingin mielikuvallisesti vahvin brändi on jälleen Koneella, joka sai vahvuusarvosanakseen 6, asteikolla yhdestä seitsemään. Brändin vahvuuden elementit ovat tekijöitä, joita vahvistamalla yritykset pystyvät kehittämään kokonaisliiketoimintaansa ja kannattavuuttaan. Myös Fiskars, F-Secure ja Orion ovat viime vuoden tapaan menestyneet tällä mittarilla arvioiden hyvin.

Taipale korostaa, että vahvan brändin taustalla tulee olla aito, mitattavissa ja seurattavissa oleva asiakaslähtöisyys. Vielä liian harva yritys Suomessa ohjaa toimintaansa systemaattisesti asiakastietoon ja -kokemukseen perustuen.

Ymmärrä asiakastasi, uskalla uudistua ja ota henkilöstö mukaan

”Tulokset osoittavat kiistatta, että yritykset jotka kykenevät kuuntelemaan asiakkaiden tarpeita ja uudistamaan aidosti toimintaansa tämän mukaisesti menestyvät muita paremmin. Huomionarvoista on että asiakaslähtöisyys ennustaa yleispätevästi taloudellista menestymistä niin Suomessa kuin Ruotsissa, isoissa ja pieneissä yrityksissä sekä kuluttajaliiketoimintaa että BtB-liiketoimintaa tekevissä yrityksissä”, toteaa BrandWorxxin strategisista tutkimuksista vastaava seniorikonsultti Tommi Huuska.

”Asiakaslähtöisyyden ja uudistumiskyvyn lisäksi kaikkein olennaisinta näyttää olevan yrityksen kyky saada koko organisaatio oman strategiansa ja tavoittelemiensa asioiden taakse. Työntekijän tulee ymmärtää mitä yritys tavoittelee, ja mikä on hänen roolinsa tavoitteen saavuttamisessa”

Tutkimus on toteutettu kansainvälisen ISO-standardin 10668 (Standardi brändin rahallisen arvon määrittämisestä) vaatimusten mukaisesti ja se perustuu kattavaan aineistoon:

– 2000 haastattelua Suomessa ja Ruotsissa

– 200 yritysjohtajan haastattelua Suomessa ja Ruotsissa

– Taloudellisten lukujen analysointi OMX Helsinki listatuissa yrityksissä vuosina 2011 – 2014 sekä Tukholman pörssissä 2014

– IPR-analyysi brändien suojausten tilasta

Helsingin yliopiston Rehtori Kola: Suomen avauduttava rohkeammin ulkomaailmaan

Rehtori Jukka Kola kaipaa Suomeen lisää kansainvälistä liikkuvuutta. Hän näkee sen mahdollisuutena parantaa suomalaista osaamista ja sitä kautta kansantalouden kilpailukykyä.

– Ei pelkästään yliopistojen, vaan myös Suomen menestys on kiinni siitä, miten avaudumme muulle maailmalle ja toimimme monikulttuurisena yhteiskuntana, hän sanoi Helsingin yliopiston lukuvuoden avajaisissa.

– Helsingin yliopistolle kansainvälisyys on tärkeä menestystekijä, sillä haluamme ratkoa globaaleja ongelmia. Siihen tarvitsemme lisää tieteentekijöitä Suomen ulkopuolelta. Kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden panos Suomen tulevaan menestykseen voi olla merkittävä, mikäli heidät saadaan jäämään Suomen työmarkkinoille. Osaajien integroinnin eteen kannattaa ja pitää tehdä työtä.

Kola kuitenkin huomauttaa, ettei kansainvälisten huippututkijoiden rekrytointi ole itseisarvo, eikä ulkomaan kansalaisuus ole laadun tae saati oikotie nimityksiin.

–Tavoite on aina löytää parhaat kyvyt kaikkiin tehtäviin, kansalaisuudesta riippumatta. Kansainvälinen rekrytointi on Helsingin yliopistolle välttämättömyys siksi, että pelkkä kotimainen tarjonta ja taso eivät riitä kansainvälisessä kilpailussa. Huippututkijoiden rekrytoinnissa ratkaiseva houkutin on huippulaatuinen tutkimus. Se taas vaatii rahaa, Kola muistuttaa poliitikkoja.

Kola painottaa että myös omien tutkijoidemme ja opiskelijoidemme pitää päästä työskentelemään tai opiskelemaan ulkomailla entistä laajemmin.

Yksi hankaluus tutkijoiden liikkuvuudessa ovat monimutkaiset vero- ja sosiaaliturvajärjestelyt. Kola odottaa, että Suomen hallitus edistäisi aktiivisesti yhteistä lainsäädäntöä tutkijoiden sosiaaliturva- ja verotusasioiden selkeyttämiseksi EU:ssa.

Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöstä neljäsosa, tutkijatohtoreista eli post doc -tutkijoista kolmasosa ja professoreista 8 prosenttia on ulkomaalaisia.

Presidentti Niinistö osallistuu Nato-huippukokoukseen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Naton ja ISAF-kumppanimaiden huippukokoukseen, joka järjestetään Newportissa Walesissa 4.-5. syyskuuta 2014. Tasavallan presidentti johtaa kokouksessa Suomen delegaatiota, jonka varapuheenjohtajina toimivat ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja sekä puolustusministeri Carl Haglund.

Presidentti Niinistö osallistuu huippukokouksessa Afganistania käsittelevään tapaamiseen sekä Nato-maiden ja kumppanimaiden päämiesten yhteiselle vastaanotolle.

Itella Posti nopeuttaa ulkomailta tulevien tullattavien pakettien kulkua

Suomeen saapuvat, EU:n ulkopuolelta tilatut verkkokauppaostokset kulkevat tullitarkastuksen kautta. Osa näistä pysäytetään Tullin toimesta odottamaan vastaanottajan tekemää tulliselvitystä. Tämä pidentää usein lähetysten toimitusaikaa.

Tullattavan lähetyksen saa jatkossa nopeammin ottamalla käyttöön Postin maksuttoman Netpostin ( http://www.netposti.fi ). Postin uudessa prosessissa Tullin saapumisilmoitus ohjataan suoraan Netpostiin, mikä nopeuttaa sen toimitusta. Muutoin Tullin saapumisilmoitus tulee kirjeitse postinjakelun mukana.

Lähetyksen toimitusta voidaan nopeuttaa myös toimitusvaiheessa antamalla vastaanottajan puhelinnumero tulliselvityksen yhteydessä. Näin vastaanottaja saa varsinaisen lähetyksen saapumisilmoituksen tekstiviestinä, kun lähetys on noudettavissa Postin palvelupisteestä. Kotiin jaettaviin lähetyksiin muutos ei vaikuta. Jos puhelinnumeroa ei ilmoiteta, Itella Postin saapumisilmoitus tulee vanhaan malliin kirjeitse päiväpostin mukana.

