EU:n pääomamarkkinaunionia suunnitellaan

EU:n komissio on julkistanut toimintasuunnitelman EU:n pääomamarkkinaunionin rakentamisesta. Komissio suoritti aiemmin julkisen kuulemisen unionin piirissä siitä, miten markkinoita tulisi konkreettisesti kehittää. Finanssiala pitää toimenpiteitä pääosin hyvinä.

Pääomamarkkinaunionin (Capital Markets Union) tarkoituksena on turvata yrityksille nykyistä monipuolisempi rahoitushuolto, tehostaa markkinoiden toimintaa ja antaa sijoittajille monipuolisemmat sijoitusmahdollisuudet kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi. Vaihtoehtojen monipuolistuminen on eduksi esimerkiksi start-up-yrityksille.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeettomat lainsäädäntöön ja valvontaan liittyvät sisämarkkinoiden esteet on purettava ja rajat ylittävää kilpailua lisättävä.

Rahoituksen saatavuus Suomessa hyvä

”Finanssialan Keskusliitto kannattaa yhteismarkkinoiden kehittämistä EU:ssa. Tämä on tehtävä ensisijaisesti esteitä poistamalla, ei luomalla uutta sääntelyä. Yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistaminen on kannatettavaa, vaikka rahoituksen saatavuus Suomessa on hyvällä tolalla”, FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa.

Komissio sai toukokuussa päättyneeseen kuulemiseen yli 700 vastausta, joiden pohjalta se on työstänyt tänään julkaistun toimintasuunnitelman.

Pääomamarkkinaunioni ei ole EU:n pankkiunionin kaltainen rakenteellinen uudistus, vaan komission toimintasuunnitelma. Se koostuu useista pienemmistä hankkeista, joiden avulla pyritään luomaan koko EU:n alueelle hyvin säännellyt ja täysin yhdentyneet pääomamarkkinat. Hanke on yksi EU:n komission päätavoitteista vuoteen 2019 mennessä.