Uusi aktiivinen kauppa- ja talouspolitiikka voi yllättää markkinat

Maailmantalouden näkymät ovat epävakaat, vaikka ne aavistuksen parantuivat kesästä, osoittaa tuore Ifo World Economic Survey -kysely. Lokakuussa tehdyn, yli tuhat kansainvälisen talouden asiantuntijaa kattavan Ifo-kyselyn mukaan Donald Trumpin valinnan USA:n presidentiksi pelätään lisäävän maailmantalouden epävarmuutta. Huolena on epäselvyys USA:n politiikan ja talouden uudesta suunnasta. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtajan Timo Vuoren mukaan Trumpin politiikasta voi olla hyötyä ja haittaa vientivetoisen Suomen taloudelle. Maailmantalouden pitkittyvä epävarmuus on huono uutinen hitaasti toipuvalle Suomelle.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja ja Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuoren mukaan USA:n uuden presidentin ohella ajattelemisen aihetta aiheuttaa Kiinan talouden suunta ja Euroopassa hautuva pankkikriisi.

“Vientimme nyrkkinä toimivat isot investointituotteet ovat hyvin herkkiä talouden ja politiikan turbulenssille. Toisaalta Trump on luvannut USA:han massiivista elvytystä tuotantoon ja infrastruktuuriin, mistä voi avautua aivan uusia markkinoita myös suomalaistuotteille ja palveluille”, Vuori sanoo.

Piristyvän Euroopan uhkana maailmantalous ja pankkikriisi

Lokakuussa 2016 tehdyn Ifo-kyselyn mukaan Euroopan taloustilanteessa on nähtävissä kehitystä parempaan. Ifo-indeksin pistemäärä oli kesällä 101. Lukema nousi tuoreimmassa kyselyssa 106,8:aan, mikä on pitkän ajan keskiarvon 104,1 yläpuolella. Ifon arvion mukaan Euroopassa on kuitenkin edelleen rakenteellisia ongelmia, jäykät työmarkkinat ja pankkikriisin riskit Italiassa ja Portugalissa. Lisäksi akuutit ongelmat, kuten Brexit, luovat epävarmuutta Euroopan unioniin.

Saksa jatkaa Euroopan talouden veturina Irlannin, Luxemburgin, Liettuan ja Slovakian seuratessa vanavedessä. Sen sijaan Suomen, Ranskan ja Italian talouteen liittyy yhä huolia.

Euroalueen heikompien suorittajiin yhä kuuluvan Suomen talouteen Ifo-selvitys ennakoi lievää parantumista.

“Maailmantalouden poliittinen ja taloudellinen epävarmuus ei valitettavasti vauhdita Suomen talouden toipumista”, toteaa Timo Vuori.

USA odottaa tulevaa, Kiinan talouden kuva yhä utuinen

USA:n talous on kehittynyt suotuisasti, sillä Ifo-indeksi nousi 91,2:sta 97,1:een. Ifon mukaan maan tulevaa kehitystä leimaa kuitenkin huoli tulevista poliittisista ja taloudellisista linjauksista uuden presidentin aikakaudella. Trumpin lupaama aktiivinen kauppa- ja talouspolitiikka voi yllättää markkinat – myönteisesti ja kielteisesti.

Kiinan vanavedessä koko Aasian talousodotukset ja Ifo-indeksi 78,1 ovat yhä alueen pitkän ajan keskiarvon 92,5 alapuolella. Kiinan talousvaikeudet heijastuvat laajasti muihin alueen maihin. Sen sijaan Intiassa talousnäkymät ovat aavistuksen myönteisemmät ja usko maan poliittiseen vakauteen on vahvistumassa.

“Mikäli Trump USA:n presidenttinä sytyttää kauppasodan Kiinan kanssa, ei se lupaa hyvää lyhyellä aikavälillä maailmantaloudelle. Mutta jos se johtaa tasavertaisempiin kaupan pelisääntöihin läntisten teollisuusmaiden ja nousevien talouksien kesken, hyötyy siitä pitkällä aikavälillä myös Suomi”, toteaa Vuori.

Venäjän talous hitaasti piristymässä

Venäjän talouden nykytila on Ifon mukaan yhä heikko. Yllättävää on kuitenkin Venäjän ja IVY-maiden selvästi vahvistuneet talousodotukset. Näiden maiden Ifo-indikaattori ponnahti 70,4:sta 73,7:ään. Venäjällä suhdanneodotukset seuraavien kuuden kuukauden osalta ovat muuttuneet myönteiseksi.

“Myös Venäjällä toimivat suomalaisyritykset näkevät maan taloudessa tasaantumisen merkkejä parin vuoden synkän talouslaskun jälkeen”, sanoo Timo Vuori.

Dollari vahvistuu, korot ja inflaatio alhaiset

Ifo ennakoi lyhyiden korkojen säilyvän ennallaan ja pitkien korkojen aavistuksen nousevan. USA:n dollarin uskotaan edelleen vahvistuvan suhteessa muihin valuuttoihin. Inflaation arvioidaan olevan 3,7 prosenttia maailmanlaajuisesti, euroalueella 1,0 prosenttia.

Kauppatieteellisten yliopistojen Harvard-yhteistyö tiivistyy

Suomalaiset tutkijat pääsevät nyt SCANCOR-verkoston kautta Harvardiin tekemään yhteistyötä amerikkalaisten huippututkijoiden kanssa.

”Yhteistyötä Stanfordin kanssa on tehty jo parikymmentä vuotta, ja nyt mukaan tulee Harvard. Tämä on todella merkittävä asia suomalaisille kauppatieteiden ja tuotantotalouden tutkijoille”, kuvaa professori Eero Vaara Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Suomalaiset kauppatieteellisen alan yliopistot tekevät yhteistyötä amerikkalaisten huippuyliopistojen kanssa pohjoismaisen Scandinavia Consortium for Organizational Research (SCANCOR) -verkoston kautta. Verkostolla on ollut vuodesta 1989 tilat Stanfordin yliopiston kampuksella, ja Harvardin tilat avataan 19. lokakuuta 2016.

Verkosto mahdollistaa tutkijavierailuja, rahoittaa postdoc-tutkijoita, järjestää workshopeja ja seminaareja. Se välittää myös muita yhteistyömahdollisuuksia pohjoismaisten yliopistojen ja Harvardin ja Stanfordin yliopistojen välillä. Suomesta mukana ovat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hanken sekä Turun yliopisto. Verkostossa on Suomen lisäksi korkeakouluja Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.

”Tutkijavierailut SCANCOR-verkoston kautta tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä ja rakentaa tutkimusyhteistyötä amerikkalaisissa huippuyliopistoissa. Meiltä on lähtenyt viimeisen viiden vuoden aikana kymmenen ihmistä tutkijavaihtoon”, professori Kirsimarja Blomqvist Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sanoo.

Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö on myöntänyt tukea SCANCORin Harvard-yhteistyölle kolmeksi vuodeksi.

”Säätiön tuki mahdollistaa tutkijoidemme pitkäjänteisen yhteistyön maailman huippuyliopistojen tutkijoiden kanssa”, sanoo professori Sören Kock Hankenilta.

Myös Suomen Liikesivistysrahasto tukee SCANCORin toimintaa.

Equinix avaa Suomeen uuden internetin solmukohdan

Verkko- ja palvelinkeskusyritys Equinix avaa Helsinkiin uuden internetin yhdysliikennepisteen, joka aloittaa toimintansa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Eri puolilla maailmaa on nyt 22 Equinix Internet Exchange -yhdysliikennepistettä, jotka hyödyntävät yli 145 palvelinkeskuksen maailmanlaajuista verkostoa.

Yhdysliikennepisteet ovat internetin solmukohtia, jotka yhdistävät erilliset verkot keskenään ja mahdollistavat liikenteen niiden välillä. Niiden käyttö alentaa yritysten IP-liikenteen kustannuksia sekä tarjoaa entistä suorituskykyisemmän, nopeamman ja luotettavamman yhteyden verkkojen välille.

Helsingin uusi yhdysliikennepiste tuo suomalaisille yrityksille ja organisaatioille entistä paremmat kansainväliset verkkoyhteydet sekä lisää valinnanvaraa markkinoilla.

Verkottuneessa maailmassa menestyminen vaatii yhä enemmän yhteyksiä asiakkaiden, kumppanien ja työntekijöiden välillä. Equinixin palvelinkeskukset ja yhdysliikennepisteet mahdollistavat tehokkaat yhteydet ja edistävät merkittävästi digitaalista taloutta.

Hypo: Brexit ajaa Suomen hetkelliseen taantumaan

Suomen talous kääntyy Ison-Britannian Brexitin vuoksi hetkelliseen taantumaan kevään kohtuullisen kasvun jälkeen. Täystyrmäyksestä ei ole kyse, vaikka epävarmuus leikkaa vientiä, investointeja ja kulutusta. Talouden nousu lepää yhä vahvemmin kotimarkkinoiden harteilla.

Suurimmat riskit liittyvät EU:n ja euron yhtenäisyyteen. Keskeistä on rahapolitiikan riittävä mitoitus, ja EKP:n pääjohtajalta Mario Draghilta kaivataan nyt voimakasta ulostuloa. Ison-Britannian EU-eroon liittyy valtavia epävarmuuksia, joten Draghin ”What ever it takes, volume 2”-puheelle on kova tarve.

Korkotaso pysyy matalana vielä pitkään, mikä tukee kotimarkkinoita. Kääntöpuolena se kertoo kuitenkin talouskasvun yskimisestä kautta Euroopan. Suomessa on merkkejä kotitalouksien vaikeuksista, sillä asuntolainoissa lyhennysvapaissa on siirrytty piilomainontaan samalla, kun ostovoima junnaa paikallaan. Ylivelkaantuminen on selvä uhka.

Suomessa rakennusbuumi vetää huteraa nousua kaupungistumisen voimistuessa, ja talouskasvu nojaa kaupunkien tiiviiden osaamiskeskittymien palveluyrityksiin. Helsinki-Tampere-akseli ei saa katketa, vaan sidettä tulee vaalia. Kilpailukykysopimuksen jälkeen katse kääntyy kustannustasosta rakenteisiin: työmarkkinat, kilpailun esteet ja sote tulevat olemaan suurennuslasin alla.