– Tullaus tuo lisää vaiheita lähetysten kulkuun, joten kehitimme ratkaisuja, joilla saisimme nipistettyä tullattavien lähetysten kulkuaikaa. Sähköinen postilaatikko Netposti ja tekstiviestisaapumisilmoitus voivat nopeuttaa kahdella vuorokaudella tullattavan lähetyksen kulkua. Asiakkaat toivovat verkkokaupalta nopeutta, ja näillä ratkaisuilla parannamme sitä osaltamme, tuotepäällikkö Janne Virtala Itella Postista sanoo.

Ulkomaisissa verkkokaupoissa tehdään ostoksia yhä useammin. Itellan käsittelemistä paketeista joka neljäs tulee ulkomailta.

–Tullattavia lähetyksiä saapuu etenkin amerikkalaisista ja aasialaisista verkkokaupoista. Tullattavia kirje- ja tavaralähetyksiä on vuositasolla noin neljännesmiljoona ja määrä on kasvussa, Itella Postin liiketoimintajohtaja Anders Falck kertoo.

Tutkimus: Start-up-yritysten kasvaessa verkostojen merkitys lisääntyy

Kansainvälistyvien start-up-yritysten kasvaessa verkostojen merkitys lisääntyy, motivaation alenee

Tuore tutkimus osoittaa, että nuorten, nopeasti kansainvälistyvien yritysten (INV) kannattaa panostaa kansainvälistymiskulttuurissaan eri tekijöihin eri kasvuvaiheissa. Arvostetussa Management International Review -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että muun muassa yritysten motivaatio kansainvälistymiseen, innovaatiosuuntautuneisuus, riskinotto sekä markkinasuuntautuneisuus vaikuttivat positiivisesti erityisesti niiden varhaisessa kasvuvaiheessa. Yritysten kasvaessa näiden tekijöiden vaikutus pieneni ja muuttui jopa negatiiviseksi, kun samalla kansainvälisten verkostojen ja oppimisen merkitys kasvun vauhdittajina lisääntyi.

Tutkimuksessa syvennyttiin ensimmäistä kertaa nuorten, nopeasti kansainvälistyvien yritysten kansainvälisen kulttuurin muutokseen yrityksen perustamisesta aina siihen saakka, kun siitä tulee monikansallinen yritys.

– Nopeaa kansainvälistymistä käsittelevässä tutkimuksessa on aiemmin lähes yksinomaan keskitytty yritysten alkuvaiheisiin. Kysymys siitä, mitä näistä globaaleiksi syntyneistä yrityksistä tulee aikuisina, on jäänyt kokonaan tarkastelematta, professori Mika Gabrielsson Itä-Suomen yliopistosta sanoo.

Hänen mukaansa Suomen näkökulmasta on erittäin tärkeätä, että yhä useampi pieni start-up-yritys saadaan luotsattua onnistuneesti kansainvälisille markkinoille ja kasvatettua osasta niistä täysverisiä monikansallisia yrityksiä.

– Tämä on elintärkeää nykyisessä liiketoimintaympäristössä, kun monet aiemmista isoista monikansallisista yrityksistä ovat vaikeuksissa ja joutuvat vähentämään henkilökuntaa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin neljää suomalaista INV-yritystä, joissa tehtiin kaikkiaan 21 haastattelua.

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella toimivassa kansainvälisen liiketoiminnan ja myynninjohtamisen yksikössä tutkimusta on suunnattu globaaleiksi syntyneiden yritysten koko elinkaaren ymmärtämiseen.

Mika Gabrielssonin, Peter Gabrielssonin ja Pavlos Dimitratoksen tutkimus International Entrepreneutial Culture and Growth of Intervational New Ventures julkaistiin Management International Review -lehdessä elokuussa.

Vaihtoehtoiset yhteistyömallit alueellisesta LNG-terminaalista EU-komission arvioitaviksi

Suomalainen energiayhtiö Gasum Oy sekä virolainen energiayhtiö AS Alexela Energia ovat 18.8.2014 esitelleet EU-komissiolle vaihtoehtoiset yhteistyömallinsa Suomenlahdelle suunnitellusta nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaaliratkaisusta.

Gasum ja Alexela allekirjoittivat helmikuussa EU-komission pyynnöstä muistion alueellisen LNG-terminaalihankkeen jatkoselvityksistä, joiden tarkoituksena oli selvittää toukokuun loppuun mennessä mahdollisia yhteistyön muotoja. Yhtiöt esittelivät suunnitelmansa kesäkuussa, jotka eivät EU-komission näkökulmasta olleet tukikelpoisia ja siksi osapuolet ovat tämän jälkeen komission pyynnöstä suunnitelleet useita vaihtoehtoisia yhteistyömalleja tuontiterminaalin toteuttamiseksi.

Vaihtoehtoiset yhteistyömallit, joissa olisi toimintoja Suomenlahden molemmin puolin, esiteltiin eilen EU-komissiolle Brysselissä ja yhtiöt jäivät odottamaan EU-komission kannanottoa esitettyihin yhteistyömalleihin.

”Neuvottelut käytiin hyvässä yhteishengessä ja jäämme odottamaan komission kannanottoa esitettyihin malleihin. Koemme tärkeäksi Suomenlahden LNG-infrastruktuurin kehittämisen, jolla pystytään varmistamaan ja monipuolistamaan nesteytetyn maakaasun saatavuutta”, toteavat Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen ja Alexelan toimitusjohtaja Marti Hääl.

Suomi joutui tuontirajoitusten listalle

Venäjän torstaina 7.8.2014 julkistamat elintarvikkeiden tuontirajoitukset koskevat myös Suomea ja Valiota. Venäjän ilmoituksen mukaan kaikki EU-maiden maitotuotteet ovat vuoden ajan tuontikiellossa 7.8.2014 alkaen.

– Olemme pahoillamme tästä Venäjän ratkaisusta. Tuontikiellolla on merkittäviä haittavaikutuksia Valion toimintaan, ja se tulee johtamaan myös sopeutustoimenpiteisiin sekä Suomessa että Venäjällä, sanoo Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen.

– Venäjän viennin loppumisella vähintään vuodeksi on eniten vaikutusta Valion Haapaveden ja Seinäjoen tehtaisiin, Laaksonen jatkaa.

Teknologiateollisuuden liikevaihto väheni

Tilausten kasvu pysähtynyt – tilanne Venäjällä vaikuttaa jo

Teknologiateollisuuden liikevaihto oli tammi-huhtikuussa hieman pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Tilausten kasvu on pysähtynyt. Venäjän tilanne leikkaa jo teknologiateollisuuden vientiä. Suomen talous ei selviä ilman yksityisten investointien merkittävää lisäystä.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli 65,2 miljardia euroa vuonna 2013. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli hieman pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Liikevaihto väheni eniten metallien jalostuksessa sekä elektroniikkateollisuudessa. Tietotekniikka-alalla liikevaihto kasvoi 13 prosenttia.

