AVEKin DigiDemo-hakemuksia ennätysmäärä

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK on myöntänyt yhteensä 349 000 euroa kulttuuristen sisältöjen kehittämiseen digitaalisiin päätelaitteisiin. Kevään haussa tukea sai 47 hanketta.

DigiDemo-tukea myönnetään konseptisuunnitteluun, demo- tai tuotekehitys-hankkeisiin ja tv-ohjelmapilotteihin. Kevään haussa tukea tavoiteltiin 251 hakemuksella. Tällä kertaa konseptisuunnittelun tukea myönnettiin 28 hankkeelle yhteensä 98 000 euroa ja demo-tukea 14 hankkeelle yhteensä 177 500 euroa ja ohjelmasarjan pilottihankkeiden tukea 5 hankkeelle yhteensä 73 500 euroa.

Hakemuksia saatiin tänä keväänä ennätysmäärä. ”Hakemusten määrän nousu johtaa siihen, että kaikkia tukea ansaitsevia hankkeita ei voida tukea, koska tuen määrä on puolestaan hienoisessa laskussa. Tuen saajiksi nousivat monien tukikelpoisten, mielenkiintoisten hankkeiden joukosta hankkeet, joilla oli korkea uutuusarvo”, kertoo AVEKin tuotantoneuvoja Milla Moilanen.

Tuen jakamisesta päätti asiantuntijaryhmä, jonka jäseniä ovat konsultti Markus Leikola, johtaja Kati Uusi-Rauva, digitaalisen median asiantuntija Marja Heinonen ja Aalto-yliopiston Media Factoryn johtaja Philip Dean.

DigiDemo-tuen tavoitteena on edistää mielekkäiden kulttuurisisältöjen ja -palveluiden kehittämistä, parantaa alalla toimivien yritysten tuotekehitysmahdollisuuksia sekä vastata digitalisoituvan yhteiskunnan kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin. DigiDemo perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamaan vuotuiseen määrärahaan. Vuonna 2015 määrärahan suuruus on 800 000 euroa.

DigiDemon seuraava hakuaika päättyy lokakuussa 2015. Hakemukset tehdään AVEKin sähköisessä järjestelmässä. Hakukriteereihin voi tutustua AVEKin internetsivuilla, http://www.kopiosto.fi/avek/digidemo.

Mainokset