Ihmisoikeudet ulkopolitiikassa -verkosto aloittaa toimintansa

Ulkoministeriö on kutsunut hallituskaudelle ihmisoikeuspolitiikan verkoston, joka koostuu 21 asiantuntijasta.

Verkoston puheenjohtajana toimii poliittinen alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ja vara-puheenjohtajana ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkö Nina Nordström.

Verkoston jäsenet ovat keskeisiä ulko- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntijoita, ihmisoikeus- ja muiden kansalaisjärjestöjen johtajia ja yliopistojen edustajia. Verkosto kokoontuu vuonna 2016 neljä kertaa. Ensimmäinen kokous pidetään 19.4.2016.

Ihmisoikeudet ovat Suomen ja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen osa. Avoimuus ja vahva vuorovaikutus kansalaisyhteiskunnan kanssa ovat ihmisoikeuspolitiikan menestyksekkään hoitamisen perusedellytyksiä. Muun muassa YK:n ihmisoikeusarvioissa Suomen vahvuudeksi on todettu viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen avoin yhteistyö.

Asettamalla verkoston ulkoasianhallinto vahvistaa edelleen ihmisoikeuspoliittista vaikuttavuuttaan ja jatkaa viimeisten vuosikymmenten aikana kehittynyttä ja monilta osin jo vakiintunutta kuulemiskäytäntöään.

Verkoston työskentelymalli tulee olemaan joustava, jotta se voi rakentavasti vastata nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Verkosto käsittelee eri kysymyksiä nimenomaan osana Suomen ulkopolitiikkaa ja antaa suoraa ja tehokasta tukea sekä palautetta ihmisoikeuspolitiikasta. Osaamista ulkoasiainhallinnon työn tueksi tarvitaan erityisesti ulko- ja globaalipolitiikan aloilta ja suhteessa ihmisoikeuspolitiikkaan.