Suomi osallistuu ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssiin

Suomi osallistuu ydinsulkusopimuksen yhdeksänteen tarkastelukonferenssiin New Yorkissa 27.4.–22.5.2015.

Suomi tavoittelee yhteistyössä muiden sopimusosapuolten kanssa konferenssista yhteisymmärrystä, joka vahvistaisi ydinsulkusopimusta kansainvälisen aserajoitusjärjestelmän ja turvallisuuden kulmakivenä. Suomi kiinnittää erityistä huomiota ydinaseriisunnan edistämiseen ja ydinmateriaalivalvonnan kehittämiseen osana ydinaseiden leviämisen estämistä.

Alivaltiosihteeri Jaakko Laajava raportoi Lähi-idän joukkotuhoaseetonta vyöhykettä koskevan konferenssin fasilitaattorin ominaisuudessa tarkastelukonferenssille. Lähi-idän joukkotuhoaseetonta vyöhykettä koskevan konferenssin koollekutsujat eli YK:n pääsihteeri sekä Iso-Britannia, Venäjä ja Yhdysvallat valitsivat lokakuussa 2011 Suomen konferenssin isäntämaaksi ja alivaltiosihteeri Laajavan konferenssin fasilitaattoriksi.

Vuonna 1970 voimaan tuleen ydinsulkusopimuksen tavoitteena on ydinaseriisunnan edistäminen, ydinaseiden leviämisen estäminen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen ydinenergian rauhanomaisessa käytössä. Sopimuksen toimivuutta ja noudattamista tarkastellaan viiden vuoden välein järjestettävissä tarkastelukonferensseissa. Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana toimii suurlähettiläs Klaus Korhonen ulkoasiainministeriöstä.

Mainokset