Aalto-yliopistolle myönnettiin laatuleima

Kansainvälinen auditointiryhmä arvosti laatujärjestelmän toimivuutta.

Aalto-yliopisto on onnistunut kehittämään kokonaisvaltaisen ja hyvin toimivan laatujärjestelmän, joka on suunniteltu tukemaan yliopiston strategisia tavoitteita. Näin luonnehtii Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, joka toteutti Aalto-yliopistossa laatujärjestelmän auditoinnin. Karvi myönsi Aallolle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 13.6.2016 alkaen.
Aalto-yliopisto on hyvällä tiellä

Kansainvälinen auditointiryhmä näki Aallon vahvuutena edistyneen laatujärjestelmän, jonka valmisteluun ovat osallistuneet sekä Aalto-yhteisö että sidosryhmät.

– Auditointiryhmän mukaan Aalto-yliopiston kaikki kolme perustehtävää ovat hyvin tasapainossa. Yliopistojen yhdistymisprosessi on ollut menestyksekäs ja Aalto-yliopisto on nyt hyvällä tiellä, toteaa kansainvälisen auditointiryhmän puheenjohtaja Andrée Sursock.

Auditointiryhmä myös katsoi, että tutkintoon johtavan koulutuksen laadunhallinta on hyvin vakiintunutta.

– Kaiken kattava toiminnan korkea laatu on Aalto-yliopiston strategian ytimessä ja yksi kärkitavoitteistamme. Myös henkilöstömme on vahvasti mukana laatutyössä, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin hyväksymä auditointi merkitsee, että yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia

Ihmisoikeudet ulkopolitiikassa -verkosto aloittaa toimintansa

Ulkoministeriö on kutsunut hallituskaudelle ihmisoikeuspolitiikan verkoston, joka koostuu 21 asiantuntijasta.

Verkoston puheenjohtajana toimii poliittinen alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ja vara-puheenjohtajana ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkö Nina Nordström.

Verkoston jäsenet ovat keskeisiä ulko- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntijoita, ihmisoikeus- ja muiden kansalaisjärjestöjen johtajia ja yliopistojen edustajia. Verkosto kokoontuu vuonna 2016 neljä kertaa. Ensimmäinen kokous pidetään 19.4.2016.

Ihmisoikeudet ovat Suomen ja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen osa. Avoimuus ja vahva vuorovaikutus kansalaisyhteiskunnan kanssa ovat ihmisoikeuspolitiikan menestyksekkään hoitamisen perusedellytyksiä. Muun muassa YK:n ihmisoikeusarvioissa Suomen vahvuudeksi on todettu viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen avoin yhteistyö.

Asettamalla verkoston ulkoasianhallinto vahvistaa edelleen ihmisoikeuspoliittista vaikuttavuuttaan ja jatkaa viimeisten vuosikymmenten aikana kehittynyttä ja monilta osin jo vakiintunutta kuulemiskäytäntöään.

Verkoston työskentelymalli tulee olemaan joustava, jotta se voi rakentavasti vastata nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Verkosto käsittelee eri kysymyksiä nimenomaan osana Suomen ulkopolitiikkaa ja antaa suoraa ja tehokasta tukea sekä palautetta ihmisoikeuspolitiikasta. Osaamista ulkoasiainhallinnon työn tueksi tarvitaan erityisesti ulko- ja globaalipolitiikan aloilta ja suhteessa ihmisoikeuspolitiikkaan.

Viidennes kiinalaisista tekee päivittäin ostoksia verkossa

Kiinalaiset kuluttajat ovat maailmanlaajuisesti edelläkävijöitä verkko- ja mobiiliostoksissa. Jo lähes 20 % kiinalaisista tekee päivittäin ostoksia verkossa, ilmenee PwC:n kuluttajakäyttäytymisen trendejä luotaavasta Total Retail -selvityksestä. Kyselyyn vastasi lähes 23 000 vähittäiskaupan asiakasta 25 eri maasta.

Kiinassa verkko-ostosten määrä on noussut nopeasti: vielä vuonna 2012 kiinalaisista 4,3 % teki päivittäin ostoksia verkossa. Muu maailma kulkee perässä: globaalisti päivittäin ostoksia tekee verkossa 7,1 % kuluttajista, kun luku vuonna 2012 oli vielä 2,9 %.

’’Nopeasti kehittyvissä talouksissa otetaan suoraan käyttöön uusimmat tekniset ratkaisut. Kuluttajat hylkäävät vanhat toimimattomat ratkaisut nopeasti. Kiinan edelläkävijyyttä tukee myös nopeasti kasvanut keskiluokka: markkinoille on jatkuvasti tullut uusia ostokykyisiä kuluttajia’’, sanoo PwC:n vähittäis- ja kuluttajakauppa -toimialasta vastaava Enel Sintonen .

”Kiinan verkkokaupan toimijat ovat saavuttaneet merkittävän etumatkan muuhun maailmaan verrattuna. Heillä on käytössä valtava määrä dataa, jota hyödyntäen he pystyvät tarjoamaan yhä yksilöllisempää markkinointia ja palveluja”, Sintonen jatkaa.

Mobiililaitteiden voittokulku jatkuu

Myös älypuhelimella ostamisessa kiinalaiset ovat edelläkävijöitä: Kiinassa jo reilusti yli puolet kuluttajista on valmis käyttämään älypuhelinta maksuvälineenä. Globaalisti tähän on valmis kolmasosa vastanneista. Kiinalaisista kuluttajista 65 % kertoo tekevänsä ostoksia älypuhelimilla vähintään kerran kuukaudessa, kun globaalisti luku on 28 %.

”Mobiililaitteiden merkitys maksuvälineenä Suomessa ja muualla Euroopassa vahvistuu jatkuvasti, mutta ero Kiinaan on kasvanut erittäin merkittäväksi. Mobiilimaksamisen yleistymistä ovat jarruttaneet muun muassa maksukorttien pitkäaikainen käyttöhistoria sekä huoli tietoturvasta”, sanoo Enel Sintonen.

Asiakaspalvelua arvostetaan, mutta hinta ratkaisee

Kivijalkakaupassa myyjän on syytä tuntea tuotevalikoima, sillä peräti 40 % vastaajista nimesi sen tärkeimmäksi ostotyytyväisyyteen vaikuttavaksi tekijäksi kaupassa vierailtaessa. Asiakkaat arvostavat myös sitä, että tuotteen saatavuutta toisessa liikkeessä tai verkkokaupassa voidaan selvittää nopeasti.

Henkilökunnan rooli korostuu tarkasteltaessa kuluttajien viihtymistä myymälässä. Neljä viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että on valmis vaihtamaan ostopaikkaa, jos kilpailevalla yrityksellä on parempi asiakaspalvelu tai henkilökohtaisempi palvelu. Omassa lähikaupassa arvostetaan paikallisten tuotteiden valikoimaa ja sitä, että kauppa työllistää paikallisia.

”Suomessa käydään vilkasta keskustelua hinnan merkityksestä ostopäätöksen teossa. Hinta puhuttaa myös globaalisti: 60 % kyselyyn vastanneista kertoo, että sopiva hintataso on tärkein kauppapaikan valintakriteeri. Toiseksi tärkeimpiä ovat brändin luotettavuus ja tavaran saatavuus”, Sintonen toteaa.

Kanta-asiakkuus kannattaa

Peräti 91 % kyselyyn vastanneista kertoi kuuluvansa ainakin yhteen kanta-asiakasohjelmaan. Kanta-asiakkuuteen houkuttelevat etenkin jäsenalennukset (70 %), asiakaspisteiden kertyminen (61 %) sekä ilmainen toimitus (58 %). Myös henkilökohtaisempi palvelu on syy olla jäsen; 23 % vastaajista oli sitä mieltä, että kanta-asiakkuuden paras etu on räätälöidyt tarjoukset sekä jäsentapahtumat (18 %).

Sosiaalisen median merkitys asiakaskokemusten jakamisessa ja tiedon hakemisessa on suuri: jo 45 % vastanneista kertoi lukevansa sosiaalisesta mediasta arvosteluja ja palautteita.

”Luvun olisi toisaalta odottanut olevan vieläkin korkeampi, kun ottaa huomioon sosiaalisen median käyttöasteen”, Sintonen sanoo.

Uusi Pocopay haastaa perinteiset pankkipalvelut

Pocopay on uusi päivittäisasiointia helpottava, koko euroalueen kattavaksi lanseerattava pankkisovellus. Se tarjoaa käyttäjilleen paitsi uudenlaiset pankkipalvelut, myös pankkimaailman edistyksellisimmän käyttökokemuksen. Uuden pankkipalvelun perustajina ovat Viron Hansapakin entinen pääjohtaja Indrek Neivelt ja Viron johtaviin ICT-visionääreihin kuuluva Linnar Viik. Pocopay tulee haastamaan perinteiset eurooppalaiset pankit ketteryydellä ja rajat ylittävällä käytettävyydellään.

Uusi pankkisovellus paitsi sähköistää kaiken euroalueella tapahtuvan päivittäisasioinnin, tuo rahankäytön ja -vastaanottamisen puhtaasti mobiiliin ympäristöön. Pocopayn innovaation ytimessä ovat uusiksi mietityt pankkipalvelut ja niille helppo, mukava ja turvallinen käytettävyys. Uudet pankkipalveluominaisuudet myös auttavat kuluttajaa pitämään parempaa huolta rahankäytöstään. Sovelluksen avulla voi esimerkiksi kimppaostosten maksut jakaa reaaliajassa sekä lisätä tapahtumatietoihin henkilökohtaista kirjanpitoa helpottavia kuvia, tehdä tilisiirtoja yksinkertaisesti sormella näyttöä pyyhkäisemällä ja seurata rahankäyttöä selkeän infografiikan avulla.

“Olemme rakentaneet Pocopayn vastaamaan niitä odotuksia, joita tulevaisuuden pankkipalveluilta itse odotamme. Palvelu on paitsi käyttöominaisuuksiltaan ja -mukavuudeltaan edelläkävijä, myös turvallinen ja uskottava päivittäisasioinnin kumppani”, kertoo Pocopayn perustaja Indrek Neivelt. Hänen mukaansa Pocopay tekee tilisiirrot yhtä helpoksi kuin kännykällä viestittelyn.