Keväällä raportoitu tilausten kasvu on pysähtynyt kevään ja alkukesän aikana. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa seitsemän prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja kolme prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa. Positiivinen kehitys tarjouspyynnöissä on jatkunut, mutta aikaisempaa heikompana.

Teknologiateollisuuden yritysten Suomessa olevan henkilöstön määrän väheneminen jatkui tammi-kesäkuussa, ja kesäkuun lopussa henkilöstöä oli noin 278 000. Määrä on vähentynyt 48 000:lla vuoden 2008 jälkeen.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ukrainan kriisi, Venäjän taantuma ja talouspakotteet heikentävät teknologiateollisuuden mahdollisuuksia päästä kasvuun.

Teknologiateollisuuden vienti Venäjälle väheni tammi-huhtikuussa 18 prosenttia viimevuotisesta. Terästuotteiden ja värimetallien viennin arvo Venäjälle puolittui viimevuotisesta. Venäjän talouspakotteiden kaikki vaikutukset eivät kuitenkaan ole vielä selvillä. Riskinä on, että kriisi leikkaa teknologiateollisuuden vientiä Venäjälle jatkossa entistä enemmän.

Suomeen ei investoida

Talous ei kasva pitkällä aikavälillä ilman investointeja. Teollisuuden tuotantokapasiteetin määrä Suomessa on vuoden 2008 jälkeen vähentynyt selvästi. Teollisuuden investoinnit ovat nyt 27 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2008, ja tälle vuodelle ennakoidaan nollakasvua. Investointeja jarruttavat maamme korkea kustannustaso, yritysten heikko kannattavuus, yritysverotuksen poukkoilevuus ja verojärjestelmän heikot investointikannusteet.

Jatkuvasti paisuvan julkisen sektorin kokoa olisi pienennettävä, jotta verorasitusta olisi mahdollista vähentää ja valtion velkaantuminen lopettaa.

Lisäksi julkisen talouden kestävyysvajetta supistavasta eläkeratkaisusta on sovittava nopeasti siten, että keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee vuoteen 2025 mennessä vähintään 62,4 vuoteen. Tulevan syksyn aikana on myös löydettävä keinot, joilla nykyisen työrauhajärjestelmän epäkohdat ja ongelmat voidaan ratkaista.

Kilpailukyky muistettava budjettiriihessä

Teknologiateollisuus muistuttaa Stubbin hallitusta hallitusohjelmassa antamastaan lupauksesta, ettei teollisuudelle tule lisärasitteita. Tämän vuoksi edellisessä kehysriihessä tehty päätös kaivosteollisuuden energiaveron kiristämisestä on peruttava.

Hallituksen on myös edistettävä digitaalisia palveluja ja palvelujen kilpailuttamista julkisen sektorin rakennemuutoksen yhteydessä.

Lupaprosesseja on niin ikään sujuvoitettava, jotta teollisuuden investoinnit saadaan nopeammin eteenpäin. Suomen on elintärkeää investoida korkeaan osaamiseen ja uudistumiseen.

Eurooppa-neuvosto päätti Venäjään kohdistuvista rajoittavista toimista

Eurooppa-neuvosto keskusteli keskiviikkona 16. heinäkuuta Brysselissä Ukrainan ja Lähi-Idän tilanteesta. Eurooppa-neuvosto tukee Ukrainan kriisin rauhanomaista ratkaisua ja tuomitsee kapinallisten laittomat toimet Itä-Ukrainassa.

Venäjän tulisi käyttää vaikutusvaltaansa kriisin ratkaisemiseksi. Kesäkuun huippukokouksessa EU-päämiehet edellyttivät Itä-Ukrainan tilanteessa kehitystä, jota ei kuitenkaan määräaikaan mennessä ollut tapahtunut. Tästä johtuen Eurooppa-neuvosto teki keskiviikon kokouksessa lisäpäätöksiä rajoittavista toimenpiteistä.

Laajennetut toimenpiteet – kuten matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen – kohdistuvat henkilöihin ja tahoihin, jotka toiminnallaan haittaavat ja uhkaavat Ukrainan suvereniteettiä, alueellista koskemattomuutta ja itsenäisyyttä.

EU:n ulkoministereiden tulisi harkita rajoittavia toimia kohdistuen henkilöihin ja yrityksiin, jotka aktiivisesti tukevat Krimin laittomasta liittämisestä Venäjään tai Itä-Ukrainan epävakauden lisäämisestä vastuussa olevia venäläisiä päätöksentekijöitä.

Eurooppa-neuvosto pyytää lisäksi Euroopan investointipankkia keskeyttämään uudet rahoitushankkeensa Venäjälle. Vastaavasti EU:n jäsenmaiden on tarkoitus toimia koordinoidusti Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin puitteissa rahoitusoperaatioiden keskeyttämiseksi.

EU-komissiota kehotettiin arvioimaan uudelleen EU:n ja Venäjän välisiä yhteistyöohjelmia ja päättämään tapauskohtaisesti niiden toimeenpanon jäädyttämisestä. Rajat ylittävää yhteistyötä ja kansalaisyhteiskuntaa koskevat hankkeet kuitenkin säilytetään, mikä oli Suomelle tärkeä tavoite.

Eurooppa-neuvosto oli huolestunut Lähi-Idässä jatkuvista väkivaltaisuuksista. EU toivoo kummankin osapuolen lopettavan väkivaltaisuudet ja palauttavan rauhalliset olosuhteet.


18.7.2014 Pääministeri Alexander Stubb on esittänyt surunvalittelut Malaysian Airlines -lentoyhtiön matkustajakonetta Ukrainassa 17.7.2014 kohdanneen tragedian johdosta. Stubb välitti surunvalittelunsa kirjeitse Hollannin ja Malesian pääministereille.

”Tapahtuma on järkyttänyt meitä kaikkia syvästi. Suuri määrä ihmishenkiä on menetetty. Otamme osaa useita eri kansallisuuksia edustaneiden uhrien omaisten ja ystävien suruun. Erityisesti tämä tragedia on koskettanut hollantilaisia ystäviämme”, toteaa pääministeri Stubb.

”Tapahtuman faktoista on mahdollisimman nopeasti tehtävä riippumaton, perinpohjainen tutkimus. Tähän tarvitaan Itä-Ukrainan tapahtumien kaikkien osapuolten myötävaikutusta.”

