Väestönsuojia halutaan edelleen rakentaa

Suomalaisista 70 % ei ole valmis luopumaan väestönsuojien rakentamisesta. Tiedot käyvät ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämästä puhelinhaastattelututkimuksesta. SPEKin mielestä väestönsuojista tulisi käydä turvallisuuspoliittista keskustelua.

Tutkimuksessa haastateltiin 1 000 manner-Suomessa asuvaa, ja tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 %. Kyselyssä selvitettiin mm. väestön turvallisuustaitoja sekä käsityksiä omatoimisesta varautumisesta. Tutkimuksen toteutti Suomen Kyselytutkimus Oy.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on tutkinut kansalaisten käsityksiä väestönsuojien rakentamisesta aiemmin vuosina 2010 ja 2013. Näihin verrattuna väestönsuojien rakentamisella on nyt aikaisempaa vahvempi kannatus.

– Epävarmojen vastaajien (EOS) osuus on merkittävästi laskenut tarkasteluperiodin aikana, mikä osoittaa kansalaisten mielipiteen selkiytyneen väestönsuoja-asiassa, SPEKin tutkija Heikki Laurikainen toteaa.

Vain 11 % vastaajista olisi valmis luopumaan väestönsuojien rakentamisesta. Niistä, joiden mukaan väestönsuojien rakentamisesta tulisi luopua, noin kolmasosa vetoaa taloudellisiin kustannuksiin, kuten rakentamisen ja ylläpidon kalleuteen. Muina syinä mainittiin väestönsuojien hyödyttömyys (eivät toimisi/ auttaisi tosi tilanteessa) ja turhuus. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna taloudellisiin seikkoihin vetoaminen näyttää yleistyneen (2015: 27 %, 2013: 11 %). Miehet luopuisivat väestönsuojien rakentamisesta naisia useammin (miehet 15 %, naiset 7 %).

– Se, että entistä harvempi on valmis luopumaan väestönsuojien rakentamisesta, selittynee parhaiten Euroopassa tapahtuneilla turvallisuusympäristön muutoksilla ja yleisellä epävarmuudella, toteaa Laurikainen. – Etenkin Itä-Ukrainan kriisiin liittyy perinteistä sotilaallista voimankäyttöä, mihin väestönsuojelu olennaisesti liittyy. Myös julkisuudessa käyty keskustelu maanpuolustuksen voimavaroista selittänee ihmisten kantaa.

– Pääministeri Sipilän hallitusohjelman asuntopoliittisissa linjauksissa väestönsuojien rakentaminen on nostettu esiin yhtenä asuinrakentamisen kustannustekijänä. On tärkeää, että näitä linjauksia toimeenpantaessa myös yleinen kansalaismielipide otetaan huomioon, SPEKin varautumisjohtaja Karim Peltonen sanoo.

– Nyt saatu tutkimustulos viittaa vahvasti siihen, että suojilla on lisäarvoa vallitsevassa tilanteessa ja että ne luovat turvallisuuden tunnetta. Toivommekin, että suojista käytävä keskustelu olisi jatkossa turvallisuus-, ei asuntopoliittista. On myös tärkeää huomata, että väestönsuojat ovat vain osa väestönsuojelujärjestelmäämme. Jos keinoja väestön suojaamiseen karsitaan yhtäältä, tulee muita keinoja osaltaan lisätä, Peltonen painottaa.

Sisäministeriön työryhmä selvitti viimeksi vuonna 2012 väestönsuojien rakentamista. Tuolloin rakentamiskustannuksien todettiin olevan n. 30 euroa / asuinneliömetri.