Älypuhelimella tapahtuvan rekisteröitymisen yhteydessä Pocopayn käyttäjä saa sovellukseensa henkilökohtaisen IBAN-pankkitunnuksen, tilisiirtoja helpottavan QR-koodin ja halutessaan myös etäluettavan kansainvälisen Mastercard-maksukortin. Pocopay-käyttäjien väliset tilisiirrot tapahtuvat sovelluksessa reaaliajassa ilman siirtopalkkiota myös maiden välisessä rahaliikenteessä. Aluksi Android ja iOS-käyttöjärjestelmissä toimivan Pocopay-sovelluksen kiinteä kuukausimaksu on 2.90 euroa ja se sisältää 30 maksutonta, pankkien välistä tilisiirtoa kuukaudessa. Pocopay-käyttäjien väliset tilisiirrot ovat aina maksuttomia ja toimivat vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Pocopay otettiin helmikuun alussa käyttöön Virossa, Hollannissa ja Espanjassa. Helmikuun loppuun mennessä palvelu laajenee myös suomalaisten kuluttajien käytettäväksi. Vuoden 2017 loppuun mennessä Pocopay tulee kattamaan koko euroalueen, jossa uuden päivittäispankkipalvelun odotetaan saavuttavan merkittävän markkinaosuuden erityisesti 18-35 -vuotiaiden kuluttajien keskuudessa.

Tausta: Indrek Neivelt

Indrek Neivelt on Viron pankkimaailman raskaan sarjan vaikuttaja, joka toimi virolaisen Hansapankin pääjohtajana vuosina 1999-2005. Hansapankin ja ruotsalaisen Swedbankin yhdistyttyä hän siirtyi Pietarilaisen Sankt Petersburg Bankin pääjohtajaksi. Venäjällä Indrek Neivelt toimi vuoteen 2014, jonka jälkeen hän palasi Viroon rakentamaan uudenlaista rahoitusalan palvelua. Pocopay työllistää Tallinnassa 50 pankki- ja tietojärjestelmäalan asiantuntijaa. Yhtiö on kerännyt lanseerausvaiheessaan 3,4 miljoonan euron rahoituksen.

Suomi aloitti Etyjin inhimillisen ulottuvuuden komitean puheenjohtajana

Suomen Etyj-suurlähettiläs Katja Pehrman toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) inhimillisen ulottuvuuden komitean (Human Dimension Committee, HDC) puheenjohtajana vuonna 2016. Pehrman toimii tehtävässä Etyjin puheenjohtajamaa Saksan pyynnöstä. Vuosina 2014 ja 2015 komiteaa johti Norjan Etyj-suurlähettiläs Robert Kvile.

Etyjin työ perustuu laajan turvallisuuden käsitteeseen, ja inhimillisen ulottuvuuden teemat ovatkin kaiken Etyjin toiminnan keskiössä. Inhimillinen ulottuvuus kattaa demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämisen sekä ihmis- ja perusoikeuksien turvaamisen. Tärkeitä teemoja ovat muiden muassa sukupuolten tasa-arvo, vähemmistöjen oikeudet, ilmaisunvapaus ja kansalaisyhteiskunnan rooli. Etyjin inhimillisen ulottuvuuden komitea on järjestön tärkeimpiä foorumeita näiden tavoitteiden edistämiseksi.

Suurlähettiläs Pehrman odottaa puheenjohtajuuskauden tuovan haasteita mutta myös mahdollisuuden tuoda näkyvyyttä Suomen ihmisoikeuspoliittisille painopisteille. ”Naisten ja vammaisten henkilöiden oikeudet sekä vähemmistöihin liittyvät kysymykset ovat prioriteettejamme. Painotuksemme vastaavat myös vuoden 2016 Etyj-puheenjohtajamaa Saksan tavoitteita, ja yhteistyömme on erinomaista.”, Pehrman toteaa.

Vähintään kuukausittain kokoontuvan inhimillisen ulottuvuuden komitean kokouksissa kuullaan asiantuntijoiden esityksiä, minkä lisäksi osallistujavaltiot raportoivat inhimillisen ulottuvuuden sitoumusten täytäntöönpanosta. Olennainen osa komitean työtä on myös päätösten valmistelu pysyvää neuvostoa ja vuosittaista Etyjin ministerikokousta varten. Inhimillisen ulottuvuuden komitean toiminta perustuu osallistujavaltioiden avoimelle keskustelulle ja konsensuksen rakentamiselle, jotka ovat perinteisesti olleet myös Suomen vahvuuksia.

Automaation avulla voidaan parantaa rajaturvallisuutta

ABC4EU-hanke yhdenmukaistaa rajatarkastusautomatiikkaa Euroopassa. Automaation avulla voidaan sekä nopeuttaa rajatarkastuksia että parantaa rajaturvallisuutta.

Eurooppalaisen Automated Border Control Gates for Europe eli ABC4EU -hankkeen tarkoituksena on sujuvoittaa rajatarkastuksia yhdenmukaistamalla automatisoidut rajatarkastukset Euroopan unionin ulkorajoilla käyttäjäystävällisiksi. Automatisoitua rajatarkastusta on kehitetty EU:n alueella 2000-luvulla, mutta käytössä olleet automaatit ja etenkin niiden toiminnallisuudet ovat olleet erilaisia Euroopan eri ulkorajanylityspaikoilla.

Automaattien yhdenmukaistamisella ja käyttäjäystävällisyyden lisäämisellä tavoitellaan yhä suurempaa osaa alati kasvavasta matkustajavirrasta käyttämään automatiikkaa. Tällöin viranomaiset voivat käyttää tehokkaammin rajallisia resurssejaan matkustajaliikenteestä poimittavien mahdollisten laittomuuksien ennaltaehkäisemiseen ja paljastamiseen, Suomen ja samalla koko Schengen-alueen sisäinen turvallisuuden parantuessa.

Samanaikaisesti säädöspohjan tarkastustyön kanssa hankkeessa kehitetään uutta rajatarkastusautomaattia. Prototyypit on kehitetty projektin pohjatyön tuottaman tiedon mukaisiksi, jolloin muun muassa niiden käytännöllisyys, toiminnallisuus sekä informaatioturvallisuus on mietitty uusiksi – matkustajan ja viranomaisen näkökulmasta. Vuosien 2015–2016 aikana uusittua tekniikkaa testataan erikseen valituilla rajanylityspaikoilla Euroopassa. Aidosta matkustusympäristöstä saatujen käyttäjäkokemusten myötä tekniikkaa kehitetään edelleen vastaamaan nykypäivän tarpeita ja sujuvoittamaan edelleen matkustamista.

Automaatiosta huolimatta automatisoitu rajatarkastus ei ole monimutkaista, eikä automatiikka myöskään tingi turvallisuudesta ja tarkkuudesta. Matkustaja luetuttaa käyttämänsä rajatarkastusautomaatissa matkustusasiakirjan, esimerkiksi passin, kuvasivun laitteen lukijassa. Lukija tarkastaa taustarekisterin, turvatekijät ja passin mikrosirulla olevivat tunnistetiedot, kuten kasvokuvani. Mikäli tunnistus on luotettava, matkustaja läpäisee automaatin portit ja jatkaa matkaansa.

Automatisoitu rajatarkastus on käytössä Euroopan unionin, Euroopan talousalueen ja Sveitsin kansalaisille, joilla on käytössään biometrinen passi. Vuoteen 2017 mennessä EU-kansalaisten käytössä tulee olemaan ainoastaan biometrisiä passeja, joten automaattien määrä tulee lisääntymään Euroopassa.

ABC4EU-hanke on EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettu nelivuotinen hanke, joka toteutetaan vuosina 2014 – 2017. Projektin hankekonsortioon kuuluu kolmetoista toimijaa seitsemästä unionin jäsenvaltiosta ja sen kokonaisbudjetti on noin 17 miljoonaa euroa. Laurea-ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen loppukäyttäjäkoordinaatiosta sekä tiedotus- ja markkinointitoiminnasta.

Suomeen on lyhyessä ajassa saapunut ennätysmäärä pakolaisia Lähi-idästä

Helsingin Yliopisto: Suomeen on lyhyessä ajassa saapunut ennätysmäärä pakolaisia Lähi-idästä samaan aikaan, kun maamme joutuu selviytymään vaikeista taloudellisista ongelmista. Monet kansalaiset ylintä poliittista johtoamme myöten ovat vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta osoittaneet tukensa pakolaisille. Kuitenkin pakolaiset herättävät myös vastustusta, mikä voi vaikeuttaa heidän integroitumistaan yhteiskuntaamme. Suomen johtavat sosiaalipsykologian asiantuntijat ilmaisevat tutkimustietonsa pohjalta näkemyksensä tilanteesta.

Tässä tilanteessa on aiempaakin tärkeämpää tuoda alalla syntynyttä tutkimustietoa sekä päätöksentekijöiden että laajempaan yleiseen käyttöön. Valtaväestön suhtautuminen maahan tuleviin pakolaisiin ja laajemmin ryhmien väliset suhteet kuuluvat ilmiöihin, joita sosiaalipsykologit ovat tutkineet jo vuosikymmeniä. Toisilleen tuntemattomien ihmisryhmien kohtaamisessa syntyvät jännitteet, niiden hillinnän ja purkamisen keinot samoin kuin keinot muuttaa kohtaaminen molemminpuoliseksi hyödyksi ovat sosiaalipsykologian ydinaluetta.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Liisa Laakso ja maamme sosiaalipsykologian professorit Inga Jasinskaja-Lahti (HY), Karmela Liebkind (HY), Anna-Maija Pirttilä-Backman (HY), Vilma Hänninen (UEF) ja Johanna Ruusuvuori (TaY) lähettivät 2.11.2015 avoimen kirjeen Suomen eduskunnalle ja pääministeri Juha Sipilälle, jossa he tutkimustiedon pohjalta toteavat seuraavaa:

Poliitikkojen ja mielipidejohtajien on annettava selviä vastauksia ja ratkaisuja epävarmuuden ja vihan vähentämiseksi. Suomelta tarvitaan myös selkeitä kannanottoja sotiin ja vainoihin turvapaikanhakijoiden kotimaissa. Suomeen tulevien turvapaikkahakemukset on käsiteltävä ripeästi.

