Akatemia on valinnut kymmenen uutta akatemiatutkijaa

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on valinnut syyskuun 2014 haun perusteella kymmenen uutta akatemiatutkijaa. Toimikunta sai 87 akatemiatutkijahakemusta eli rahoituksen sai hieman yli 11 prosenttia hakijoista. Kansainväliset arviointipaneelit pitivät hakemusten tieteellistä tasoa yleisesti hyvänä, ja parhaita hakemuksia pidettiin kansainvälisesti kilpailukykyisinä.

Akatemiatutkijan tehtävä on tarkoitettu kokeneelle tutkijalle itsenäiseen tutkimussuunnitelman mukaiseen tieteelliseen työskentelyyn. Viisivuotisen akatemiatutkijakauden tarkoituksena on antaa parhaille tutkijoille määräaikainen täysipäiväinen mahdollisuus pätevöitymiseen ylimpiin tutkijan tehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin.

Uudet akatemiatutkijat tutkivat muun muassa seuraavia aiheita:

Eläkkeelle siirtyminen on merkittävä elämäntapahtuma ja sillä on moninaisia vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen ja myöhempään terveyteen. Sari Stenholmin tutkimuksessa Turun yliopistossa selvitetään, miten elintavat ja kliiniset riskitekijät muuttuvat eläkkeelle siirtymisen aikana. Tutkimuksessa selvitetään myös työuran pidentämiseen vaikuttavia tekijöitä sekä pidemmän uran yhteyksiä myöhemmän iän terveyteen ja toimintakykyyn. Tätä tietoa tarvitaan kipeästi sekä terveysneuvonnassa että terveyspalvelujen suunnittelussa, jotta ikääntyvien ihmisten terveyttä ja toimintakykyä voidaan tukea.

Syövän hoito on muuttumassa “yksi lääke sopii kaikille” -käytännöstä yksilöllistettyyn hoitoon uusien täsmähoitojen myötä. Helsingin yliopistollisesta keskussairaalassa työskentelevän Mikko Anttosen ryhmä käyttää hoitoresistenttien munasarja- ja kohtusyöpien hoidon suunnittelussa molekyylimäärityksiin perustuvaa mallia. Ryhmällä on kokemusta geneettisesti vakaan ja homogeenisen granuloosasolukasvaimen (GSK) mallintamisessa. Tästä työstä saadun tiedon avulla ryhmä kehittää gynekologisia syöpiä hoitavalle työryhmälle työkaluja, joilla kukin täsmähoito voidaan suunnata sellaiselle potilaalle, joka siitä eniten hyötyy. Tutkimuksessa pyritään osoittamaan uusia hoidon tehoa ennakoivia merkkiaineita yhdistämällä kasvaimista viljeltyjen syöpäsolujen lääkevastetietoja tutkittavan syövän molekyylisormenjäljen kanssa.

Dementian ja Alzheimerin taudin ennaltaehkäisy on merkittävä kansanterveystieteellinen päämäärä. Alina Solomon Itä-Suomen yliopistosta kehittää työkaluja, joilla voitaisiin tunnistaa sellaiset korkean tautiriskin henkilöt, jotka hyötyisivät ennaltaehkäisevästä hoidosta. Tutkimuksessa käytetään uusia tietokonepohjaisia menetelmiä analysoimaan useita dementiaan liittyviä tekijöitä ja biomarkkereita. Tavoitteena on tuottaa menetelmiä, joilla saadaan kattavasti ryhmiteltyä ihmiset alaryhmiin siten, että ennaltaehkäisevä hoito olisi mahdollisimman tehokasta.