Geodeettinen laitos ja osa Tikestä yhdistyivät Maanmittauslaitokseen

Geodeettinen laitos ja osa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tikestä yhdistyivät Maanmittauslaitokseen vuodenvaihteessa. Yhdistymisellä tehostetaan toimintaa ja luodaan entistä parempia mahdollisuuksia tietotekniikan ja paikkatietoaineistojen hyödyntämiselle.

”Paikkatiedon tutkimuksen ja sen soveltajan yhdistyminen avaa tietä uusille innovaatioille ja niiden käytännön sovelluksille”, sanoo Maanmittauslaitoksen viestintäjohtaja Pirkko Yliselä. ”Kun valtionhallinnon tietotekniikkaa järkeistetään ja ohjataan kohti yhteen toimivia järjestelmiä, säästämme näin myös veronmaksajien rahoja.”

Asiakkaan näkökulmasta toiminta ei käytännössä muutu, mutta Geodeettisen laitoksen ja Tiken postilokero-osoitteet poistuvat käytöstä, 029-alkuiset puhelinnumerot vaihtuvat ja sähköpostiosoitteet muuttuvat maanmittauslaitos.fi-loppuisiksi. Matkapuhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Henkilöstöä ei yhdistymisen yhteydessä irtisanota eikä toimitilamuutoksia käytännössä tule.

”Yhdistyminen luo erinomaiset mahdollisuudet myös uusien palveluiden kehittämiselle”, kertoo projektia johtava Ari Tella Maanmittauslaitoksesta. ”Sen myötä kansalaiset voivat saada entistä parempia sähköisiä palveluja. Maanmittauslaitoksen perustehtävät eli maasto-, kiinteistö- ja kirjaamisjärjestelmien ylläpito säilyvät ennallaan.”

Tiken tarjoamat palvelut löytyvät jatkossa Maanmittauslaitoksen etusivulta kohdasta ”Digitaaliset palvelut”. Geodeettisen laitoksen verkkosivut siirtyvät osoitteeseen fgi.maanmittauslaitos.fi.

Asiantuntijuutta ympäri maata

Yli 200-vuotiaalla Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 37 paikkakunnalla ympäri Suomen, Maarianhaminasta Ivaloon. Työntekijöitä on yhteensä noin 2 000. Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia kuten esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden yhteiskäyttöä.

Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä muita kiinteistöjen tietoja rekistereissään.

Muita Maanmittauslaitoksen keskeisiä tehtäviä ovat paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen sekä tietojärjestelmien kehittämistehtävät.