Kaikilla ihmisillä on tarve kokea elävänsä oikeudenmukaisessa maailmassa, ja siksi syytämme helposti uhreja itseään, jos näemme heidän joutuvan jatkuvasti epäoikeudenmukaisuuden, syrjinnän ja väkivallan kohteeksi. Poliittisten päättäjien selvät vastaukset kysymyksiin ja kannanotot ongelmiin voivat vähentää uhrien syyttämistä ja lisätä myötätuntoa heitä kohtaan.

Pakolaiskeskustelun hajanaisuudesta yritetään hyötyä poliittisesti. Kauhukuvia lietsomalla lisätään suomalaisten kielteistä suhtautumista pakolaisiin. Kielteiset tunteet, torjunta, syrjintä ja väkivalta nousevat mielikuvasta, että toiset ottavat jotakin pois ”meiltä” tai uhkaavat keskeisiä arvojamme tai elämäntapaamme. Näiden mielikuvien vahvistamista pitää kaikin keinoin välttää.

Suomalaisten tutkimusten mukaan asenteet maahanmuuttoon ovat olleet kielteisimpiä niillä alueilla, joilla on ollut vähiten kokemusta maahanmuuttajista. Pakolaisten sijoittelussa eri puolille maata pitää siksi pyrkiä siihen, että suomalaiset näilläkin alueilla pääsevät kokemaan maahanmuuton tuottamia hyötyjä. Erityisesti pienet maaseutukunnat voivat kehittyä maahanmuuton avulla.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä maahanmuutto on eduksi kaikille osapuolille. Tutkijoiden mielestä tätä ei ole riittävästi pohdittu. Väestön ikäjakauma muuttuu paremmaksi ja nuorten ihmisten lukumäärän lisääntyminen turvaa eläkkeiden maksun. Siksi maahanmuuttajien kotouttamiseen on panostettava voimakkaasti: menestyminen tai epäonnistuminen heidän kotouttamisessaan vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen.

Ennakkoluulojen ilmaiseminen on saanut uusia muotoja. Vaikka ne eivät näkyisi avoimen vihamielisenä käyttäytymisenä, niitä näkyy syrjintänä työelämässä. Syrjintä estää maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja lisää ryhmien välisiä konflikteja. Konfliktien välttämiseksi on tärkeää, että maahanmuuttajat kotoutuvat ja että panostetaan valtaväestön ennakkoluulojen vähentämiseen ja syrjinnän ehkäisemiseen.

Lapset ja nuoret ovat avainasemassa tulevaisuuden ryhmien välisten suhteiden luomisessa. Peruskoulussa kohtaavat eri kulttuureista tulevat oppilaat, heidän vanhempansa, opettajat ja muu henkilökunta. Koululla on hyvät mahdollisuudet kehittää hyviä ryhmienvälisiä suhteita, sillä siellä opetellaan yhdessä sosiaalisia normeja ja vuorovaikutustaitoja. Koululla pitää olla riittävät resurssit suoriutua tärkeästä tehtävästään lasten ja nuorten kotouttamisessa.

Farfetch tuo verkon brändeja offline-kivijalkamyymälään

American Express Offline on keväällä 2015 lanseerattu vähittäiskaupan konsepti, jossa yhdessä kivijalkamyymälässä nähdään brändejä, jotka ovat ennen olleet suomalaisille saatavilla pääosin ainoastaan verkosta. Konsepti on toisin sanoen huippubrändien verkkokauppa, johon voit kävellä sisään. American Express esittelee nyt ylpeänä kolmannen Offline-kaupassa nähtävän brändinsä, joka on yli 300 persoonallisesta ja itsenäisestä muotiliikkeestä koostuva verkkoyhteisö Farfetch.

Offline-liikkeessä on kevään aikana voinut tulla sovittamaan adidas Originalsin erikoismallistoja ja kokeilemaan meikkejä ja hiustuotteita verkossa toimivalta kosmetiikkajätti feelunique.comilta. Lokakuussa kaupasta tulee kahden viikon ajaksi todellinen huippumuodin kehto, kun Farfetch tuo osan laajasta valikoimastaan Offline-kivijalkamyymälään.

Kaupassa nähtävä huippumuodin mallisto koostuu miesten ja naisten vaatteista ja asusteista, joita on ollut mukana valitsemassa Offline-konseptin kuraattori, stylisti Minttu Vesala. Inspiraatiota talvipukeutumiseen voi nyt tulla hakemaan sellaisilta Farfetchin verkkoyhteisön merkeiltä kuten Givenchy, Rick Owens ja Stella McCartney.

Persoonallisten kivijalkakauppojen laaja yhteisö

Farfetch on perustettu vuonna 2008 ja se koostuu yli 300:sta omaa näkemystään toteuttavasta huippumuodin liikkeestä. Verkkoyhteisöön kuuluvia myymälöitä on yhteensä 32 maassa, Tokyosta New Yorkiin ja Milanoon. Yhteisön tavoitteena on tarjota asiakkailleen maailman parhaiden sisäänostajien avulla luotu ainutlaatuinen verkko-ostamisen kokemus. Kivijalkakaupoista koostuvan liiketoimintamallin ansiosta Farfetchin on mahdollista luoda asiakkailleen perinteistä verkkokauppaa monipuolisempi ja persoonallisempi kokonaisuus.

American Express Offline sijaitsee osoitteessa Uudenmaankatu 4–6. Farfetch.com nähdään Offlinessa 13.–24.10. ja liike on avoinna maanantaista perjantaihin klo 11–19 ja lauantaisin klo 11–15.

Lahti käynnistää turvapaikanhakijoiden kotouttamisen

Lahden kaupunki (29.9.) on aloittanut valmistelut turvapaikanhakijoiden kotouttamiseksi. Ensi viikolla kaupunki käynnistää yhteiset neuvottelut mm. Suomen Punaisesta Ristin, maahanmuuttoviraston, TE-toimiston ja ELY-keskuksen kesken. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan Lahti on ryhtynyt ripeästi käytännön toimenpiteisiin kotouttamisessa.

– Turvapaikanhakijoiden, oleskeluluvan saaneiden ja kiintiöpakolaisten kotouttaminen, heidän saamisensa mukaan suomalaiseen yhteiskuntana ja lahtelaiseen elämään on kaikkien yhteinen etu, sanoo kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta. Uudet asukkaat ovat voimavara taustasta riippumatta.

Lahtelaiset yritykset ovat olleet aktiivisia maahanmuuttajien työllistämiseksi. Lahden työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikan mukaan kaupungilla on mahdollisuus edistää työllistymistä yrityksiin Lahti-lisän avulla sekä tarjota työhönvalmentajien palveluja. Tämän lisäksi kaupunki rahoittaa erityisesti maahanmuuttajille suunnattavia työllistymishankkeita.

Turvapaikanhakijoiden peruspalvelut valmisteilla

Perusopetuspalveluissa valmisteilla on esi- ja peruskouluikäisten turvapaikanhakijoiden opetusryhmien perustaminen. Tällä hetkellä turvapaikanhakijoiden joukossa on 6-16 -vuotiaita oppivelvollisuusikäisiä lapsia 50-60.

– Käytännössä tämä tarkoittaa viiden valmistavan opetusryhmän perustamistarvetta ja viittä opettajaa. Asia menee yhdistymishallituksen käsittelyyn maanantaina, kertoo perusopetuspalveluista maahanmuuttajakoordinaattori Pasi Salmi.

Hennalan hätämajoitusyksikkö ei kuormita perusterveydenhuoltoa, sillä valtio hankkii terveydenhuoltopalvelut yksityiseltä palveluntarjoajalta. Sosiaali- ja terveystoimiala seuraa tilannetta aktiivisesti ja äkilliset terveydenhoitoon liittyvät ongelmat hoidetaan Akuutti 24:ssä.

Koulut lisäävät suvaitsevaisuuskasvatusta

Suvaitsevaisuutta käsitellään niin esiopetuksessa, peruskouluissa kuin lukioissakin monissa eri oppiaineissa osana opetussuunnitelmaa. Sivistystoimiala välittää koulujen työn tueksi ja hyödynnettäväksi SPR:n monipuolista materiaalia.

– Oppilaitoksissa käsitellään suvaitsevaisuutta keskusteluin ja teematunnein. Asia on esillä myös päivänavauksissa ja erilaisissa oppilaskunnan tempauksissa, kertovat opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen sekä lukiojohtaja Heikki Turunen

Kulttuurilla kotouttamisesta tuloksia

EFEKTI -lastenkulttuurikeskus ulottaa toimintansa myös Hennalan hätämajoituskeskukseen. Hennalaan sijoitetuista turvapaikanhakijoista suuri osa on perheitä, lapsia ja nuoria on tällä hetkellä lähes 100. Kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos sanoo, että kulttuurilla kotouttamisesta on lastenkulttuurikeskusten verkostossa hyviä kokemuksia. Karhoksen mukaan Hennalan hätämajoituskeskuksessa asuville perheille järjestetään ainakin musiikki- ja teatteriesityksiä samalla tavalla kuin päijäthämäläisissä kouluissa ja päiväkodeissa.

Hennalaan haetaan työntekijöitä

SPR:n Hämeen piiri on aloittanut työntekijöiden hakemisen Hennalan hätämajoitusyksikköön. Valmiuspäällikkö Ari Saarisen mukaan nyt haetaan yksikönjohtaja, apulaisjohtajaa, terveydenhoitajia tai sairaanhoitajia sekä sosiaalityöntekijöitä ja 3-15 ohjaajaa. Yhteensä rekrytoidaan 20 työntekijää mol.fi palvelun kautta.

Hennalan hätämajoituskeskuksessa on tällä hetkellä noin 500 turvapaikanhakijaa, joista alaikäisiä on 100

SOS-Lapsikylä tukee yksin turvapaikkaa hakevia lapsia

SOS-Lapsikylä haluaa omalta osaltaan vastata turvapaikanhakijoiden avuntarpeeseen. SOS-lapsikyläjärjestön erityisenä huolenaiheena ovat ilman huoltajaa maahamme tulleet alaikäiset lapset.

Yksin tulevien lasten auttamiseksi SOS-Lapsikylä on perustamassa ryhmäkotia Espooseen. Selvitykset ovat parhaillaan käynnissä ryhmäkodin perustamiseksi myös Keski-Suomeen. Ryhmäkodin tavoitteena on antaa lapsille välitöntä turvaa ja suojaa siihen asti, kunnes heidän oleskelulupansa on käsitelty ja tarvittaessa vielä sen jälkeenkin. Ryhmäkodista käsin lapset osallistuvat kunnan järjestämään perusopetukseen.