Finnair aloittaa codeshare-yhteistyön US Airwaysin kanssa

Finnair aloittaa codeshare-yhteistyön US Airwaysin kanssa – parempia yhteyksiä Yhdysvaltoihin Finnairin asiakkaille

Finnair aloittaa codeshare-yhteistyön US Airwaysin kanssa. Yhteistyö on osa Atlantin yhteishanketta ja syventää oneworld-allianssikumppaneiden suhdetta sekä tarjoaa matkustajille parempia yhteyksiä Pohjois-Amerikkaan. Codeshare-lentoja voi varata 24. heinäkuuta alkaen.

Codeshare-yhteistyön myötä Finnairin asiakkailla on enemmän vaihtoehtoja matkustukseen Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä US Airwaysin suorilla lennoilla Charlotteen ja Philadelphiaan. Asiakkaat voivat myös varata codeshare-jatkolennon New Yorkista Charlotteen ja Phoenixiin.

Finnairin AY-koodi lisätään seuraaville Atlantin ylittäville, US Airwaysin operoimille lennoille:

Charlotteen lennettävät lennot kohteista

Frankfurt, Rooma, Dublin, Lontoo, Manchester, Barcelona, Lissabon, Bryssel, Madrid ja Pariisi

Philadelphiaan lennettävät lennot kohteista

Frankfurt, Zürich, Venetsia, München, Rooma, Dublin, Lontoo, Manchester, Lissabon, Madrid, Barcelona, Bryssel, Pariisi, Ateena, Glasgow, Shannon, Edinburgh ja Amsterdam

Sekä USA:n sisäisiin lentoihin jatkoyhteytenä New Yorkista:

Charlotte ja Phoenix

Myös US Airwaysin asiakkaat voivat nyt varata Finnairin operoimat lennot New Yorkista, Torontosta ja Miamista Helsinkiin ja edelleen seuraaviin kaupunkeihin:

Tukholma, Oslo, Kööpenhamina, Göteborg, Oulu, Pariisi, Bryssel, München, Frankfurt, Zürich ja Lontoo

Yhteistyön myötä Finnair Plus ja US Airways Dividend Miles -jäsenet voivat kerryttää ja käyttää pisteitä molempien lentoyhtiöiden operoimilla lennoilla.

Atlantin yhteistyöhankkeeseen kuuluvat American Airlines, British Airways, Iberia ja Finnair. US Airways liittyi yhteistyöhankkeeseen liitännäisjäsenenä, kunnes US Airwaysin ja American Airwaysin fuusio on saatu päätökseen.

Aurinko- ja tuulienergia on Suomen elinkeinoelämälle merkittävä mahdollisuus

Suomi edelläkävijäksi aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvän energiajärjestelmän kehityksessä

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja pyrkimykset energiaomavaraisuuteen kannustavat päästöttömän energiantuotannon kehittämiseen. Aurinko- ja tuulivoiman kehitystä on johtanut Saksa, josta painopiste näyttää siirtyvän Kiinaan ja Aasiaan. On mahdollista, että tämä kehitys tuo tullessaan ydinvoiman ja fossiilisten energialähteiden rinnalle kolmannen energiavaihtoehdon.

Uusi energiajärjestelmä ja siihen liittyvät teknologiat voivat olla Suomen elinkeinoelämälle merkittävä mahdollisuus menestyä maailmanlaajuisilla markkinoilla. NEO-CARBON ENERGY – projektissa luodaan osaamista, jolla saadaan suomalaisyritykset mukaan energiantuotannon ympärillä tapahtuvaan kansainväliseen kehitykseen. Tavoitteena on luoda osaamispohjaa ja mahdollisesti myös testialueita, joilla Suomi voi osoittaa olevansa kärkiosaaja maailmassa.

”Aurinko- ja tuulienergia voi tarjota Suomellekin merkittävän mahdollisuuden uusien työpaikkojen ja vientituotteiden luomisessa. P rojektin tavoitteena on kehittää energiajärjestelmä, joka perustuu energian varastointiin hiilivetyjen eli tavanomaisten polttoaineiden muodossa”, toteaa projektin koordinaattori, johtava tutkija Pasi Vainikka VTT:ltä.

Kotitaloudet mukana päästöttömässä energiajärjestelmässä

Aurinko- ja tuulienergiaan perustuva päästötön energiajärjestelmä on suuri haaste

epätasaisen tuotannon takia. Lisäksi tällainen energiantuotanto hajautuu nykyistä huomattavasti pienempiin yksiköihin, kun kotitaloudetkin toimisivat energiantuottajina.

Kotitalouksilla voi tulevaisuudessa olla merkittävä osuus sähköenergian tuottamisessa yleiseen verkkoon. Ne voivat myydä omaa tuotantoaan ja ostaa sen esimerkiksi auton polttoaineena takaisin käyttöönsä.

Muutos edellyttää paitsi uudenlaisten energian varastointiteknologioiden ja palvelujen myös energialiiketoimintaan liittyvän lainsäädännön, energiamarkkinoiden ja uusien liiketoimintaketjujen luomista. Suomen lainsäädäntö ei ota vielä huomioon tarpeita, joita uudet energiamuodot, niihin liittyvä jakelu ja varastointi sekä esimerkiksi kotitalouksien tai yksityishenkilöiden aurinko- ja tuulienergialla tekemä kaupankäynti synnyttävät.

Haasteena epätasainen aurinko- ja tuulituotanto

Kolmannen energiavaihtoehdon laajan hyödyntämisen haasteena on liittää sähkö, lämpö, liikenne ja energiaa käyttävä teollisuus käyttämään tuotannoltaan vaihtelevaa aurinko- ja tuulivoimaa. Erityisesti sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen on oltava tarkasti tasapainossa.

Aurinko- ja tuulisähkön avulla valmistetut hiilivedyt, kuten esimerkiksi synteettinen maakaasu, voitaisiin varastoida ja käyttää jo nykyisessä energiajärjestelmässä. Järjestelmä olisi hiilidioksidin suhteen neutraali, koska sähköenergiajärjestelmän hiilidioksidikierto suljettaisiin ja liikenteen sekä teollisuuden päästöt otettaisiin uudestaan käyttöön käyttämällä ilmakehän hiilidioksidia energiajärjestelmän hiilenlähteenä.

Energiajärjestelmän muutos toisi mukanaan myönteisiä sosio-ekonomisia muutoksia: energiaomavaraisuutta ja kehitysmaissa energiaköyhyyden vähenemistä.

NEO-CARBON ENERGY -projekti

Uusi NEO-CARBON ENERGY -projekti tähtää siihen, että Suomen teollisuus saadaan paalupaikalle tulevaisuuden energiajärjestelmän kehityksessä. Projekti on monitieteellinen tulevaisuuden energiajärjestelmän toiminnallisiin periaatteisiin, teknologioihin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin keskittyvä tutkimushanke. Sen tavoitteena on luoda näkemys pääasiassa aurinkoon ja tuuleen perustuvan päästöttömän energiajärjestelmän tarpeista ja järjestelmän liiketoiminnallisista mahdollisuuksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Projektissa kehitetään muun muassa sähköverkkoon kytkettyä laajamittaista energiavarastointia ja sen integrointia muihin energiasektoreihin.

