Eläkeuudistus hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunnan perjantaina 20.11.2015 hyväksymä eläkeuudistus tuo monia muutoksia eläkkeisiin. Eläkeuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Erityisesti yrittäjien kannattaa nyt olla tarkkana – YEL-työtulon pitäminen ajan tasalla koko työuran ajan on entistä tärkeämpää.

Moni yrittäjä on parantanut eläkkeensä määrää korottamalla YEL-työtulonsa oikealle tasolle vasta työuran loppuvuosina. Nykyinen yli 63-vuotiaiden 4,5 % superkarttuma poistuu ilman siirtymäaikaa vuonna 2017. Kun superkarttuma poistuu, ei eläkkeen parantaminen työuran loppuvuosina välttämättä onnistu yhtä hyvin kuin nykyisin. Tämä muutos koskettaa yrittäjiä keskimäärin enemmän kuin työntekijöitä.

– Yrittäjän eläkevakuutuksen YEL-työtulon pitäminen riittävän suuruisena koko työuran ajan on vastaisuudessa entistä tärkeämpää. Eläkeuudistuksen jälkeinen lykkäyskorotus lasketaan koko työuran aikaisesta karttuneesta eläkkeestä eikä senhetkisestä YEL-työtulosta, kuten superkarttuma nykyisin, kertoo työeläkeyhtiö Elon eläke- ja vakuutuspalveluista vastaava johtaja Keijo Kouvonen.

Yrittäjillä karttuneet eläkkeet ovat keskimäärin palkansaajia pienemmät. Tämä johtuu siitä, että yritystoiminnan alussa YEL-työtulo on usein mitoitettu pieneksi, jotta vakuutusmaksutkin olisivat matalat.

– Tilastojen valossa eläkeasiat alkavat kiinnostaa vasta lähempänä eläkeikää, noin 50–60-vuotiaana. Samoihin aikoihin yrittäjät alkavat nostaa YEL-työtuloaan lähemmäksi oikeaa tasoa, muistuttaa Kouvonen.

YEL-työtulo kannattaa pitää oikean suuruisena koko ajan myös siksi, että monet yrittäjän sosiaalietuudet, kuten työttömyysturva ja sairaus- ja vanhempainpäiväraha määräytyvät YEL-työtulon mukaan.
Pidempään työskentelystä palkitaan

Eläkeuudistuksen jälkeenkin pidempään työskentelystä palkitaan. Lykkäyskorotus tuo euroja eläkkeeseen, jos henkilö jatkaa työskentelyä yli alimman vanhuuseläkeiän. Lykkäyskorotus on 0,4 % jokaiselta lykätyltä kuukaudelta. Esimerkiksi, jos henkilö lykkää vanhuuseläkkeen alkamista vuodella, saa karttuneeseen eläkkeeseen yhteensä 4,8 % korotuksen. Lykkäyskorotuksen lisäksi yli 63-vuotiaana tehdystä työstä karttuu eläkettä 1,5 % senhetkisestä YEL-työtulosta tai työansioista.

53–62-vuotiaille karttuu eläkettä 1,7 prosenttia siirtymäaikana vuosina 2017–2025. Heille tulee myös 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi työeläkemaksu kuin muilla.

Eläkeuudistuksen myötä eläkettä alkaa karttua yrittäjille 18-vuotiaana ja työntekijöille 17-vuotiaana.

Eläkeuudistus nostaa myös eläkeikää asteittain sekä tuo kaksi uutta eläkelajia, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen. Tutustu eläkeuudistukseen tarkemmin osoitteessa http://www.elo.fi/elakeuudistus.