Alaikäisten yksin tulleiden lasten määrä on viime kuukausina kasvanut voimakkaasti. Tänä vuonna Suomeen on ilman vanhempia tullut jo yli 900 alaikäistä lasta ja nuorta, kun koko viime vuoden aikana heitä tuli yhteensä 196. Useimmat yksin tulleet lapset ovat teini-ikäisiä, mutta nuorimmat ovat alle 10-vuotiaita.

EU:n pääomamarkkinaunionia suunnitellaan

EU:n komissio on julkistanut toimintasuunnitelman EU:n pääomamarkkinaunionin rakentamisesta. Komissio suoritti aiemmin julkisen kuulemisen unionin piirissä siitä, miten markkinoita tulisi konkreettisesti kehittää. Finanssiala pitää toimenpiteitä pääosin hyvinä.

Pääomamarkkinaunionin (Capital Markets Union) tarkoituksena on turvata yrityksille nykyistä monipuolisempi rahoitushuolto, tehostaa markkinoiden toimintaa ja antaa sijoittajille monipuolisemmat sijoitusmahdollisuudet kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi. Vaihtoehtojen monipuolistuminen on eduksi esimerkiksi start-up-yrityksille.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeettomat lainsäädäntöön ja valvontaan liittyvät sisämarkkinoiden esteet on purettava ja rajat ylittävää kilpailua lisättävä.

Rahoituksen saatavuus Suomessa hyvä

”Finanssialan Keskusliitto kannattaa yhteismarkkinoiden kehittämistä EU:ssa. Tämä on tehtävä ensisijaisesti esteitä poistamalla, ei luomalla uutta sääntelyä. Yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistaminen on kannatettavaa, vaikka rahoituksen saatavuus Suomessa on hyvällä tolalla”, FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa.

Komissio sai toukokuussa päättyneeseen kuulemiseen yli 700 vastausta, joiden pohjalta se on työstänyt tänään julkaistun toimintasuunnitelman.

Pääomamarkkinaunioni ei ole EU:n pankkiunionin kaltainen rakenteellinen uudistus, vaan komission toimintasuunnitelma. Se koostuu useista pienemmistä hankkeista, joiden avulla pyritään luomaan koko EU:n alueelle hyvin säännellyt ja täysin yhdentyneet pääomamarkkinat. Hanke on yksi EU:n komission päätavoitteista vuoteen 2019 mennessä.

Suomi vahvistaa osallistumistaan YK-rauhanturvaan

UM: Suomi ilmoitti muiden maiden ohella uusista panostuksista rauhanturvaan huippukokouksessa YK:n korkean tason viikolla 28. syyskuuta. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama johti puhetta kokouksessa, jonka tavoitteena oli saada lisää kontribuutioita ja uusia kykyjä YK-rauhanturvaan operaatioiden muuttuessa entistä haastavammiksi.

Suomen puheenvuoron piti tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tasavallan presidentti korosti Suomen vahvaa sitoutumista rauhanturvatoimintaan. Suomi ilmoitti jatkavansa Libanonin UNIFIL-operaatiossa vuoden 2018 loppuun asti. Suomi jatkaa 350 sotilaalla suomalais-irlantilaisen pataljoonan johtovaltiona joulukuuhun 2016, minkä jälkeen osallistuminen jatkuu 170 sotilaalla 2017–2018.

Suomi vahvistaa osallistumista Malin MINUSMA-operaatioon nykyisestä viidestä 20 sotilaaseen ja lisää operaatioon erityisesti sotilastarkkailijoita. Lisäksi Suomi ilmoittaa YK:n rauhanturvaamisen suorituskykyjen valmiusjärjestelmään vuosille 2017–2018 rannikkojääkäriyksikön, erikoisjoukkoja ja suojelun erikoisosaston.

Suomi lisää myös poliisiosallistumista: tavoitteena 20 poliisia rauhanturvaoperaatioissa vuonna 2016. Näiden uusien ilmoitusten lisäksi Suomi jatkaa osallistumista Lähi-idän UNTSO- ja Intian UNMOGIP-operaatioihin yhteensä 25 sotilastarkkailijalla. Suomi vahvistaa myös koulutustukea sekä YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanon tukea.

Suomi on nykyisellä osallistumisellaan Euroopan kuudenneksi suurin YK-rauhanturvaan osallistuva maa ja per capita -kontribuutioina laskettuna toiseksi suurin Irlannin jälkeen.

Suomi osallistuu myös vahvasti YK:ssa käynnissä olevaan rauhanoperaatioiden kehittämiseen ja järjestää 29. syyskuuta ministeritapaamisen aiheesta yhdessä Uruguayn, Ruandan ja Indonesian kanssa.

Yhdysvaltain aloite onnistui kokoamaan merkittäviä vahvistuksia YK-rauhanturvalle. Kokoukseen osallistuneet maat ilmoittivat yhteensä yli 40 000 hengen lisäyksestä YK-operaatioihin. Jalkaväen lisäksi luvattiin mm. 15 pioneerikomppaniaa, 10 kenttäsairaalaa, helikopteri- ja ilmakuljetuskalustoa, poliiseja sekä koulutustukea. Rauhanturvan huippukokoukseen oli kutsuttu noin 50 YK-rauhanturvassa aktiivisesti toimivaa maata.

PRH julkaisi uudet sääntömallit yhdistysten käyttöön

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut yhdistyksille uudet ”helpot” sääntömallit. Ne sopivat erityisesti pienille harrasteyhdistykselle, joissa ei ole suurta jäsenmäärää. Kun yhdistys käyttää sääntömallia ja mallia aatteelliseksi tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi, sääntökohdat ovat varmuudella yhdistyslain mukaiset, eikä PRH:n tarvitse lähettää korjauskehotusta ja rekisteröinti nopeutuu.

Muut sääntömallit ovat sisällöltään pääosin samat kuin aikaisemmin. Ne sopivat yhdistyksille sen mukaan, onko yhdistyksellä yksi tai kaksi vuosittaista sääntömääräistä kokousta, onko yhdistyksellä yksi tai useampia jäsenryhmiä sekä voiko yhdistyksen kokoukseen etäosallistua.

Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa yhteisen aatteen hyväksi. Suomalaisen yhdistymisvapauden mukaisesti yhdistys voi olla rekisteröity tai se voi toimia rekisteröimättömänä. Kun yhdistys merkitään yhdistysrekisteriin, siitä tulee itsenäinen oikeushenkilö ja se saa oikeuskelpoisuuden.

Yhdistysrekisterissä on noin 135 000 yhdistystä. Uskonnolliset yhdyskunnat ja kauppakamarit rekisteröidään myös yhdistysrekisteriin.

Sääntömallit löytyvät PRH:n verkkosivustolta osoitteesta https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/lomakkeet_mallisaannot.html

Nexans sopi sähkökaapelien toimittamisesta Cestasin aurinkovoimapuistoon Ranskaan

Nexans on solminut sopimuksen Eiffage Energien kanssa Clemessyn toimeksiannosta erityisten fotosähköisten kaapelien ja sähkökaapelien toimittamiseksi Cestasin aurinkovoimapuistoon Ranskaan

Euroopan suurin aurinkovoimapuisto liitetään Nexansin fotosähköisillä EnergyflexÒ-kaapeleilla Nexansin solmittua sopimuksen Eiffage Energien kanssa, ja 90 % kaapeleista toimitetaan Cestasin aurinkovoimapuistoon Ranskaan. Sopimuksen mukaisesti Nexans valmistaa ja toimittaa noin 5.000 kilometriä keski- ja pienjännitteisiä fotosähköisiä (PV) ja datakaapeleita (valokuitu).

Bordeaux’n lähellä Ranskan lounaisosassa sijaitsevan aurinkovoimapuiston tuotanto on yli 350 GWh vuodessa huippukapasiteetin ollessa 300 MW. Eiffage Energie toimii Clemessyn toimeksiannosta, joka on Neoen mukaan lukien useiden sijoittajien konsortio ja muodostettu puiston rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa varten.

Noin miljoona aurinkopaneelia peittää 250 hehtaaria maata, ja ne on jaettu 25 aurinkoenergiavoimalaksi. Puisto liitetään sähköverkkoon lokakuussa 2015.

Nexansin Energyflex®-kaapelit muodostavat kestäviä ja suorituskykyisiä kenttäyhteyksiä aurinkopaneelien ja aurinkoenergian käyttökelpoiseksi vaihtovirraksi muuntavien invertterien välille. Nexans on kehittänyt EnergyflexÒ-kaapelit tyydyttämään luotettavien ja tehokkaiden kaapelien kasvavaa tarvetta erikoistuneilla aurinkopaneelimarkkinoilla.

Fernando Dos Santos, fotosähköisten projektien päällikkö Eiffage Energieltä sanoi: ” Eiffage Energie valitsi Nexansin, koska sen täysi tuotevalikoima kattaa kaiken pien- ja keskijännitekaapeleista fotosähköisiin kaapeleihin saakka tätä hanketta silmällä pitäen. Toisena tärkeänä tekijä oli se, että Nexans tarjoaa erityisiä hankintaketjuratkaisuja ja suorat toimitukset paikan päälle.”

Kaapelit valmistetaan Bourg-en-Bressen, Jeumontin ja Andrézieux’n tehtailla Ranskassa. Asennuksen on määrä olla valmis kesään 2015 mennessä.

Suomen Akatemia: Neljää teema-aluetta ehdotetaan ensi vuodean tutkimusteemoiksi

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa valtioneuvostolle neljää teema-aluetta 2016 tutkimusteemoiksi. STN:n lähtökohtana oli tunnistaa teemoja, jotka ovat riittävän horisontaalisia ja ulottuvat usealle hallinnonalalle, ovat keskenään riittävän erilaisia, ja jotka ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä haasteita. Tavoitteena oli myös muodostaa teema-alueita, jotka edellyttävät uuden tiedon hankinnassa monitieteistä tutkimusta.

Tavoitteena on, että valtioneuvosto tekee päätökset teemoista syksyllä, ja valtioneuvoston päättämiin teemoihin perustuen strategisen tutkimuksen neuvosto suunnittelee tutkimusohjelmat loppuvuoden aikana.

