Mobiili- ja pilvipalvelujen ohjelmointitaidoilla on kysyntää

Suomi voi säilyttää asemansa ohjelmoinnin huippuosaamisen luvattuna maana, jos panostamme koulutukseen alaluokilta lähtien. Microsoftin teettämän kyselyn mukaan valtaosa johtavien suomalaisten ICT-yritysten johdosta on sitä mieltä, että ohjelmointiopetus tulee aloittaa peruskoulun alaluokilla tai jo 3-6-vuotiaana.

Suomessa 90 prosenttia start up -yrityksistä arvostaa ohjelmointitaitoja. Silti varsinkaan pilvipohjaisen ohjelmoinnin osaamista ei tueta samassa määrin yliopistoissa. Tiedot käyvät ilmi Nordic Survey on Developer skills -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin jokaisessa Pohjois- ja Baltian maassa kymmentä ICT-alan suurinta yritystä, kymmentä johtavaa start-upia ja kymmentä riskipääoman sijoittajaa. Microsoft toteutti tutkimuksen yhteistyössä Baltic Development Forumin ja European Schoolnetin kanssa.

Tulevaisuudessa tarvitsemme aiempaa enemmän mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin liittyviä ohjelmointitaitoja, etenkin kun kyseessä ovat suuret toteutukset isoine käyttäjämäärineen, kannattaa ottaa huomioon pilveen suunnittelu. Markkinoiden kysyntä ja korkeakoulujen tarjonta ei näiltä osin kohtaa. Yritykset taas palkkaavat mieluiten työntekijöitä, joilla on laajat yleistaidot ohjelmoinnista, asiakaslähtöinen lähestymistapa ja hyvät yhteistyötaidot.

Suomi on ensimmäisten maiden joukossa päättänyt ottaa ohjelmoinnin koulujen opetussuunnitelmaan vuonna 2016. Opettajat ovat kuitenkin huolissaan siitä, miten heidän taitonsa riittävät ohjelmoinnin opettamiseen. Microsoft vastaa haasteeseen tarjoamalla Suomessa – osana kansainvälistä #hourofcode-viikkoa 2.—12.12. 2014 — joka päivälle koulutuksia lapsille, opettajille, opiskelijoille ja start-upeille. Haluamme innostaa mahdollisimman monia ihmisiä kokeilemaan ohjelmointia!

Vahva matemaattis-luonnontieteellinen koulutus innostaa abstraktiin ajatteluun ja ohjelmointiopetus luovuuteen. Tulevaisuudessa tarvitaan osaajia, joilla on paitsi ICT-osaamista, myös kyky innovoida ja työskennellä yhdessä muiden kanssa. Näitä taitoja tulee tukea opetuksessa alusta alkaen. Microsoft järjestää #hourofcode-viikon yhteistyössä Code.orgin kanssa. Maailmanlaajuisesti tavoitteena on saada 10 miljoonaa ihmistä kokeilemaan ohjelmointia.

Jokainen voi kokeilla ohjelmointia: http://www.code.org

Mainokset