Lähes kolmannes äänioikeutetuista äänesti ennakkoon

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä annettiin alustavien tietojen mukaan yli 1 346 000 ääntä, joten ennakkoon äänesti noin 31,9 prosenttia äänioikeutetuista.

Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2011 vastaava luku heti ennakkoäänestyksen päätyttyä oli noin 31,2 prosenttia äänioikeutetuista ja lopullinen ennakkoäänestysprosentti oli 31,7.

Suomen ulkomaanedustustoissa kävi eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen aikana antamassa äänensä lisäksi yhteensä 35 521 henkilöä. Äänestäjiä oli hieman enemmän kuin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, jolloin äänestäneitä oli 35 049.

Kaiken kaikkiaan ulkomailla vakinaisesti asuvia äänioikeutettuja on väestörekisterikeskuksen mukaan tänä vuonna noin 242 000 henkilöä. Heidän lisäkseen edustustoissa saivat äänestää myös ulkomailla tilapäisesti oleskelevat äänioikeutetut.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestettiin tänä vuonna 89 maassa, joissa oli yhteensä 233 äänestyspaikkaa. Joillakin suomalaisilla aluksilla järjestettiin aluksen henkilökunnalle ennakkoäänestys. Laivoilla äänesti yhteensä parisataa miehistön jäsentä.

Ennakkoäänestyspaikoissa Ruotsissa kävi perinteiseen tapaan eniten äänestäjiä, yhteensä 8 196. Toiseksi eniten äänioikeutta käytettiin Espanjassa, jossa äänesti 5 452 henkilöä. Seuraavaksi vilkkaimmin äänestettiin Saksassa: 2 592, Yhdysvalloissa: 2 481, Isossa-Britanniassa: 2 060, Ranskassa: 1 097 ja Belgiassa: 1 064 äänestäjää.

Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 19.4.2015

Lisätietoja vaaleista http://www.vaalit.fi