Ehdotukset tutkimusteemoiksi ovat:

– Osaaminen ja muuttuva työelämä
– Terveys ja elämäntapojen muuttaminen
– Kokonaisturvallisuus globaalissa ympäristössä
– Kaupungistumisen dynamiikka

STN on lisäksi tunnistanut kolme kaikki teema-alueet läpileikkaavaa horisontaalista painopistealuetta:

– Kansainvälisyys
– Digitaalisuus
– Elämänkaari

”Suomi on osa globaalia keskinäisverkottunutta maailmaa, jossa valtiot ovat yhä vahvemmin verkottuneet toisiinsa taloudellisesti, kriisien hallinnassa ja turvallisuuden näkökulmasta. Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus alkavat kietoutua toisiinsa uudella tavalla. Työelämän muutokset ovat puolestaan nopeita ja merkittäviä esimerkiksi robotiikan ja digitalisaation vaikutusten takia. Teollistumisen ajan rakenteet eivät vastaa tulevaisuuden tarpeita. Mitä ovat tulevaisuuden ammatit ja niiden työntekijälle asettamat osaamistarpeet? Näistä ilmiöistä tarvitaan ajantasaista tutkimustietoa”, strategisen tutkimuksen neuvosto perustelee ehdotettuja teemoja.

Tiedon tuottamiseen ja tiedon vastaanottamiseen liittyvät muutokset vaativat strategisen tutkimuksen neuvoston mielestä uutta tutkimustietoa. Perinteinen autoritäärinen, yksikanavainen lähestymistapa ei enää toimi kulttuurissa, jossa jokainen voi seurata itselleen sopivinta asiantuntijaa, asiantuntijana esiintyvää tahoa tai informaatiolähdettä verkossa. ”Erilaisten väestöryhmien tarpeet, motivaatiot, tiedon omaksumistavat ja -kyvyt vaihtelevat suuresti. Siksi tiedon tuotannon, välittämisen ja etenkin erilaisten valistustoimien tulisi mukautua tähän kehitykseen. Tällä muutoksella on merkitystä esimerkiksi terveyden edistämisessä ja elämäntapojen muuttamista tavoiteltaessa”, STN linjaa.

Kaupungistumisen strategisen tutkimuksen neuvosto nostaa yhdeksi tutkimuksen teemaksi. Kaupunkimme kasvavat ihmisten muuttaessa niihin työn, toimeentulon, kulttuurin, opiskelun ja elämäntapavalintojen takia. ”Tarvitsemme tietoa siitä, miten moninaisina kasvukeskuksina toimivat kaupungit voisivat levittää elinvoimaisuutta laajalti ympäröiville alueille. Tähän tarvitaan aktiivista vuoropuhelua eri alueiden kesken”, strategisen tutkimuksen neuvosto toteaa.

Suomen elintarviketuonti on kolminkertaistunut EU-jäsenyyden aikana

Suomen elintarviketuonti on paisunut yli kolminkertaiseksi EU-jäsenyyden aikana, yli 4,7 miljardiin euroon vuonna 2014. Viimeisen viiden vuoden aikana kaikkein voimakkaimmin on kasvanut elintarviketuonti Saksasta. Tuonti on kasvanut voimakkaasti myös muista Pohjoismaista, Alankomaista sekä Virosta ja Puolasta.

Vuonna 2014 saksalaiselintarvikkeita tuotiin Suomeen yli 700 miljoonan euron arvosta, mikä oli 15 prosenttia koko elintarviketuonnista. Elintarviketuonnin kasvu Saksasta jatkui, vaikka tuonti lähes kaikista muista maista laski tai pysyi ennallaan. Tiedot selviävät Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemasta Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2015 -vuosikatsauksesta.

Saksassa on Euroopan kovin kilpailu elintarvikemarkkinoilla

Saksan elintarvikemarkkinat ovat kilpailluimmat koko Euroopassa, joten sieltä virtaa edullisia peruselintarvikkeita Suomen markkinoille. Tämä on ollut valttikorttina taloustaantuman aikana kuluttajien muuttuessa yhä hintatietoisemmiksi. Myös jakelukanavat, etenkin Lidlin voimakas nousu vähittäiskaupassa, ovat mahdollistaneet saksalaistuotteiden menestystä.

– Saksalaiselintarviketuonnin vuoden 2009 jälkeinen jyrkkä kasvu ei ole johtunut yksin Lidlin toiminnasta. Myös suuret suomalaiset vähittäiskauppaketjut ovat hankkineet kasvavissa määrin saksalaistuotteita, useimmiten omien merkkiensä laajenevaan tarjontaan.Suomen elintarviketuottajien on kilpailtava yhä kiivaammin ulkomaisten tuottajien kanssa säilyttääkseen asemiaan kotimaan markkinoilla ja pärjätäkseen kansainvälisessä kilpajuoksussa, sanoo erikoistutkija Csaba JansikLuonnonvarakeskuksesta.

Suomi tuo reilusti enemmän ruokaa kuin vie

Suomen maatalous- ja elintarviketuotteiden ulkomaankauppatase on ollut negatiivinen koko EU-jäsenyyden ajan. Nykyinen yli kolmen miljardiin euron vaje ei johdu enää pelkästään hedelmien, kahvin, mausteiden ja viinin tuonnista. Vajeen tuplaantuminen kymmenen viime vuoden aikana selittyy peruselintarvikkeiden kuten leivän, juuston, lihan ja kalan tuonnin jyrkällä kasvulla.

Viime vuonna elintarvikkeiden ulkomaankauppavaje kaventui hieman ensimmäisen kerran vuoden 2001 jälkeen. Vuonna 2014 elintarvikkeita vietiin 1,56 miljardin euron ja tuotiin 4,77 milj. euron arvosta. Molemmat luvut laskivat liki 2 prosenttia edellisvuodesta, mikä pienensi vajetta 56 miljoonalla eurolla 3,2 miljardiin euroon.
Tavoitteena on viennin kaksinkertaistaminen

Suomen elintarvikkeiden ulkomaankaupassa meijerituotteet ovat olleet ainoa tuoteryhmä, jonka kauppatase on pysynyt koko EU- jäsenyyden ajan positiivisena. Meijerituotteiden vienti on keskittynyt kahteen maahan. Vuonna 2014 jo yli kaksi kolmasosaa vietiin Venäjälle (49 %) ja Ruotsiin (19 %).

– Moni tekijä selittää Suomen elintarvikeviennin maltillista kasvua. Pohjoisen ja merentakaisen sijaintinsa vuoksi Suomi on erillään Keski-Euroopan vilkkaista kaupankäyntialueista. Lisäksi Suomesta puuttuu sellaisia elintarvikeviennin perinteitä, taustatukea ja vahvoja esimerkkejä, joihin nojaten pienetkin yritykset esimerkiksi Hollannista, Tanskasta ja Saksasta rohkenevat lähteä vientimarkkinoille. Suomen elintarvikeviennin edistämistä ei ole myöskään pidetty ensisijaisena kehityskohteena, Luonnonvarakeskuksen professori Jyrki Niemi sanoo.

Nyttemmin elintarvikkeiden viennin edistäminen on nostettu eri ohjelmissa tärkeäksi tavoitteeksi. Viimeksi syyskuussa 2014 startannut Team Finland –vientiohjelma tavoittelee elintarvikevientimme kaksinkertaistamista vuoteen 2020 mennessä. Elintarvikkeiden ulkomaankauppataseen merkitykseen on kiinnittynyt entistä enemmän huomiota myös muualla Euroopassa. Vastaavia vienninedistämisohjelmia on luotu hiljattain useissa muissakin EU:n jäsenmaissa.

Tullinimike.fi -palveluun on koottu kaikki tullinimikkeet

Solutions Oy on julkaissut uuden palvelun, joka helpottaa merkittävästi vienti- ja tuontiyritysten sekä huolintaliikkeiden tariffointiin liittyviä prosesseja.

Tullinimike.fi -palveluun on koottu kaikki tullinimikkeet sekä niihin liittyvät tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka avulla tietojen haku on nopeaa ja helppoa. Tällä hetkellä yritykset käyttävät nimikehakuun (tariffointiin) Euroopan Komission ja Tullin ylläpitämiä sivustoja, joissa tiedot ovat hajallaan ja niiden löytäminen on usein työlästä.

Samex Solutions Oy:n liiketoiminnan johtaja Hannu Roine kertoo, että yritys lähti kehittämään Tullinimike.fi -palvelua nykyisten asiakkaiden antaman palautteen pohjalta. Useat asiakkaat kokivat oikean tullinimikkeen hakemisen eri lähteistä hitaaksi ja vaivalloiseksi.

”Palautteen perusteella lähdimme kehittämään uutta internet-pohjaista palvelua, joka keräisi tullinimikkeen valintaan liittyvät tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi”, jatkaa Hannu Roine.

Pilottivaiheessa saatu positiivinen palaute on osoittanut, että ajatus oli toimiva ja palvelulle on tarvetta.

Samex Solutions Oy tarjoaa yrityksille edistyneitä SaaS-perusteisia internet-ratkaisuja sanomapohjaiseen asiointiin Tullin kanssa.

SAM-e – palvelu tarjoaa valmiit ja helposti integroitavat sähköisen asioinnin ratkaisut viennin, tuonnin, passituksen ja EMCS-ilmoitusten tekoon suoraan Tullin eri järjestelmiin.

Suomelta lisätukea Nepalin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi

Suomi myöntää miljoona euroa lisää humanitaarista apua Nepalin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi.

Tuki kanavoidaan Maailman terveysjärjestö WHO:n (500 000 euroa) ja YK:n lastenjärjestö UNICEFin (500 000 euroa) kautta. Suomen tuki Nepalin maanjäristyksen uhreille nousee näin yhteensä kolmeen miljoonaan euroon. Tuki annetaan Suomen kehitysyhteistyöhön kuuluvista humanitaarisen avun määrärahoista.

Alustavien arvioiden mukaan Nepalin maanjäristys vaikuttaa kahdeksan miljoonan ihmisen elämään. Heistä kaksi miljoonaa asuu pahimmin tuhoutuneilla alueilla. Suurimmat tarpeet juuri tällä hetkellä ovat ruoka-avussa, terveydessä, puhtaan veden, sanitaation ja hygienian varmistamisessa sekä suojien järjestämisessä. Avulla pyritään muun muassa ehkäisemään tarttuvien tautien leviämistä ja kuolleisuuden lisääntymistä.

