Suomi aloitti Etyjin inhimillisen ulottuvuuden komitean puheenjohtajana

Suomen Etyj-suurlähettiläs Katja Pehrman toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) inhimillisen ulottuvuuden komitean (Human Dimension Committee, HDC) puheenjohtajana vuonna 2016. Pehrman toimii tehtävässä Etyjin puheenjohtajamaa Saksan pyynnöstä. Vuosina 2014 ja 2015 komiteaa johti Norjan Etyj-suurlähettiläs Robert Kvile.

Etyjin työ perustuu laajan turvallisuuden käsitteeseen, ja inhimillisen ulottuvuuden teemat ovatkin kaiken Etyjin toiminnan keskiössä. Inhimillinen ulottuvuus kattaa demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämisen sekä ihmis- ja perusoikeuksien turvaamisen. Tärkeitä teemoja ovat muiden muassa sukupuolten tasa-arvo, vähemmistöjen oikeudet, ilmaisunvapaus ja kansalaisyhteiskunnan rooli. Etyjin inhimillisen ulottuvuuden komitea on järjestön tärkeimpiä foorumeita näiden tavoitteiden edistämiseksi.

Suurlähettiläs Pehrman odottaa puheenjohtajuuskauden tuovan haasteita mutta myös mahdollisuuden tuoda näkyvyyttä Suomen ihmisoikeuspoliittisille painopisteille. ”Naisten ja vammaisten henkilöiden oikeudet sekä vähemmistöihin liittyvät kysymykset ovat prioriteettejamme. Painotuksemme vastaavat myös vuoden 2016 Etyj-puheenjohtajamaa Saksan tavoitteita, ja yhteistyömme on erinomaista.”, Pehrman toteaa.

Vähintään kuukausittain kokoontuvan inhimillisen ulottuvuuden komitean kokouksissa kuullaan asiantuntijoiden esityksiä, minkä lisäksi osallistujavaltiot raportoivat inhimillisen ulottuvuuden sitoumusten täytäntöönpanosta. Olennainen osa komitean työtä on myös päätösten valmistelu pysyvää neuvostoa ja vuosittaista Etyjin ministerikokousta varten. Inhimillisen ulottuvuuden komitean toiminta perustuu osallistujavaltioiden avoimelle keskustelulle ja konsensuksen rakentamiselle, jotka ovat perinteisesti olleet myös Suomen vahvuuksia.