Suomalaiset kehittivät älykkään radion prototyypin

Tulevaisuuden radio tuntee kuulijan mieltymykset. Se myös tietää, milloin tarvitaan taustamusiikkia ja milloin on aikaa kuunnella keskittyneesti. Kuuntelutottumuksista oppivan nettiradion prototyyppi perustuu Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kehittämään suosittelukoneeseen ja sille etsitään parhaillaan kaupallistajia.

Uudenlainen radio tarjoaa käyttäjäkohtaista sisältöä helpossa muodossa: avaa radio ja anna sen soida. Jos ohjelma ei herätä mitään reaktioita, anna vaan soida – mutta jos tykkäät tai et tykkää, kerro se radiollesi peukuttamalla. Näin siitä kehittyy radio, jonka ohjelmasisältö mukautuu kuulijansa mieltymyksiin ja kuuntelutilanteisiin säilyttäen kuitenkin radioaseman brandin ja kunnioittaen toimituksen ammattitaitoa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Jutel, Yle, Radio Kajaus, Lingsoft, Unicom Consulting, Tampereen yliopisto, Lausumo Speech Technologies, Adfore Technologies ja Tieto ovat kehittäneet uudenlaista radiota Digile Oy:n Digital Services -ohjelman Personal Radio -projektissa. P rojekti yhdistää tutkimuslaitosten ja yritysten osaamista, tuotteita ja palveluja uudenlaiseksi radioksi. Näitä ovat esimerkiksi paikkatietojen tunnistaminen ja tekstianalyysit.

Personal Radion toiminta perustuu VTT:n kehittämään suosittelukoneeseen, joka oppii käyttäjänsä pienistä kuuntelunaikaisista toimenpiteistä, kuten ylös- ja alas-peukuttamisesta tai ohjelman keskeyttämisistä. Näin se oppii ymmärtämään kuulijan mieltymyksiä ja suosittelee sopivaa sisältöä radion arkistoista ja muista lähteistä. Uusintojen ja epäsopivien mainosten kuuleminen on mahdollista välttää. Tutkijoiden tavoitteena on lisätä radion toimintoihin puheentunnistus helpottamaan viestintää esimerkiksi autoilun tai lenkkeilyn aikana.

Suosittelukone osaa luoda ohjelmasuosituksia yhdistämällä radionkuuntelijoiden ja kuunneltujen ohjelmien luokittelua ohjelmasisältöjen avainsana-analyysiin perustuvaan sisältöluokitteluun. Se tunnistaa puheohjelmien samantapaisuudet puheentunnistuksen ja avainsanojen avulla. Jos esimerkiksi ohjelmassa mainittiin ennen peukutusta tiettyjä avainsanoja, suosituskone päättelee, että se liittyy näihin sanoihin tai kuuntelija pitää tai ei pidä ohjelmasta.

Ohjelmien sisältöjen avainsana-analyysin lisäksi suosittelukone vertailee radionkuuntelijoiden kuunteluhistorioita ja päättelee, että samoja ohjelmia seuraavilla saattaa olla samanlainen maku. Tämä on kuitenkin vain suosittelukoneen tekemä arvaus, jonka perusteella se saattaa suositella myös aivan uudentyyppisiä ohjelmia. Niistä voi antaa lisäpalautetta suosittelukoneelle.

Personal Radio -palvelu ei vaaranna kuuntelijan yksityisyyttä, sillä suosittelukone ei käytä kuuntelijoiden henkilötietoja tai tietoja hänen kiinnostuksen kohteistaan ja harrastuksistaan. Ennalta syötettäviä käyttäjäprofiilejakaan ei tarvita.

Radioasemille älykäs radio merkitsee mahdollisuutta tarjota entistä monipuolisempaa ja kohdistetumpaa ohjelmaa. Niiden arkistot voidaan ottaa mukaan täydentämään päivän ohjelmatarjontaa. Myös tv:n puhepainotteiset ohjelmat soveltuvat radioon. Avainsana-analyysin ja puhesynteesin avulla radiolähetyksissä on mahdollista käyttää lehtien ja internetin tekstitietovarastoja. Personal Radio auttaa myös mainonnan kohdentamisessa: samasta asiasta kiinnostuneet on mahdollista tunnistaa suosittelukoneen avulla.

Radio on kehitetty Android-kännykkäjärjestelmälle, mutta muunnettavissa myös muille puhelinalustoille.

Personal Radio -projektissa on osoitettu idean tekninen toteutettavuus. Ennen kuin kaupallinen toiminta on mahdollista, tutkimuslaitokset ja yritykset tekevät vielä kehitystyötä yhteisprojekteissaan. Seuraavaksi tavoitteena on tutkia kuluttajien suhtautumista ja käyttötapoja sekä parantaa tunnistus- ja suosittelutekniikoita. Samalla kehitetään Personal Radion helppoa asennettavuutta ja toimivuutta eri alustoilla. Tavoitteena on tuottaa kännyköihin radio, joka tuottaa sisältöä kunkin kuulijan mieltymysten mukaisesti ja jonka käyttö on yhtä yksinkertaista kuin transistoriradioiden käyttö aikoinaan.