”Hanke osuu Lappeenrannan teknillisen yliopiston strategiseen ytimeen, vihreään energiaan ja yhdessä tekemiseen erinomaisten kumppaneiden kanssa. Voimme jalostaa energiamarkkinoiden, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan vahvaa osaamista uudenlaisen energiajärjestelmän kehittämiseen. Uskomme hankkeen johtavan entistä laajempaan yhteistyöhön kansainvälisten huippuyliopistojen kanssa”, toteaa professori Christian Breyer Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

”Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ennakointiosaamista kohdennetaan toimintaympäristön muutosten ja niiden avaamien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja tulkintaan. Erityistä huomiota kiinnitämme systeemisten muutosten kautta syntyviin radikaaleihin innovaatioihin. Energiajärjestelmän murros hahmotetaan laajemmassa koko yhteiskunnan ja elintyylien muutosten valossa. Suomen liiketoimintamahdollisuuksia kartoitetaan Kiinan ja Afrikan kanssa tehtävässä yhteistyössä”, kertoo professori Sirkka Heinonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 7 milj. euroa vuosille 2014−2016, josta Tekesin rahoitusosuus on 5 milj. euroa.

Hanke jakautuu kolmeen osaan: energiajärjestelmiin liittyvään tulevaisuudentutkimukseen, energiajärjestelmien kehittämiseen sekä energiavarastoteknologioihin liittyvään teknologian kehittämiseen.

Jollan puhelimet myyntiin Intian suurimpaan sähköiseen markkinapaikkaan

Jolla Oy ja Intian suurin sähköinen markkinapaikka Snapdeal sopivat Jolla-älypuhelinten myynnistä

Mobiililaitteita ja Sailfish OS -käyttöjärjestelmää kehittävä Jolla on solminut yksinoikeudellisen myyntisopimuksen Intian suurimman sähköisen markkinapaikan Snapdeal.comin kanssa.

Jollan ja Snapdealin yhteistyön myötä Jolla-älypuhelimet tulevat intialaisten saataville elokuun aikana. Snapdeal.com on Intian suurin ja nopeimmin kasvanut markkinapaikka, jolla on tällä hetkellä yli 25 miljoonaa asiakasta eri puolilla Intiaa.

”Intia on yksi tämän hetken kuumista älypuhelinmarkkinoista, ja odotamme saavamme paljon uusia Jolla-faneja sieltä”, kommentoi Sami Pienimäki, yksi Jollan perustajista. ”Olemme perustamisestamme lähtien saaneet runsaasti innokkaita kyselyitä Intiasta, jossa luotetaan vahvasti suomalaiseen mobiiliosaamiseen. Näemme myös paljon mahdollisuuksia esimerkiksi paikalliselle sovelluskehitykselle Intiassa.”

”Olemme erittäin innoissamme kumppanuudesta markkinajohtaja Snapdealin kanssa, jolla on erittäin vahva jalansija Intian nousevilla nettikauppamarkkinoilla. Snapdealin avulla tavoitamme oikeat kohderyhmät, eli älypuhelinkäyttäjiä, jotka haluavat vaihtoehdon markkinoita dominoiville brändeille”, Pienimäki jatkaa.

“Strategianamme on tarjota laadukkaita tuotteita eri kategorioissa yli 25 miljoonalle asiakkaallemme”, kommentoi Kunal Bahl, Snapdealin toimitusjohtaja ja yksi perustajista. ”Älypuhelimet ovat erityisen vahvasti edustettuina ja ovat myyneet hyvin kanavassamme. Intiassa on tällä hetkellä hyvin vähän vaihtoehtoja mobiilikäyttöjärjestelmissä, ja tähän Jollan innovatiivinen Sailfish OS ainutlaatuisella käyttökokemuksellaan tuo erinomaisen lisän. Tähtäimessämme on pitkäkestoinen ja hedelmällinen yhteistyö Jollan kanssa.”

ING IM: maailmantalous vauhdittuu yli 3 prosentin kasvuun tänä vuonna

ING Investment Management (ING IM) ennustaa maailmantalouden kasvavan yli 3 prosenttia vuonna 2014. Yhtiö uskoo kasvun olevan kestävämmällä pohjalla kuin kertaakaan finanssikriisin alkamisen jälkeen. Vaikka ensimmäisen neljänneksen luvuissa oli pettymyksiä, kasvu vaikuttaa laajentuvan: yhä useammat alueet rämpivät viimeinkin ylös pohjamudista.

Riskejä kuitenkin on, ja sijoittajille voi koitua vaikeat ajat, jos epävarmuus Yhdysvaltain ja Ison-Britannian rahapolitiikasta taas kasvaa tai Kiinan riskit syvenevät. Kiinassa kiinteistösektorin raju korjausliike on aiheuttanut vakavan riskin talouskasvulle ja lisännyt paineita maan rahoitusjärjestelmälle.

ING IM:n mukaan taloudessa on otettu useita myönteisiä edistysaskelia. Yhdysvaltain velkaantumisen vähentäminen on hyvässä vauhdissa, Euroopan reuna-alueiden maiden kilpailukyky on parantunut huomattavasti ja epätasapaino kehittyvillä markkinoilla on vähentynyt.

”Tilanne näyttää aina vain paremmalta, ja toisella neljänneksellä epävarmuus on vähentynyt. Teollisuuden tilaukset, yritysjärjestelyjen lisääntyminen ja yritysten ja kuluttajien luottamuksen kasvu viittaavat mahdolliseen nousuun. Työllisyystilanne kehittyneissä maissa on noussut korkeimmilleen kriisin jälkeen. Tämän vuoksi olemme toiveikkaita tulevaisuuden suhteen. Sijoituksissamme on ylipaino osakkeissa, kiinteistöissä, luotoissa ja raaka-aineissa”, sanoo ING IM:n multi asset -sijoitusten johtaja Valentijn van Nieuwenhuijzen .

ING IM:n mielestä tärkeimpiä riskejä ovat kehittyvien markkinoiden tartuntavaara, deflaatio Euroopan talous- ja rahaliitossa sekä lähitulevaisuuden palkkapaineet Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Kehittyvillä markkinoilla tarvittavista uudistuksista ei juurikaan näy merkkejä, vaikkakin muutostoiveet ovat saaneet uutta tukea Intian vaalituloksista.

Yhtiön mukaan suurin riski on Kiina. Maan kasvu näyttää vakiintuneen, mutta kiinteistömarkkinoilla tapahtunut korjausliike on ollut vahingollinen. Lisäksi luottosektorin laajentuminen on edelleen huomattavasti nopeampaa kuin nimellisen bruttokansantuotteen kasvu.