Nepalissa tarvitaan nopeita toimia, sillä monsuunikausi lähestyy. Infrastruktuuri on tuhoutunut pahoin ja logistiset haasteet avun perille saamisessa ovat suuret. Nepal kuuluu maailman alhaisimman kehityksen maihin, ja se on yksi Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön pääkohdemaista. Suomella on kehitysyhteistyöhankkeita osassa pahiten kärsineistä alueista.

Nepalin korkea maanjäristysriski on ollut tiedossa, joten koko maassa ja erityisesti Kathmandun laaksossa on panostettu riskialttiuden vähentämiseen ja varautumiseen.

Suomi myönsi viime viikolla 28. toukokuuta kaksi miljoonaa euroa Nepalin maanjäristyksen uhrien auttamiseen. Välittömiin humanitaarisiin tarpeisiin tarkoitettu tuki kanavoitiin kotimaisten järjestöjen, Suomen Punaisen Ristin, Kirkon Ulkomaanavun ja Pelastakaa Lapset -järjestön kautta.

Amnesty vaatii uutta EU-operaatiota Välimerelle

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaatii Brysseliin hätäkokoukseen kokoontuvilta Euroopan johtajilta välittömiä ja tehokkaita toimia tuhansien ihmisten hengen vieneen katastrofin ratkaisemiseksi. Välimerellä on kuollut alkuvuonna sata kertaa enemmän ihmisiä kuin viime vuonna samaan aikaan.

Amnesty julkaisee Europe’s sinking shame: The failure to save refugees and migrants at sea -raportin, joka sisältää aiemmista haaksirikoista pelastuneiden silminnäkijälausuntoja. Raportti osoittaa nykyisten operaatioiden riittämättömyyden ja ehdottaa ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Amnesty vaatii, että Välimerelle perustetaan humanitaarinen operaatio, jolla on käytössään riittävästi laivoja, ilma-aluksia ja muita resursseja ihmisten pelastamiseksi.

”Brysseliin torstaina kokoontuvilla Euroopan johtajilla on historiallinen mahdollisuus päättää tämä humanitaarinen tragedia. Euroopan unioni sitoutui maanantaina vahvistamaan etsintä- ja pelastuskapasiteettia Välimerellä – sitoumus, joka jäsenmaiden tulee nyt muuttaa konkreettiseksi toiminnaksi”, sanoo Amnestyn Euroopan ja Keski-Aasian johtaja John Dalhuisen .

Italian merivoimien Mare Nostrum -pelastusoperaatio lopetettiin viime vuoden lopulla, minkä jälkeen pakolaisten ja siirtolaisten hukkumiskuolemat Välimerellä ovat lisääntyneet dramaattisesti. Jos kuolleiden määrät viimeisimmästä haaksirikosta vahvistuvat, jopa 1 700 ihmistä on kuollut Välimerellä tänä vuonna. Se on 100 kertaa enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Väite, että Mare Nostrum olisi houkuttanut pakolaisia ja siirtolaisia pyrkimään Eurooppaan on osoittautunut myytiksi: operaation jälkeen Eurooppaan vesiteitse pyrkivien ihmisten määrä on entisestään kasvanut. Pelkästään Italiaan on tullut tänä vuonna jo 24 000 pakolaista ja siirtolaista.

Mare Nostrum -operaation päättymisen jälkeen Euroopan unioni valtuutti EU:n rajavalvontaviraston Frontexin alaisen Triton-operaation valvomaan Välimeren vesiä. Triton ei kuitenkaan ole etsintä- ja pelastusoperaatio, ja sen toimialue ulottuu van 30 merimailin päähän Italian ja Maltan rannikoilta. Valtaosa venehavereista tapahtuu kauempana.

Frontex on itse myöntänyt, etteivät sen resurssit riitä valtavan merialueen vartioimiseen. Valtaosa pelastusoperaatioista onkin rannikkovartioston ja alueella liikkuvien kauppa-alusten harteilla, joita ei ole suunniteltu tai varusteltu meripelastustarkoituksiin. Nämä alukset ovat pelastaneet kymmeniätuhansia ihmishenkiä tänä vuonna, mutta niiden ei voida olettaa ratkaisevan nykyisenkaltaista valtavaa humanitaarista kriisiä. Laivastoalan yritykset ja järjestöt ovatkin kuvanneet tilannetta ”kestämättömäksi” ja vaatineet valtioita lisäämään resursseja ja tukemaan etsintä- ja pelastusoperaatioita.

”Uusi operaatio saataisiin käyntiin muutamassa päivässä”

Arvioiden mukaan yli 800 ihmistä kuoli viime lauantaina 18. huhtikuuta, kun kauppa-alus yritti pelastaa haaksirikkoon joutuneessa veneessä olleet ihmiset. Rannikkovartioston mukaan vene kaatui, kun kaikki veneessä olleet menivät samanaikaisesti sen toiselle laidalle.

Haaksirikoista selviytyneet ovat kertoneet Amnestylle samankaltaisista tapahtumista. Mohammad, 25-vuotias palestiinalainen mies Libanonista, pelastui 4. maaliskuuta tapahtuneesta onnettomuudesta. Vene, jossa hän oli, kaatui kun iso hinausvene lähestyi auttamaan haaksirikkoutuneita.

”He heittivät köysitikkaat… Monet yrittivät saada niistä kiinni ja vene kaatui… Putosin veteen… Immirdan, syyrialainen nainen, ja hänen yksivuotias poikansa kuolivat.”

Italian merivoimien kapteeni Massimiliano Lauretti kertoi Amnestylle, että humanitaarinen operaatio saataisiin pystyyn muutamassa päivässä käskyn saamisesta.

“Olemme valmiita: meillä on hyvin harjoitellut toimenpiteet ja kokemusta pelastusoperaatioista. Jos meitä pyydetään, saamme uudelleenaloitettua humanitaarisen operaation 48–72 tunnissa.”

Amnesty vaatii huomiseen hätäkokoukseen osallistuvia Euroopan valtion- ja hallituksenpäämiehiä perustamaan välittömästi tehokkaan operaation ihmishenkien pelastamiseksi Välimerellä. Ennen kuin operaatio on toiminnassa, EU-maiden on tarjottava Italialle ja Maltalle taloudellista ja logistista tukea etsintä- ja pelastusoperaatioiden parantamiseksi.

”Euroopassa on valheellisesti kuviteltu, että jos emme tee mitään, ihmisten tulo Eurooppaan pysähtyy. Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, ettei käsitys voisi olla kauempana totuudesta, ja sillä on katastrofaalisia seurauksia. Torstaina Euroopan johtajat voivat vihdoin tehdä konkreettisia toimenpiteitä. Tekosyiden keksimisen aika on ohi”, John Dalhuisen sanoo.

Pelastus- ja etsintäoperaatioiden lisäksi EU-maiden tulee nostaa pakolaiskiintiöitään ja lisätä laillisia maahantulokeinoja. Amnestyn Suomen osaston eduskuntavaalien alla tekemässä puoluekyselyssä kaikki eduskuntapuolueet kokoomusta ja perussuomalaisia lukuun ottamatta olivat sitä mieltä, että Suomen pitää lisätä laillisten maahantulokeinojen, kuten humanitaarisen viisumin käyttämistä. Uuteen eduskuntaan valituista kansanedustajista 47 sitoutui tavoitteen edistämiseen Amnestyn vaalikampanjassa.

Suomi hyväksyi naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan sopimuksen

Naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (ns. Istanbulin sopimus) tulee Suomen osalta voimaan 1.8.2015.

Istanbulin sopimus on ensimmäinen eurooppalainen naisia koskeva ihmisoikeussopimus. Sen tarkoituksena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä väkivallan tekijöiden saattaminen teoistaan edesvastuuseen. Lisäksi sopimuksen tavoitteena on edistää kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa.

Istanbulin sopimuksessa tarkastellaan naisiin kohdistuvaa ja perheväkivaltaa ihmisoikeusnäkökulmasta. Sopimuksen päämäärien toteuttaminen edellyttää kattavia, kokonaisvaltaisia ja koordinoituja poikkihallinnollisia toimintaohjelmia. Sopimuksen tavoitteena on myös tukea ja auttaa lainkäyttöviranomaisia ja järjestöjä toimimaan tehokkaasti yhteistyössä yhtenäisen lähestymistavan omaksumiseksi pyrittäessä poistamaan naisiin kohdistuvaa sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Yleissopimuksen nojalla perustetaan myös kansainvälinen seurantajärjestelmä sopimusmääräysten täytäntöönpanon seurantaa varten. Seurantajärjestelmän puitteissa tehdään myös maavierailuja sopimuspuoliin. Yleissopimus pyrkii osallistamaan myös kansalliset kansanedustuslaitokset seurantaprosessiin. Lisäksi yleissopimus velvoittaa sopimuspuolia kansalliseen koordinointiin naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan ehkäisemisessä ja torjumisessa. Yhteensovittamistehtävää varten valtioneuvosto perustaa erityisen koordinaatioelimen.

Pohjoismaissa tehtiin ennätysmäärä yrityskauppoja viime vuonna

Viime vuosi oli pohjoismaisten yrityskauppojen osalta ennätyksellinen. Yrityskauppoihin erikoistuneen tietopalvelu Mergermarketin mukaan kauppojen kokonaisarvo nousi edellisvuodesta peräti 40,6 prosenttia.

Vuonna 2014 Pohjoismaissa tehtiin Mergermarketin tilastojen mukaan ennätysmäärä yrityskauppoja. Yhteensä 864 kaupan kokonaisarvo oli 61,7 miljardia euroa. Näistä kansainvälisten yritysten Pohjoismaihin tekemät investoinnit olivat 30,6 miljardia euroa, joka oli peräti 47,6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Mergermarketin Pohjoismaiden edustajan Christel Thunellin mukaan vuoden 2014 luvut todistavat, että Pohjoismaat nähdään verrattain vakaana ja houkuttelevana sijoituskohteena vallitsevassa epävakaassa taloustilanteessa.

– Korkeasta kustannustasosta huolimatta Pohjoismaiset alat ovat toistuvasti osoittaneet kansainvälistä kilpailukykyä. Kilpailukyky pohjautuu erityisesti innovaatioihin ja teknologiaan, Thunell sanoo.

