Maailmantalouden tila ja kyberrikollisuus huolestuttavat pankkialaa

Huoli maailmantaloudesta ja sen vaikutuksista pankkijärjestelmään kasvaa , paljastaa pankkisektorin riskejä kartoittava globaali kyselytutkimus.

CSFI:n (The Centre for the Study of Financial Innovation) yhteistyössä PwC:n kanssa toteuttama Banking Banana Skins -tutkimus osoittaa makrotalousympäristön tilanteen olevan 24-kohtaisen riskilistan kärjessä. Pitkään kärjessä ollut voimakas sääntely putosi kolmannelle sijalle.

Vastauksien analysointi osoittaa kaikkien päävastaajaryhmien (pankkiirit, riskijohtajat ja läheiset sidosryhmät) ympäri maailmaa olevan erittäin huolissaan maailmantalouden tilasta.

Huoli taloustilanteesta johtuu korkeasta velkaantumisasteesta suuressa osassa maailman maita, kehittyvien markkinoiden heikentyneestä kasvusta ja korkotasojen epävarmuudesta. Kaikki nämä tekijät voivat vaikuttaa suurestikin pankkisektoriin, jossa velkaantumisaste on parantumisestaan huolimatta silti huolestuttavalla tasolla.

Huomattavaa tuloksissa on liiketoimintamallien nousu ensimmäistä kertaa kymmenen suurimman riskin joukkoon.

”Liiketoimintamallit mietityttävät pankkisektoria paljon, ja niiden muutosten uskotaan tapahtuvan alan ulkopuolisten toimesta. Rahoituslaitokset vastaavat tähän asiakaskokemuslähtöisellä toimintojen tehostamisella, mikä on niille uusien toimintamallien alku”, PwC:n finanssialan asiantuntija Tuomas Kotilainen toteaa.

Kyberrikollisuuden pelko kasvaa

Pankit ovat hyvin alttiita kasvavalle talousrikollisuuden uhalle, erityisesti kyberrikollisuudelle. Tämä riski on noussut 9. sijalta listan kakkoseksi. Kyseessä on globaali uhka, sillä kyberrikolliset etsivät tiiviisti yhteen nivotun maailmanlaajuisen pankkisektorin heikkoja kohtia. Pankkien kyky hallita rikollisuuden kasvua on myös kyseenalainen ja pankit ovat erityisen huolissaan teknologiansa laadusta ja riskinhallintajärjestelmistään.

Toinen nopeasti kasvava riski on huoli pankkien toimintatavoista, joka nousi sijalta 16 sijalle 8. Syyksi huoleen nähdään se, että pankit eivät ole onnistuneet saamaan aikaan riittävää muutosta toimintatapojen ja käytäntöjen johtamisessa voimakkaasta sääntelypaineesta ja korkeista sakoista huolimatta.

”Riskilistalla ovat nousseet vaikeammin konkretisoitavat asiat kuten rikollisuus ja liiketoimintamallit. Laskussa sen sijaan ovat edes jonkun verran konkretisoituneet, kuten sääntely”, Kotilainen sanoo.