MTK: Maitotiloilla on vaikea tilanne

EU:n maitomarkkinoilla vallitsee erittäin paha ylituotantotilanne. Viimeinkin komissio tunnustaa tilanteen vakavuuden. Komissio tarjoaa lääkkeeksi vapaaehtoista tuotannon rajoittamista. Laillisuuspohja toimenpiteelle tulee EU:n yhteisen markkinajärjestelyn artiklasta 222. Toimenpiteen rahoitus tapahtuisi komission mukaan kansallisesti.

Maitokriisi ja tilojen ahdinko voidaan selättää nopeasti rajoittamalla tuotantoa, mutta vain siten, että kaikki jäsenmaat osallistuvat. Vapaaehtoinen rajoittaminen tarkoittaa tuotannon keskittymistä tehokkaimmille alueille samalla kun muut kantavat vastuun. Komission myöntyminen vapaaehtoiseen tuotannon suunnitteluun on kuitenkin askel oikeaan suuntaan.

Maitotilojen maksuvalmiusongelmat ovat kärjistyneet. Kriisiavun tarve on todellinen. Suoran kriisituen lisäksi maidontuottajat tarvitsevat valtion takaamia korkotuettuja vakauttamislainoja. Suomalaiset maidontuottajat ovat edelleen suurvaltapolitiikan ja kotimaisen hintakilpailun uhreja. Maidontuottajien tuet on saatava nopeutetulla aikataululla maksuun. Viime vuoden lypsylehmäpalkkio pitää saada välittömästi maksuun.

Lomitusjärjestelmän kokonaisuudistuksessa on korjattava pikaisesti jo syntyneet valuviat. Poistetut sijaisapuperusteet tulee palauttaa ja tuetun maksullisen lomituksen enimmäismäärä on nostettava 500 tuntiin. Byrokratiaa on purettava ja lomituspalveluiden hakeminen on tehtävä helpoksi. Vuosiloman aikana tulee kaikkien päivystyskäyntien olla maksuttomia. Kaikki mikä liittyy eläinten hoitoon, kuuluu myös lomitukseen.

Aluehallintouudistuksen yhteydessä mahdollisesti tehtävissä muutoksissa on varmistettava lomituspalvelujen laadukkuus, saatavuus ja yhdenvertaisuus joka puolella Suomea. Perusajatuksena tulee olla järjestelmän kehittäminen asiakaslähtöisesti. Palvelusetelimallia maitovaltuuskunta ei hyväksy.

Toimiva lomitusjärjestelmä on karjatalouden tulevaisuuden kannalta elintärkeä. Sitä ei saa romuttaa uudistuksen nimissä. Lomituspalvelujärjestelmä mahdollistaa sen, että maitoa tuotetaan nykyinen, kulutusta vastaava määrä. Lisäksi panoksena on valtava määrä työpaikkoja. Ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin turvaamisen kannalta lomituksella on iso rooli.

Byrokratian purkamisessa on ryhdyttävä sanoista tekoihin. Kotieläintuotanto ja peltoviljely tulee erottaa valvontaseuraamuksissa toisistaan. Sanktioita tulee kohtuullistaa, niihin tulee asettaa 1000 euron yläraja ja ensimmäisen valvontakäynnin tulee olla neuvonnallinen. Valvonnasta tulee ilmoittaa aina etukäteen. Varhaisen varoittamisen malli tulee ottaa käyttöön kaikissa valvonnoissa. Nykyisen kaltainen täydentävien ehtojen järjestelmä on mätäpaise, josta on päästävä eroon viimeistään seuraavalla ohjelmakaudella.

Mainokset