Alkanut vuosi ei yhtä lupaava

Mergermarket julkaisi vuoden 2015 alun tilannetta yrityskauppojen osalta kuvaavan raportin tänään Tukholmassa järjestetyssä seminaarissa. Seminaarissa analysoitiin myös alkaneen vuoden 2015 odotettavissa olevia trendejä.

Kuluvan vuoden osalta alku on ollut hidas yrityskauppojen osalta. Vuoden alun kauppojen yhteenlaskettu arvo on 23,9 prosenttia viime vuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Mergermarketin seminaarin pääpuhujan, Swedbankin pääekonomisti Harald Magnus Andreassenin näkemyksen mukaan vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen liittyy myös tiettyjä uhkia.

– Pohjoismaat ovat viime aikoina alentaneet korkotasoaan ja odotettavissa on, että korkotaso laskee edelleen. Tämä saattaa johtaa pidemmällä aikavälillä siihen, että sijoittajat lykkäävät investointejaan alempien hintojen toivossa, luoden näin negatiivisen kierteen. Myös öljyn hinnan laskuun liittyvät vaikutukset hiertävät taloutta, Andreassen arvioi.

OECD: Kotimarkkinoissa ja palveluissa on liikaa rajoituksia Suomessa

Palveluiden ja kaupan vapauttaminen tukisi vientiä ja loisi Suomeen työtä

Ulkoasiainministeriö järjesti 5.3.2015 yhdessä Elinkeinoelämän Keskusliiton kanssa keskustelutilaisuuden palveluliiketoiminnan edellytyksistä. ”Ei vain paitoja pesten” – Palvelujen kasvava merkitys Suomen taloudelle -tilaisuuden pääpuhujina olivat eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka ja OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi.

”OECD:n suositus kasvun tielle on lisätä kauppaa ja vähentää protektionismia. Ei löydy nimittäin yhtään tutkimusta joka osoittaisi, että protektionismi johtaisi pitkällä tähtäimellä talouskasvuun. Suomen palvelumarkkinat ovat verrattain hyvin raskaasti säädellyt myös muihin Pohjoismaihin ja Hollantiin verrattuna,” totesi tilaisuudessa OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi.

Palvelut työllistävät Suomessa noin 70 % työvoimasta.

”Toimivat palvelumarkkinat ovat kilpailukykyisen vientiteollisuutemme edellytys. Kotimarkkinamme ovat kuitenkin nyt OECD:nkin mukaan sujetut ja raskaasti rajoitetut. Poistamalla sääntelyä ja avaamalla kauppaa kotimaassa sekä ulkomailla vapaakauppasopimusten muodossa, parantaisimme viennin edellytyksiä ja loisimme Suomeen uutta työtä. Näin voisimme myös entistä paremmin hyötyä kansainvälisen palvelukaupan kasvusta,” eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka päättää.

Kauppakamari: Vientiteollisuus hyötyisi TTIP kauppa- ja investointikumppanuudesta

EU–USA-kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) hyötyisi ennen kaikkea vientiteollisuus, osoittaa kauppakamarien tekemä valtakunnallinen kysely, johon vastasi helmikuussa lähes 1700 yritystä eri puolilta Suomea. Yli kolmannes (36 prosenttia) vastanneista yrityksistä ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko neuvoteltavana olevasta kauppakumppanuudesta niille hyötyä. Keskuskauppakamari ja Kansainvälinen kauppakamari aikovat vastata yritysten tiedontarpeeseen TTIP-tietoiskujen avulla.

”Vientiteollisuus olisi suurin hyötyjä EU:n ja USA:n kauppakumppanuudesta”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä . Kyselyyn vastanneista teollisuusyrityksistä 37 prosenttia näki TTIP:n tuovan suoria tai epäsuoria hyötyä. Kaikkien alojen yrityksissä vastaava luku on 28 prosenttia.

Penttilä uskoo, että Venäjän ja Kiinan talouksien epävarmuuden vahvistuessa USA:n kasvumarkkinoilta löytyy kysyntää myös suomalaisille teollisuustuotteille.

”EU:n ja USA:n tiiviimpi kauppakumppanuus olisi luonteva askel globaalissa taloudessa hetkellä, jolloin idän talouksien uhkakuvat ovat selvästi kasvaneet. TTIP vahvistaisi myös EU-maa Suomen mainetta investointikohteena”, arvioi Penttilä.

Yli kolmannes yrityksistä kaipaa tietoa TTIP:sta

Yritysten resurssit seurata pitkällä aikavälillä markkinoiden pelisääntöihin vaikuttavaa kauppapolitiikkaa ovat varsin rajalliset. Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori huomauttaa, että isojen yritysten edunvalvontaresursseja on leikattu taantumassa eikä pk-yrityksillä niitä varsinaisesti koskaan ole ollutkaan.

”Suomalaisyritykset odottavat, että valtiovalta ja yritysjärjestöt pitävät ne tietoisina kauppapoliittisista muutoksista. Tähän haasteeseen tartumme tarjoamalla jatkossa kauppakamarien jäsenyrityksille tuoreita ja tiiviitä TTIP-tietoiskuja”, kertoo Vuori.

Ensimmäinen TTIP-tietoisku yrityksille pidettiin 2.3.2015 Helsingissä Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin yhteistyöllä. Tietoiskuun osallistui lähes 30 yrityselämän edustajaa.

Kauppakamarien kyselyyn vastasi lähes 1700 yritystä eri puolilta Suomea. Kysely lähetettiin 17 000 yrityksen toimitusjohtajalle tai vastaavalle henkilölle. Kyselyn vastausprosentti oli 10 prosenttia. Kysely toteutettiin 6.–11.2.2015 Kauppakamarien Venäjän talous ja pakotteet -kyselyn yhteydessä. Kauppakamarien jäsenyritykset edustavat kaiken kokoisia yrityksiä kaikilla toimialoilla ympäri Suomea.

Presidentti Niinistö osallistuu Münchenin turvallisuuskonferenssiin

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Münchenin turvallisuuskonferenssiin 6.-8. helmikuuta 2015. Vuosittaisen konferenssin teemana on tänä vuonna kansainvälisen järjestyksen romahdus. Esillä on erityisesti Ukrainan kriisi ja sen vaikutukset Euroopan turvallisuuteen, Lähi-idän tilanne ja terrorismin vastainen taistelu. Presidentti Niinistö osallistuu Münchenissä korkean tason keskusteluun, jonka aiheena on Ukrainan konflikti ja Euroopan turvallisuus. Presidentti Niinistön ohjelmaan sisältyy myös kahdenvälisiä tapaamisia.

Münchenin turvallisuuskonferenssi on järjestetty vuodesta 1963 lähtien, ja se on riippumaton foorumi, joka pyrkii edistämään konfliktien ratkaisua, kansainvälistä yhteistyötä ja vuoropuhelua turvallisuushaasteisiin vastaamiseksi. Konferenssiin osallistuu yli 400 ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttajaa, joiden joukossa on noin 20 valtion- tai hallituksen päämiestä ja 60 ministeriä. Mukana on mm. Saksan liittokansleri Angela Merkel, Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.

Münchenin turvallisuuskonferenssin verkkosivut: https://www.securityconference.de/en/

Etyj nimesi Euroopan turvallisuutta pohtivan paneelin jäsenet

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on nimennyt jäsenet paneeliin, jonka tehtävänä on pohtia Euroopan turvallisuutta. Paneelin 15 jäsentä tulevat Etyjin 57 eri osallistujavaltiosta. Jäseneksi on valittu myös Suomen ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Paneelin puheenjohtajana toimii saksalainen Wolfgang Ischinger.

Paneelin tavoitteena on tarjota suosituksia siitä, kuinka lisätä osallistujamaiden sitoutumista yhteiseen turvallisuuteen ja periaatteisiin. Samalla sen avulla pyritään lisäämään vuoropuhelua Etyjin osallistujavaltioiden välillä yhteisistä turvallisuuskysymyksistä. Paneelin jäsenet eivät edusta kotimaitaan vaan toimivat itsenäisessä asiantuntijaroolissa.

Paneelin on tarkoitus tuottaa kesäksi 2015 väliraportti Etyjin roolista Ukrainassa. Laajempia turvallisuuskysymyksiä käsittelevä loppuraportti esitellään Etyjin ministerikokouksessa Belgradissa joulukuussa 2015.

Etyjin viimevuotinen puheenjohtaja Sveitsi teki aloitteen paneelin perustamisesta Baselin ministerikokouksessa 4.12.2014

YK:n aseriisuntatutkimusinstituutin johtoon suomalainen ammattilainen

YK:n aseriisuntatutkimusinstituutin UNIDIRin johtajana aloittaa Jarmo Sareva. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon nimitti 55-vuotiaan Sarevan tehtävään vuoden 2015 alusta alkavalle toimikaudelle.

Instituutti sijaitsee Genevessä, missä Sareva työskentelee myös tällä hetkellä. Ennen nimitystään UNIDIRiin Sareva toimi YK:n aseriisuntatoimiston (UNODA) Geneven sivutoimipisteen sekä aseriisuntakonferenssin sihteeristön (Conference on Disarmament, CD) päällikkönä. Jarmo Sarevalla on laajaa kokemusta myös muista merkittävistä YK-tehtävistä.

Aiemmin Sareva on toiminut suurlähettiläänä ja pysyvän edustajan sijaisena Suomen YK-edustustossa sekä useissa muissa tehtävissä Suomen ulkoasiainhallinnossa.

UNIDIR on pääosin vapaaehtoisrahoituksella toimiva tutkimusinstituutti, joka tuottaa aseriisuntaa ja kansainvälistä turvallisuutta käsittelevää riippumatonta ja korkeatasoista tutkimusta. UNIDIR tukee kansainvälisen yhteisön työtä aseriisunnan ja asevalvonnan sektoreilla myös tarjoamalla ratkaisumalleja YK:n agendalla oleviin kysymyksiin.

”UNIDIRin vahvuus on sen työn riippumaton ja laaja-alainen luonne sekä YK:n tälle työlle tarjoama arvovalta”, Sareva toteaa.

Jarmo Sarevan mielestä on tärkeää myös jatkossa säilyttää instituutin työn riippumattomuus. Suurimmaksi haasteeksi Sareva mainitsee UNIDIRin rahoituksen saattamisen vakaalle ja ennustettavalle pohjalle.