Akatemiahankkeilla rahoitetaan tieteellisesti laadukasta tutkimustyötä

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 31 akatemiahankkeelle yhteensä noin 14 miljoonan euron rahoituksen. Myönteinen rahoituspäätös voitiin tehdä 16 prosentille hankehakemuksista.

Akatemiahankkeilla rahoitetaan tieteellisesti kunnianhimoista ja laadukasta tutkimustyötä. Terveyden tutkimuksen toimikunnan rahoittamissa hankkeissa tuotetaan uutta tietoa, jota voidaan jatkossa hyödyntää sairauksien ja vammojen hoidossa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, lääkekehityksessä ja terveyspoliittisessa päätöksenteossa.

Rahoituksen saivat muun muassa seuraavat akatemiahankkeet:

Satu Mustjoen (Helsingin yliopisto) johtamassa projektissa tutkitaan autoimmuunitauteja, kuten nivelreumaa, joiden tarkka syntymekanismi on tuntematon. Mustjoen ryhmä tutkii, ovatko potilailta usein löytyvät poikkeavat valkosolupopulaatiot syntyneet mutaatioiden seurauksena ja onko niillä merkitystä taudin synnyssä. Projektissa määritetään tällaisia mutaatioita autoimmuunitauteja sairastavilta potilailta uuden sukupolven sekvensointimenetelmien avulla. Lisäksi selvitetään mutaatioita aiheuttavia ja muuttuneiden solupopulaatioiden merkitystä taudin synnyssä. Tutkimuksessa pyritään löytämään potilaille uusia paremmin kohdennettuja ja tehokkaampia hoitomuotoja.

Leila Karhunen (Itä-Suomen yliopisto) johtaa tieteidenvälistä konsortiota, johon kuuluvat Johanna Närväinen (VTT) ja Mika Tarvainen (Itä-Suomen yliopisto) tutkimusryhmineen. Konsortio etsii ruokaan liittyvän mielihyvän tutkimuksella uusia näkökulmia ja yksilöllisiä menetelmiä syömisen säätelyyn. Tutkimusmenetelmiä ovat subjektiiviset arviot, funktionaalinen magneettikuvaus (fMRI), aivosähkökäyrä (EEG) sekä autonomisen hermoston, aineenvaihdunnan ja psykologisten ominaisuuksien mittaukset. Tuotetun uuden tieteellisen tiedon lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää ravitsemuksellisesti tasapainoisten ruokavalintojen sekä painon ja syömisen hallinnan räätälöintiin.

Sampsa Vanhatalon (Helsingin yliopisto) akatemiahankkeessa tutkitaan, miten vastasyntyneen vauvan aivovaurio häiritsee aivotoimintaa sekä miten vauriot johtavat elinikäisiin kognitiivisiin ongelmiin. Projektissa tutkitaan aivojen sähköisten verkkojen toimintaa sekä varhaisia aivokuoren sensorisia mekanismeja. Hanke yhdistää kokeellista ja kliinistä tutkimusta sekä avaa uusia mahdollisuuksia hoitomuotojen kehitykseen. Lisäksi hankkeessa tuodaan kliiniseen tutkimuskäyttöön sellaisia innovaatioita, jotka tulevaisuudessa mahdollistavat yksilöllisen hoidon vauvoilla.