Yhteisiä ponnistuksia tarvitaan Itämeren tilan kohentamiseksi

BFFE Conference on Agricultural Water Protection and Sustainable Food Production -seminaari kokoaa Itämerivaltioiden viljelijäjärjestöjen edustajia ja muita maanviljely- ja ympäristöalan asiantuntijoita kokoontui Espoon Hanasaareen 25.2.-26.2. MTK:n ja NBC (Nordic Farmers Council) yhteistyössä toteuttamassa kansainvälisessä seminaarissa käsitellään vesistöasioita ja kestävää ruoantuotantoa monesta ajankohtaisesta näkökulmasta. Itämeren tila oli vahvasti esillä ensimmäisen päivän aikana.

Suomen ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen avasi tilaisuuden ensimmäisen päivän muistuttamalla, että Itämeri on herkkä ja haavoittuvainen ekosysteemi, ja se on viime vuosikymmenten aikana altistunut jatkuvasti ihmisten aiheuttamalle kuormitukselle. Useiden vuosien aikana tehtyjen yhteistoimien ansiosta kehitystä on tapahtunut ja positiivisia signaaleja on jo havaittu, mutta Itämeri ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut hyvää ekologista tilaa.

– Vaikka maatalous nähdäänkin edelleen ravinnekuormituksen päälähteenä, paljon ollaan kuitenkin jo saavutettu viljelijöiden pitkäkestoisten ponnistusten ansiosta. Selvää on, että Itämeren ekosysteemi paranee vain, jos vähennämme edelleen huomattavasti typen ja fosforin päästöjä mereen, Grahn-Laasonen sanoi.

Myös MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan maatalouden päästöt Itämereen ovat merkittävässä määrin vähentyneet ja edelleen vähentymässä. Maatalouden vesistöpäästöjen hallinta on pitkäkestoista työtä, eikä siinä koskaan päästä täydelliseen nollatulokseen. Myös yhdyskuntien jätevesien päästöt ja jätevesilaitosten ylivuodot Itämeren rantojen suurissa keskuksissa vaikuttavat osaltaan Itämeren tilaan. Itämeren kunto ei missään nimessä ole yksin viljelijöiden vastuulla.

– Meidän Itämeren alueen viljelijöiden tietoisuus vesiensuojelun merkityksestä on erittäin korkealla tasolla. Olemme sitoutuneet vesiensuojeluun ja hyvinkin tiukkoihin maatalouden ympäristöohjelmiin, Marttila kuvailee.

– Itämeren tilan parantuminen vaatii meiltä kaikilta vielä erittäin paljon työtä. Siihen tarvitaan myös vahva poliittinen yhteistyötahto ja alueen valtioiden aito sitoutuminen. BFFE:n (Baltic Farmers´ Forum on Environment) maanviljelijät toimivat maataloudessa yhteisillä markkinoilla ja olemme kaikki Euroopan unionin jäseniä. On välttämätöntä, että tulevaisuudessa myös säännöt ympäristön ja vesien suojelussa ovat eri maissa yhtäläiset ja antavat meille kaikille samanlaiset kilpailulähtökohdat, Marttila lisää.

– Hän, joka syö, on vastuussa Itämeren tilasta, kiteytti BSAG:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin omassa puheenvuorossaan.

Mainokset