ING IM sanoo, että sijoittajat ovat nyt neutraaleja osakkeiden suhteen aiemman ylioptimistisuuden sijaan. Yhtiö uskoo kuitenkin osakkeiden tarjoavan hyviä mahdollisuuksia sijoittajille.

“Osakkeiden perusasiat ovat hyvässä kunnossa. Tuotot ovat nousseet vuodessa 6,3 % ja osingot 8,6 %. Rahapolitiikka maailmalla on edelleen löyhää, ja yritykset ovat taloudeltaan vahvoja. Tästä kertoo se, että yritysjärjestelyjä on tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana tehty 75 % enemmän kuin viime vuoden samalla jaksolla”, sanoo ING IM:n vanhempi osakestrategi Patrick Moonen .

ING IM:n mukaan osakkeiden suhteellisissa arvostuksissa on hyviä mahdollisuuksia ja osingot voivat nousta.

Osakkeissa varainhoitaja pitää Eurooppaa Yhdysvaltoja parempana valintana. ING IM:llä on myös ylipaino japanilaisissa osakkeissa. Kun talouden elpyminen kiihtyy, tuottoa haetaan yhä enemmän syklisten toimialojen sijoituksista.

ENISA ja Europol tiivistävät yhteistyötä

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston ENISAn ja Europolin johtajat allekirjoittivat 26.6.2014 Europolin päämajassa Haagissa sopimuksen strategisesta yhteistyöstä. Sopimuksella pyritään tiivistämään yhteistyötä ja asiantuntijavaihtoa verkkorikollisuuden vastaisessa taistelussa.

Sopimuksen tarkoitus on parantaa Europolin, Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen (EC3) ja ENISAn välistä yhteistyötä ja näin tukea EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä verkkorikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa. Sopimus ei kata henkilötietojen vaihtoa.

Yhteistyöhön kuuluu ennen muuta:

  • erityistietämyksen ja -osaamisen vaihto
  • tilannekohtaisten raporttien laatiminen yleisellä tasolla
  • strategisia analyysejä ja parhaita käytäntöjä koskeva raportointi
  • valmiuksien vahvistaminen koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen kautta verkko- ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi EU-tasolla.

ENISA on osa EC3-ohjelmajohtokuntaa ja vastaavasti EC3 on osa ENISAn sidosryhmien pysyvää ryhmää, joka ohjeistaa (ENISA) johtajaa vuosittaisen työohjelman ja painopisteiden valinnassa. ENISA ja EC3 ovat aina tehneet tiivistä ja läheistä yhteistyötä EU-tasolla verkkoturvallisuuden vahvistamiseksi ja verkkorikollisuuden vähentämiseksi. Tähän mennessä työ on käsittänyt muun muassa yhteisen asiakirjan laatimisen bottiverkkojen hillitsemiseksi, osallistumisen Euroopan verkkoturvallisuuskuukauden viettoon, verkkoturvaharjoituksia, kuten CyberEurope-hankkeen, hyvien käytäntöjen oppaan laatimisen CERT-komiteoille ja CERTin ja poliisitoiminnan yhteistyön parantamista erilaisten työpajojen ja konferenssien avulla.

ENISAn pääjohtaja professori Udo Helmbrecht ja Europolin johtaja Rob Wainwright ovat antaneet yhdessä seuraavan julkilausuman: ”Tämä sopimus on tärkeä askel yhä taitavammiksi käyvien verkkorikollisten vastaisessa taistelussa, jossa kohdistettuihin hyökkäyksiin käytetään yhä enemmän aikaa, rahaa ja toimijoita. Sopimuksemme osoittaa, että olemme sitoutuneet toimimaan yhdessä kukin omilla osaamisalueillamme ja tukemaan toistemme työtä, jotta Eurooppa olisi tulevaisuudessa verkon käytölle turvallisempi paikka . Verkkorikollisuuden arvioidaan maksavan maailmantaloudelle yli 400 miljardia dollaria vuosittain1. Tiiviimpää yhteistyötä tekemällä ja erikoisosaamistamme jakamalla voimme vahvistaa Euroopan kykyä taistella verkkorikollisia vastaan.”

Taustaa

ENISA on verkkoturvallisuuteen erikoistunut asiantuntijaelin, jonka päämaja on Kreikan Iraklionissa ja toimisto Ateenassa. Se auttaa EU:n jäsenvaltioita, Euroopan komissiota ja eri sidosryhmiä puuttumaan verkkoliikenteeseen ja informaatioon liittyviin turvallisuusuhkiin.

* Europol , Alankomaiden Haagissa sijaitseva Euroopan poliisivirasto vastaa lainvalvontaviranomaisten yhteistyöstä EU-tasolla, tehostaa jäsenvaltioiden toimia niihin kohdistuvan järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin tai muiden vakavien rikosten uhan varalta (Neuvoston päätös 2009/371/YOS). EC3, Europolin alaisuudessa toimiva Euroopan verkkorikostorjuntakeskus, on EU:n verkkorikollisuuden vastaisen taistelun keskeinen elin. Se tukee jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä niiden rakentaessa verkkorikollisuuden tutkimukseen ja yhteistyöhön liittyviä toiminnallisia ja analyyttisiä valmiuksia yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Sen toiminnan erityisalueita ovat (verkon) maksuvälinepetosten, verkon avulla tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön sekä kriittistä infrastruktuuria ja tietojärjestelmiä uhkaavien rikosten torjuminen Euroopan unionissa.

Neuvottelut Suomenlahden LNG-tuontiterminaalista jatkuvat

Suomalainen energiayhtiö Gasum sekä virolainen energiayhtiö Alexela ovat esitelleet tänään EU-komissiolle ja molempien maiden hallitusten edustajille ehdotuksensa Suomenlahden rannalle suunnitellusta nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalista.

Tänään käytyjen neuvottelujen mukaan ehdotus ei ollut EU-komission näkökulmasta tukikelpoinen osana ns. PCI-hankkeita (Projects of Common Interest), joilla parannetaan Euroopan energiainfrastruktuuria. Gasum ja Alexela jatkavat neuvotteluja yhteistyömallista.

”Gasum jatkaa tuontiterminaalin suunnittelua Etelä-Suomeen, jolla pystytään varmistamaan ja monipuolistamaan nesteytetyn maakaasun saatavuutta asiakkaillemme tällä alueella sekä merenkulussa, teollisuudessa että raskaassa liikenteessä. Valmistuessaan terminaali myös vahvistaisi maakaasun huoltovarmuutta entisestään”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Suomen ja Viron välisen Balticconnector-yhdysputken osalta Gasumin ja virolaisen siirtoyhtiön Võrguteenusin tekemissä ylätason selvityksissä on hahmotettu edellytykset yhdysputken rakentamiselle. Selvitykset esiteltiin EU-komissiolle ja molempien maiden hallitusten edustajille tänään. Osapuolet jäävät odottamaan viimeisiä kannanottoja Balticconnectorista annettuun ehdotukseen. Balticconnectorin toteutuminen edellyttää myös Baltiassa muiden kaasuinfrastruktuurihankkeiden kehittämistä ennen kuin yhdysputken kytkeytyminen Euroopan kaasuverkostoon on mahdollista.

