Riittävä tieto tehostaa teollisuuden tuottavuutta tulevaisuudessa

“Kehittyneet ennakoinnin mahdollisuudet korostavat kunnossapidon merkitystä teollisuuden kilpailukyvyn ja tuottavuuden tekijänä. Ala on reagoinut muutoksiin herkästi, ja tarjolla on kovaa osaamista”, sanoo kehityspäällikkö Juha Nyholm KunnossapitoForumista.

– Neste Oilissa jalostamon kunnossapitoseisokin hintalappu on noin 100 miljoonaa euroa. Kunnossapitoseisokin valmistelu aloitetaan pari vuotta ennen toteutuksen ajankohtaa. Suunnittelun taustana ovat muun muassa tieto laitteiston kunnosta, tavoitteet tulevalle käyntijaksolle ja kehittämisideat, kuvaa Neste Oilin kunnossapitopäällikkö Vesa Moilanen. Hän puhui KunnossapitoForumissa pidetyssä Promaint ry:n asiantuntijakongressissa.

Tänä keväänä Porvoon jalostamon kunnossapitoseisokissa huolletaan muun muassa yli viisisataa säiliötä ja kaksi tuhatta venttiiliä. Seisokkiin liittyy merkittäviä investointeja. Kunnossapidon laadun, turvallisuuden ja aikataulussa pysymisen on oltava kunnossa.

Kunnossapitoseisokkien aikana tehtävillä toimenpiteillä luodaan käyttövarmuus seuraavan käyntijakson ajaksi. Yllättävät huoltoseisokit halutaan välttää.

– Kunnossapito on hyvin toimiessaan tukitoiminto, joka varmistaa prosessilaitosten turvallisen toiminnan ja siten mahdollistaa laitosten hyvän tuottavuuden, Moilanen sanoo.
Tieto tulee arvokkaaksi analysoimalla

Tieto ja sen analysointi ovat teollisuuden tulevaisuutta, toteaa IBM:n ennakoivan kunnossapidon ratkaisujen asiantuntija Patrick Couch messujen puheenvuorossaan. Painopiste kunnossapidossa siirtyy reaktiivisesta toiminnasta proaktiiviseen. Korjaukset tehdään jo ennen kuin ongelmia aiheutuu. Laitteistosta saatava tieto mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa uudella tavalla tuotannon riskien pienentämisen ja kustannustehokkuuden.

– Valtava määrä tietoa ei muuta mitään. Vasta kun tieto analysoidaan ja siitä saadaan irti juuri toimintaan vaikuttavat faktat, se mahdollistaa kunnossapidon toimenpiteiden optimoinnin. Näin tieto tulee arvokkaaksi, Couch toteaa.

Tulevaisuudessa tuotannon kunnossapidon optimoivat ratkaisut ja teollinen internet muuttavat alan liiketoimintamalleja.
– Palvelubisnes tekee hyvästä tuotteesta vielä paremman. Sitoutuminen laitteen ylläpitoon tuo korkeampaa asiakastyytyväisyyttä, Couch sanoo.

IBM on investoinut yhteensä 24 miljardia dollaria big datan analysoinnin ja hyödyntämisen ratkaisuihin.
– Tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet ovat valtavat. Esimerkiksi perinteinen teollisuus on vasta heräämässä näihin kysymyksiin. Kaikki tärkeät palaset, eli yrityksen tarpeet, tieto ja teknologia, ovat jo paikoillaan. Nyt on aika toimia, Couch sanoo.
Työturvallisuus rakennetaan yhteistyöllä

Turvallisuus on teollisuuden menestyksen avaintekijä, jota yksikään yritys ei voi ohittaa. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) äskettäisen tilaston mukaan tapaturmat vähenivät viime vuonna verrattuna vuoteen 2013.

– Suhtautuminen työturvallisuusasioihin on parantunut suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Turvallisuus ja suojautuminen on usein nostettu tärkeäksi strategisella tasolla. Kehittämisen paikkoja silti riittää, arvioi Suojalaite Oy:n toimitusjohtaja Martti Humppila.
Muun muassa työturvallisuusnäytökset tarjosivat KunnossapitoForumissa konkreettisia keinoja turvallisuuden edistämiseen.

Himalajan vuoriston huiput valloittanut Veikka Gustafsson puhui esityksessään riskien ottamisesta ja turvallisuuden tärkeydestä. Turvallisuus rakennetaan pitkälti yhteistyöllä. Se on osa yhteistä kulttuuria, niin vuorille tähtäävässä porukassa kuin yrityksessäkin.

– Ylös pääseminen on tärkeää. Vielä tärkeämpää on päästä sieltä takaisin. Moni asia lähtee asenteesta. Tilanteita ei saa takaisin. On todellista rohkeutta muuttaa tekemisen tapoja turvallisemmiksi ajoissa, sanoi Gustafsson.
Ammattitapahtuma alan suunnannäyttäjänä

KunnossapitoForumin messut, tietoiskut ja kongressi kokosivat alan uusimmat ratkaisut ja tuoreimman tiedon yhteen tapahtumaan 2000 kävijän ulottuville 25.–26.3. Alan kotimaista ykköstapahtumaa on kehitetty yhä asiapitoisemmaksi. Jo KunnossapitoForumin messuohjelman seuraaminen on ammattilaisille keino päivittää osaamistaan.

– KunnossapitoForumin kaltaiset ammattitapahtumat ovat alansa huippukohtaamisia. Niissä on tarjolla kovaa sisältöä, joka auttaa koko alaa kehittymään ja luomaan tulevaisuuskuvaa. Ne ovat verkottumisen tapahtumia, joihin tullaan tavoitehakuisesti kouluttautumaan tai luomaan kontakteja, kertoo Expomarkin toimitusjohtaja Tomi Niemi.

Verkostoitumisen merkitys korostuu ammattitapahtumissa. Se on juuri oikeiden kontaktien kohtaamista. Usein kiinnostavat kontaktit etsitään jo ennen tapahtumaa, jolloin kohtaamisiin on mahdollista valmistautua.

– KunnossapitoForumissa oli käytössä Brella-verkostoitumispalvelu, joka yhdistää ratkaisut ja niitä etsivät tahot sekä mahdollistaa tapaamisen sopimisen. Tämäntyyppinen match-making tehostaa messukäyntiä, Niemi sanoo.