Reserviläisliitto: Uudistukset lisäisivät puolustusjärjestelmämme toimivuutta

Reserviläisliitto kannattaa asevelvollisuuslain muuttamista niin, että reserviläisiä voitaisiin kutsua kertausharjoituksiin nykyistä paljon nopeammin. Puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savolan mukaan lain muutosesitys on oikeanlainen vastaus siihen haasteeseen, jonka sodankäynnin viimeaikainen kehitys on asettanut puolustusjärjestelmällemme.

– Toteutuessaan uudistukset lisäävät sekä puolustusjärjestelmämme toimivuutta että sen uskottavuutta nykypäivän toimintaympäristössä, jota leimaavat hybridisodankäynti, sotilaallisen voiman näyttö ja osin sillä uhkaaminen, nopea tilanteenkehitys sekä sodan ja rauhan välisen rajan hämärtyminen.

Reserviläisliitto antoi viime viikolla lakiesityksestä lausunnon puolustusministeriölle ja korosti siinä, että uudistusta tulee kuitenkin tarkastella myös yksittäisen reserviläisen näkökulmasta.

– Ne sodan ajan yksiköt, jotka on näissä tilanteissa kaavailtu kutsuttavaksi nopeasti harjoituksiin, on muodostettava niistä reserviläisistä, joille välitön palvelukseen astuminen ei tuota ylivoimaisia ongelmia ja, jotka ovat varmuudella kykeneviä irtaantumaan siviityötään hoitamaan sodan ajan tehtävänsä.

Alajärven Reserviläisten 60-vuotisjuhlassa puhunut Mikko Savola muisteli myös yhteistyötään paikkakunnan toimijoiden kanssa ja kiitti yhdistystä poikkeuksellisesta aktiivisuudesta.

– Monien teidän kanssa olen saanut olla yhdessä maakuntajoukoissa. Kun meitä muualta maakunnasta tuli harjoituksiin muutama henkilöauto, teiltä tultiin aina vähintään muutamalla pikkubussilla. Aktiivisuus, toiminta, vapaaehtoisuus ja isänmaallisuus on täällä ollut aina korkeassa arvossa. Kiitos siitä.