Tulevaisuuden suomalainen tutkimus yhdistelee ihmis- ja koneälyä

DIGILE valmistelee useita uusia ohjelma-aihiota. Uutuutena yritysvetoisten ohjelmien rinnalle ovat tulossa yliopistovetoiset ohjelmat.

DIGILE on käynnistänyt uusien strategisten tutkimusohjelmien valmistelun vuodelle 2016. 29. tammikuuta järjestetyssä Foresight-seminaarissa esiteltiin kaikkiaan seitsemän ohjelma-aihiota, joiden työstämistä jatketaan nyt joukkoistamalla.

Ohjelma-aihiot liittyvät tavalla tai toisella ihmisälyn ja koneälyn yhdistämiseen (co-creative intelligence). DIGILEn strategisen linjauksen mukaan co-creative intelligence on suunta, josta ymmärrystä ja uutta liiketoimintaa nyt haetaan.

“Tämä on rikas ja koko ajan kehittyvä, uuden kasvun ja mahdollisuuksien maailma, jossa Suomi voi nousta alan kärkeen”, DIGILEn toimitusjohtaja Reijo Paajanen perustelee.

“Ohjelmaehdotukset käsittelevät esimerkiksi innovaatiotoiminnan automatisointia, datamassojen yhdistelemistä ja ihmisaistien laajentamista. Näistä seitsemästä ehdotuksesta 1-4 etenee jatkokäsittelyyn ja varsinaisen tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen”, DIGILEn teknologiajohtaja Pauli Kuosmanen sanoo.

“Ehdotukset ovat hyvin alustavia, niitä muokataan saadun palautteen perusteella ja niitä saatetaan esimerkiksi myös yhdistellä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Nyt otamme vastaan palautetta: kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaista internet-talouteen liittyvää tutkimusta Suomessa pitäisi tehdä seuraavien 4-10 vuoden aikana”, Kuosmanen jatkaa.

Käytännössä yrityksillä ja tutkimusorganisaatioilla on aikaa 15.2.2015 saakka kommentoida ja ilmoittaa osallistumishalukkuudestaan ohjelmaehdotuksiin sekä ehdottaa muita tärkeäksi näkemiään tutkimusteemoja internet-talouden uusiksi liiketoimintaekosysteemeiksi. Ohjelma-aihioiden jatkotyöstäminen ja strategisen tutkimussuunnitelman kirjoittaminen tehdään avoimesti joukkoistamalla.

Tavoitteena on, että valmiit yritysvetoiset tutkimussuunnitelmat osallistuvat Tekesin SHOK-ohjelmahakuun syyskuussa 2015 ja hyväksytyt SHOK-ohjelmat aloittavat nelivuotiskautensa alkuvuodesta 2016.

Yliopistovetoiset ohjelmat on myös tarkoitus käynnistää vuoden 2016 alkupuolella, DIGILEn kolme tutkimusohjelmakokonaisuutta, Digital Services, Data to Intelligence sekä Internet of Things päättyvät tänä vuonna.