Pohjoismaiden suurin LNG-toimija parantaa kaasun tarjontaa Pohjoisella Itämerellä

Gasumin helmikuussa tekemä Skangass-yrityskauppa yhdistää maantieteellisesti Suomen, Norjan ja Ruotsin markkinat, jolloin koko markkina-alueelle pystytään tarjoamaan kilpailukykyistä nesteytettyä maakaasua. Poriin rakennettava LNG-terminaali mahdollistaa LNG:n toimitukset merenkulun ja paikallisen teollisuuden tarpeisiin jo vuonna 2016. Valmistuessaan Porin LNG-tuontiterminaali kykenee palvelemaan koko länsirannikkoa Hangosta Kokkolaan asti. Skangass ei vielä ole tehnyt investointipäätöstä tuontiterminaalin rakennushankkeessa, mutta on aloittanut maanrakennustyöt nopeuttamaan terminaalin varsinaisen rakennustyön aloittamista investointipäätöksen jälkeen. Skangass on hakenut työ- ja elinkeinoministeriöltä investointitukea LNG-terminaalille ja hakemus on edennyt kohti tukipäätösesitystä.

Gasumilla on myös osuus Manga LNG Oy:ssä, jonka tarkoituksena on rakentaa Tornion Röyttään LNG- tuontiterminaali. Terminaali pystyy palvelemaan merenkulun ja paikallisen teollisuuden asiakkaita pohjoisessa yli maarajojen.

Gasum investoi Suomen kaasuinfrastruktuurin kehittämiseen yhtiölle keskeisillä kasvualueilla ja kehittää suomalaista energiainfrastruktuuria ympäristöystävällisin ratkaisuin. Suunnittelutyö Suomenlahden tuontiterminaalin ja Balticconnectorin osalta jatkuu ja Skangass-yrityskaupan sekä muiden suunnitteilla olevien LNG-terminaalien myötä Gasum pystyy tarjoamaan kilpailukykyistä energiaa entistä paremmin pohjoismaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan aiheina TP-UTVA:ssa

Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan sekä Ukrainan tilanne esillä TP-UTVA:ssa

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli perjantaina 6. kesäkuuta 2014 Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta. Ukrainan 25. toukokuuta pidetyt presidentinvaalit olivat hyvin tärkeä askel maan poliittisten rakenteiden legitimiteetin vahvistamiseksi. Vaalit voittaneen Petro Poroshenkon virkaanastujaiset järjestetään 7. kesäkuuta 2014 Kiovassa. Suomea tilaisuudessa edustaa ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Tärkeää on myös, että perustuslakiuudistuksessa edetään ja parlamenttivaalit järjestetään pian.

Suomi pitää erittäin huolestuttavana, että väkivaltaisuudet Itä-Ukrainassa jatkuvat ja jopa kiihtyvät. Suomi tuomitsee Etyj-tarkkailijoihin kohdistuvat sieppaukset. Suomi korostaa kaikkien osapuolten, ml. Venäjä, vastuuta tilanteen vakauttamiseksi ja kansainvälisen yhteisön toiminnan turvaamiseksi. Suomi tukee Etyjin tiekartan mukaista etenemistä ja pitää tärkeänä, että osapuolet ryhtyvät välittömästi Geneven julkilausuman toimeenpanoon. Ukrainan kansallista dialogia on tärkeää jatkaa.

Valiokunta käsitteli myös Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin osallistuu noin 550 sotilasta. Heistä suurin osa toimii UNIFIL-operaatiossa Libanonissa ja ISAF-operaatiossa Afganistanissa. Suomi harkitsee tässä vaiheessa mahdollisuuksia jatkaa osallistumista UNIFIL-operaatioon nykyisen määräajan – toukokuu 2015 – päättymisen jälkeenkin.

Siviilikriisinhallintatehtävissä toimii tällä hetkellä noin 145 suomalaisasiantuntijaa. Suomalaisia on eniten Kosovossa, Afganistanissa ja Georgiassa. Ukraina on noussut uudeksi painopisteeksi, kun Etyj perusti sinne siviilioperaation (OSCE Special Monitoring Mission).

Suomi jatkaa osallistumista kansainväliseen harjoitus- ja koulutusyhteistyöhön sekä nopean toiminnan joukkoihin samoista lähtökohdista ja tavoitteista kuin aiemmin.

Vientiteollisuus: Teollisuuden toimintaedellytyksiä parannettava

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus pitävät tervetulleena tänään julkistettua Työ- ja elinkeinoministeriön selvitystä siitä, miten teollisuuden kilpailukykyä tulisi parantaa Suomessa. Liitot kuitenkin muistuttavat, että strategioiden laadinnasta olisi nyt ripeästi siirryttävä toimeenpanemaan niissä esitettyjä keinoja teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi.

Raportti toteaa, että teollisuuspolitiikan tavoitteeksi tulee ottaa kestävän talouskasvun tukeminen. Suurimmat kasvumahdollisuudet ovat innovaatiovetoisilla ja luontaisten raaka-aineresurssien hyödyntämiseen liittyvillä toimialoilla eli cleantechissä, bio- ja luonnonvarataloudessa sekä digitalisaatiossa ja uusissa tuotantoteknologioissa.

”Kemianteollisuus on yksi harvoista toimialoista, joka on kyennyt kasvuun viime vuosikymmenen aikana. Useat globaalit haasteet edellyttävät kemian alan osaamista ja kaikki yhteiskunnan sektorit tarvitsevat kemiaa. Kemia on myös biotalouden mahdollistaja. Kilpailukyvyn kannalta on olennaista pitää huolta kemian ja kemian tekniikan osaamisesta sekä siihen liittyvän innovaatiojärjestelmän toimivuudesta. Elinvoimainen teollisuus tuo kasvua myös palveluihin”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Runsaiden metsävarojemme hyödyntäminen luo biotaloudelle merkittäviä uusia kasvumahdollisuuksia. Samalla on huolehdittava siitä, että olemassa oleva teollisuus on kilpailukykyistä. Metsäteollisuus kaavailee mittavia investointeja Suomeen. Koska investoinnit tehdään vuosikymmeniksi, on teollisuuspolitiikan ja lainsäädännön on oltava johdonmukaista ja ennustettavaa. Suuret investoinnit lisäävät puun kysyntää, ja puumarkkinoiden toimivuutta tulee parantaa raaka-aineen tarjonnan lisäämiseksi”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Cleantech ja digitalisaatio koskettavat horisontaalisesti kaikkia aloja. Suomella on luontaisia edellytyksiä olla johtava maa esimerkiksi energiatehokkuudessa, teollisessa internetissä ja datan tallennusliiketoiminnassa. Teollisuus- ja koulutuspoliittisten linjausten on omalta osaltaan rakennettava kasvualustaa uusille liiketoiminnoille näillä alueilla”, painottaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkoi

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 14. toukokuuta. Ennakkoäänestys kestää kotimaassa viikon, joten viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 20. toukokuuta.

