Motivan on avannut sivuston energiatehokkaan valaistuksen suunnittelun ja hankinnan tueksi

Motiva on avannut uuden valaistustieto.fi sivuston, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja energiatehokkaan valaistuksen suunnittelun ja hankinnan tueksi. Sivustolle tuotetulla laskurilla voi vertailla erilaisten ratkaisujen elinkaarikustannuksia. Tavoitteena on ollut läpinäkyvyyden lisääminen ja tarjousten vertailun helpottaminen.

Valaistustieto.fi on puolueettomaan tietoon perustuva tietopankki sisä-, ulko- tai katuvalaistushankintoja suunnittelevien avuksi. Sivustolta löytyy muun muassa tuoreita esimerkkejä valaistusuusinnoista, joilla on saavutettu kustannussäästöjä ja samalla parannettu valaistuksen laatua. Sivusto on tuotettu yhteistyössä valaistusta hankkivien kaupunkien, kuntien, kiinteistöjen ylläpidosta vastaavien toimijoiden sekä valaistusalan yritysten ja yhteisöjen kanssa. Sivustoa ylläpitää Motiva.

Valaistuksen energiatehokkuuden parantamisessa merkittävä säästöpotentiaali
Kiinteistöjen energiankulutuksesta valaistus haukkaa lämmityksen jälkeen suurimman osan ja kuntien sähkönkulutuksesta jopa kolmasosan. Investointeina valaistushankinnoilla on verrattain lyhyet takaisinmaksuajat ja niillä voidaan säästää yrityksen tai toimipaikan energiakuluissa jopa satoja tuhansia euroja vuosittain.

Siirtymä energiatehokkaampaan valaistukseen on paraikaa käynnissä erityisesti ulkovalaistuksessa, kun elohopeahöyrylamppujen ja niitä korvaavien suurpainenatriumlamppujen tuonti myyntiin Euroopan unionin alueelle päättyi vuoden 2015 huhtikuussa. Valaistushankinnat ovatkin ajankohtaisia monessa kaupungissa, kunnassa, taloyhtiöissä ja kiinteistöissä, joissa on piha-valaistusta käytössä.

Entistä parempi valaistus voidaan saavuttaa aiempaa pienemmillä käyttökustannuksilla ja samalla säästetään energiakustannuksissa. Hyvä valaistussuunnittelu, energiatehokkaat valaisimet ja valaistuksen ohjaus yhdessä takaavat sekä laadukkaan valaistuksen että energiansäästön.