Kansalaisten luottamus eläketurvaan heikentynyt

Suomalaisten luottamus eläketurvan riittävyyteen ja oikeudenmukaisuuteen on laskenut selvästi. Eläketurvakeskuksen tekemän Luottamus eläketurvaan -tutkimuksen mukaan vain puolet kansalaisista uskoi eläkkeen takaavan kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa ja vielä harvempi luotti työkyvyttömyyseläkkeen riittävyyteen.

Kansalaisten luottamusta eläketurvaa ja eläkejärjestelmää kohtaan on tutkittu aiemmin vuonna 2011 ja nyt vuonna 2014 kerätyllä kyselyaineistolla. Lähes kaikilla mittareilla mitattuna suomalaisten luottamus eläketurvaa ja eläkejärjestelmää kohtaan on tällä välillä laskenut.

Erikoistutkija Mervi Takalan mukaan taustalla voi vaikuttaa epätietoisuus eläkeuudistuksesta, jonka sisällöstä ei kyselyn aikaan ollut vielä sovittu. Myös yleinen taloustilanne ja keskustelu kestävyysvajeesta ovat saattaneet rapauttaa luottamusta eläketurvaan ja tulevaisuuteen.

– Toisaalta ihmisillä näyttää olevan varsin realistinen käsitys omasta taloudestaan. Ymmärretään, että pienistä tuloista ei kerry suurta eläkettä, Takala toteaa.

Kansalaisilta tyydyttävä arvosana eläkejärjestelmälle

Asteikolla yhdestä kymmeneen kansalaiset antoivat eläkejärjestelmälle arvosanan 6,5 eli tyydyttävä. Vuodelta 2011 ei vastaavaa lukua ole käytössä.

Eläkkeen tuomaan kohtuulliseen vanhuudenturvaan luotti 54 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2011 luku oli 62 prosenttia. Naisista alle puolet (49 %) arveli, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa.

Väitteen ”eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos henkilö tulee työkyvyttömäksi” allekirjoitti 37 prosenttia vastaajista, pudotusta samaa mieltä olevien osuudessa on peräti 10 prosenttiyksikköä.

Joka kolmas luotti siihen, että luvatut eläkkeet kyetään tulevaisuudessa maksamaan, tässä pudotusta on noin viisi prosenttiyksikköä. Jo eläkkeellä olevat luottivat eläkelupauksen toteutumiseen enemmän kuin työssäkäyvät, työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat.

Johtaja Mikko Kauton mukaan tutkimuksen tulokset kertovat taloudellisten huolien kasvusta.

– Heikommassa asemassa olevien käsitykset tulevasta kehityksestä, eläketurvasta ja sen riittävyydestä ovat pessimistisemmät, Kautto sanoo.

Oikeudenmukaisena eläkejärjestelmää piti joka kolmas vastaaja, tosin epävarmoja oli nyt aiempaa enemmän. 63 prosenttia vastaajista ei pitänyt oikeudenmukaisena vanhuuseläkkeen alaikärajan sitomista eliniän pidentymiseen. Eläkeuudistuksessa sovittiin, että eläkeikäraja seuraa jatkossa eliniän pitenemistä.

Vuoden 2014 Luottamus eläketurvaan -kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 2032 henkilöä, jotka olivat 18–68-vuotiaita, eri koulutustasoja edustavia kansalaisia.

Mainokset