Kauttakulkuliikenteessä vienti Suomen satamien kautta lisääntyi

Raaka-aineiden vienti meritse ja rautateiden tavarakuljetukset lisääntyivät

Ulkomaille vietiin vuonna 2014 meritse hieman enemmän tavaraa kuin vuotta aiemmin. Erityisesti raakamineraalien, malmien, metallien ja sahatavaran vienti lisääntyi. Rautateillä tavaraliikenne kasvoi jo kolmatta vuotta, mutta matkustajamäärät supistuivat. Tieliikenteen muutokset pääteillä olivat vähäisiä. Tiedot käyvät ilmi Liikenneviraston juuri valmistuneista vuositilastoista.

Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin tavaraa vuonna 2014 yhteensä hieman yli 96 miljoonaa tonnia. Vientiä siitä oli reilut 48 miljoonaa tonnia, mikä oli 2,4 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Tuonnin osuus kuljetuksista oli lähes yhtä suuri, vain hieman alle 48 miljoonaa tonnia. Tuonti supistui 2,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Viennissä lisääntyivät erityisesti raakamineraalien, malmien, metallien ja sahatavaran kuljetukset. Paperin ja sellun vienti sen sijaan väheni edellisestä vuodesta muutamalla prosentilla.

Tuonti kokonaisuudessaan väheni – pääasiassa koska teollisuus tarvitsi viime vuonna raakapuuta, raakaöljyä ja raakamineraaleja edellistä vuotta vähemmän.

Suomalaisten alusten osuus lisääntyi

Laivaliikenne ulkomailta säilyi lähes ennallaan, Suomen satamiin saapui koko viime vuoden aikana yhteensä runsaat 29 700 alusta. Suomalaisten alusten osuus nousi noin 7 prosentilla, niitä saapui yhteensä 10 300.

Kauttakulkuliikenteessä vienti Suomen satamien kautta lisääntyi 13,4 prosenttia ja tuonti väheni 18,6 prosenttia. Transitoliikenteen kokonaismäärä lisääntyi 6 prosenttia.

Matkustajia ulkomaan liikenteessä kuljetettiin kaikkiaan runsaat 18 miljoonaa, eli liki saman verran kuin edellisenä vuonna. Ruotsinliikenteessä matkustajia oli 8,7 miljoonaa, joka on 48 prosenttia kokonaisliikenteestä, 2,6 prosenttia aiempaa vähemmän. Viron liikenne taas lisääntyi noin 4 prosentilla runsaaseen 8 miljoonaan matkustajaan, määrä on 45 prosenttia kokonaisliikenteestä.

Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät Liikenneviraston ulkomaan meriliikenteen kuukausitilastosta .

Rautateiden tavaraliikenteen kasvu jatkui

Rautateiden tavaraliikenne lisääntyi jo kolmantena vuotena peräkkäin. Rautateillä kuljetettiin tavaraa 37 miljoonaa tonnia eli kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvu selittyy edellisvuoden tavoin kansainvälisen liikenteen vilkastumisella, kun taas kotimaan kuljetukset pysyivät vuoden 2013 tasolla. Tavaraliikenteessä lisääntyivät lähinnä metalli- ja kemian teollisuuden kuljetukset. Rautateiden osuus kaikista kotimaan tavaraliikennekuljetuksista on kasvanut viime vuosina.

Rautateiden henkilöliikenne sen sijaan supistui edellisvuodesta. Laskua oli erityisesti kaukoliikenteen matkoissa, jotka vähenivät viidellä prosentilla. Lähiliikenteen matkat vähenivät vajaan prosentin ja Venäjän matkat noin 14 prosenttia. Kaikkiaan rautateiden henkilöliikenteessä tehtiin 68,3 miljoonaa matkaa, josta 12,9 miljoonaa kaukoliikenteessä ja 55,4 miljoonaa lähiliikenteessä.

Pääteiden liikenne edelleen hienoisessa kasvussa

Muutokset pääteiden liikennemäärissä olivat Kaakkois-Suomea lukuun ottamatta vähäisiä. Venäjän liikenteen taantuminen vähensi alueen raskasta liikennettä 5,4 prosenttia.

Kokonaisuudessaan pääteiden liikenne lisääntyi vuonna 2014 puolella prosentilla. Alueellisesti tarkasteltuna erot ovat pieniä. Pohjois-Pohjanmaalla liikenne kasvoi selvimmin, vajaat puolitoista prosenttia. Ainoastaan Kaakkois-Suomessa pääteiden liikenne väheni prosentilla edellisestä vuodesta.

Henkilö- ja pakettiautoliikenne kasvoi koko maassa vajaan prosentin. Raskas liikenne koko maan pääteillä supistui kaksi ja puoli prosenttia, lukuun ottamatta Lapin aivan hienoista lisäystä.

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM).