Ratkaisuja tuulivoiman aiheuttamiin ongelmiin haetaan yhteistyöllä

Viestintävirasto kartoittaa energia- ja telealan toimijoiden kanssa ratkaisuja, joilla voidaan poistaa tuulivoimapuistojen aiheuttamia haittavaikutuksia niiden ympäristössä toimiviin radiojärjestelmiin, kuten tv-vastaanottoon, matkaviestinverkkoihin, radiolinkkeihin ja tutkiin. Tavoitteena on, että uutta lainsäädäntöä ei tarvittaisi, vaan ongelmat voitaisiin poistaa sopimalla yhdessä vastuiden jakamisesta.

Tuulivoimaloiden määrä ja koko ovat kasvaneet huomattavasti 2000-luvulla, minkä myötä niiden vaikutus yhteiskunnan muihin toimintoihin, kuten radiojärjestelmien toimintaan on kasvanut merkittävästi.

Viestintävirasto on perustanut työryhmän, johon osallistuu energia-alan yrityksiä ja järjestöjä, teleyrityksiä sekä eri viranomaistahoja. Yhteistyön tavoitteena on löytää yhteinen näkemys tuulivoiman aiheuttamien ongelmien määrästä ja laajuudesta sekä löytää joustavia ratkaisuja, jotka eivät edellytä uuden lainsäädännön luomista.

Työryhmä etsii toimintamallia sille, miten tuulivoimayhtiöt, tv- ja matkaviestinoperaattorit sekä radiojärjestelmien käyttäjät toimivat, jos tuulivoimala aiheuttaa haittaa radiojärjestelmien toimivuudelle. On tärkeää varmistaa kotitalouksien televisio- ja matkaviestinpalveluiden sekä tutkien ja radiolinkkien toimivuus tuulivoimaloista riippumatta.

Työryhmän työ kestää 30.4.2016 asti, mihin mennessä työryhmä antaa myös loppuraporttinsa.