Komissio hyväksyi Suomen esityksen tuotantosidonnaisesta

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen tuotantosidonnaisista tukitoimenpiteistä vuosille 2015-2020. Tämä päätös tulee voimaan takautuvasti kuluvan vuoden alusta alkaen, ja sitä on sovellettu siten jo tämän kevään tukihaussa.

Koska Suomi halusi käyttää tuotantosidonnaisiin tukiin yli 13 prosenttia kansallisesta EU:n suorien tukien enimmäismäärästä, komission hyväksyntä täytyi saada. Hyväksyntä saatiin, koska esitetyt tukitoimenpiteet komission mukaan täyttävät EU-lainsäädännön vaatimukset.

Päätöksen mukaan tuotantosidonnaista tukea voidaan maksaa maito-, nauta-, lammas- ja vuohisektorille sekä tietyille peltokasveille. Tuen kokonaismäärä on asteittain aleneva siten, että tänä vuonna se voi olla enintään 20 prosenttia eli noin 104,6 miljoonaa euroa ja 18 prosenttia eli noin 94,3 miljoonaa vuonna 2020 Suomen suorien tukien kokonaismäärästä.

Tukea kohdennetaan aiempien vuosien tapaan Etelä-Suomen maidontuotannolle ja koko maassa naudan- ja lampaanlihalle, valkuais- ja öljykasveille sekä tärkkelysperunalle. Uusia tuettavia kohteita koko maassa ovat ruis, sokerijuurikas sekä teuraskilit. Uusia tuettavia kohteita AB-tukialueella ovat avomaanvihannekset, teurashiehot ja ulkosaariston maitorotuiset hiehot, kutut sekä uuhet.

Viimeksi mainitut tuotantomuodot eivät jatkossa ole Etelä-Suomen kansallisen tuen piirissä, vaan tuotantosidonnainen tuki maksetaan pelkästään EU:n tuotantosidonnaisena palkkiona. Palkkioiden ehdot on pääosin yhdenmukaistettu pohjoisen kansallisen tukiohjelman ehtojen kanssa.