Ulkomailla ennakkoäänestysaika on 14. – 17. toukokuuta. Osassa ennakkoäänestyspaikkoja ajanjakso on kuitenkin lyhyempi.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Äänestäjän on esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus äänestämisen yhteydessä.

Kotimaan ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 850. Niitä on muun muassa kunnan- ja kaupungintaloissa, kirjastoissa, kauppakeskuksissa sekä posteissa. Kaikkien ennakkoäänestyspaikkojen sijainnista ja aukioloajoista on tiedot verkkosivuilla http://www.vaalit.fi sekä oheisen QR-koodin avulla löytyvässä mobiilisovelluksessa. Sovelluksen sivustoa voi käyttää myös tavallisella tietokoneella. Sivuston osoite on ep2014mobiili.vaalit.fi. Tietoa ennakkoäänestyspaikoista saa myös maksuttomasta vaalipalvelunumerosta
0800 9 4770.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 25. toukokuuta. Silloin saa äänestää vain omassa äänestyspaikassa, joka on kerrottu postitse tulleessa ilmoituskortissa. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9 – 20.

Suomen europarlamenttivaaleissa ovat äänioikeutettuja 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset ja ne Suomessa asuvat EU-maiden kansalaiset, jotka ovat ilmoittautuneet äänioikeusrekisteriin Suomessa.

Oikeusministeriön YouTube -kanavalta löytyy selkokielisiä videoita siitä, miten äänestäminen tapahtuu. Lisäksi vaalit.fi -sivustolla on tietoa europarlamenttivaaleista useilla eri kielillä.

Vaalisivuilla http://www.vaalit.fi voi seurata ennakkoäänestyksen vilkkautta. Ennakkoon äänestäneiden lukumäärät koko maassa, vaalipiireittäin ja kunnittain päivitetään jokaisena ennakkoäänestyspäivänä noin klo 13, klo 18 ja klo 21. Lauantaina ja sunnuntaina tiedot päivitetään ainoastaan klo 19.

Eurooppapäivää vietetään kaikissa EU-maissa

Eurooppa-päivää juhlitaan vuosittain 9. toukokuuta. Tuona päivänä vuonna 1950 Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Euroopalle uudenlaista poliittista ja taloudellista yhteistyötä. Schumanin julistusta pidetään Euroopan unionin alkuna.

Eurooppa-päivänä järjestetään monenlaisia tapahtumia eri puolella Suomea. Eurooppatiedotus on mukana Helsingissä, Lasipalatsin Bio-Rexissä järjestettävässä tapahtumassa. Lisäksi tiedottajat vierailevat oppilaitoksissa eri puolella Suomea.

EU-tietokilpailu ja oppilaitosvierailuja

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus näkyy Eurooppa-viikolla myös oppilaitoksissa ympäri Suomea. Tiistaina 6. toukokuuta pidetään valtakunnallinen EU-tietokilpailu. Siihen osallistuu yli 6000 peruskoulun yhdeksäsluokkalaista, mukana on 109 koulua. Voittajat selviävät tämän kuun loppupuolella. Tänä keväänä neljättä kertaa järjestettävästä tietokilpailusta vastaavat Eurooppatiedotus ja Historian- ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL.

Eurooppa-viikolla Eurooppatiedotuksen tiedottajat myös vierailevat oppilaitoksissa; yläkouluissa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa, kertomassa EU-asioista. Tänä vuonna teemana on erityisesti EU-vaalit. Oppilaitoksia on mukana Espoosta, Eurasta, Helsingistä, Kouvolasta, Nakkilasta, Nastolasta, Tampereelta ja Rovaniemeltä.
Helsingissä Eurooppa-päivän tapahtuma Bio-Rexissä

Perjantaina 9.5. järjestetään Helsingissä, Lasipalatsin Bio-Rexissä, Eurooppa-päivän tapahtuma. Tilaisuuden järjestävät Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto yhteistyökumppaneineen.

Myös Eurooppatiedotus on mukana Bio-Rexin Eurooppa-päivän tapahtumassa. – Tervetuloa mukaan, vaikkapa kuulemaan alkavasta kampanjastamme #EUelämässäni!

STTK:n Antti Palola: EU-vaaleissa päätetään myös suomalaisen työelämän suunnasta

Palkansaajajärjestöt ovat käynnistäneet yhteisen eurovaalikampanjan – Ääniä Suomesta, jonka tavoitteena on tuoda esiin Euroopan parlamentin merkitys suomalaiselle työlle ja työntekijöille sekä kannustaa jäsenistöä äänestämään eurovaaleissa. Kampanja aloitti tänään aluekiertueensa Helsingistä.

– Euroopan unionissa päätetään suuri osa suoraan suomalaisen palkansaajan arkeen vaikuttavista asioista. Siksi onkin tärkeätä, että palkansaajat käyttävät äänioikeuttaan EU-vaaleissa, ja saamme Brysseliin henkilöitä jotka tuntevat suomalaista työelämää ja palkansaajan arkea, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola muistuttaa.

Maalis-huhtikuussa suomalaisten palkansaajaliittojen jäsenten keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan suuri osa palkansaajista haluaa Euroopan unionin jäsenmaille vähimmäistason koskien työntekijöiden työehtoja ja irtisanomissuojaa, sekä yhtenäistää eri jäsenmaiden työaikalainsäädäntöä. Lisäksi palkansaajat toivovat rahoitusmarkkinoiden ja pankkien sääntelyn lisäämistä, sekä äkillisen rakennemuutoksen yhteydessä EU:n rakennerahastoista tukea alueiden kilpailukykyyn ja työllisyyteen liittyen.

– Kyselyn mukaan palkansaajat haluavat EU-tason vaikuttamista työelämän eri osa-alueisiin.On hyvä, että saman kyselyn mukaan selvä enemmistö ymmärtää myös äänestämisen merkityksen vaikutuskanavana näihin tärkeisiin asioihin. EU:n tulisikin vaalien jälkeen ryhtyä toimiin työaikadirektiivin ja irtisanomissuojan vähimmäistason suhteen, jotta se vastaisi kansalaistensa toiveisiin, Palola korostaa.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola puhui tänään palkansaajajärjestöjen yhteisen eurovaalikampanjan tilaisuudessa Helsingissä.