Ammatilliseen kuntoutukseen muutoksia

Kuntoutustarveselvitys ja kuntoutustutkimus yhdistyvät ensi vuoden alussa ammatilliseksi kuntoutusselvitykseksi.

Uudessa ammatillisessa kuntoutusselvityksessä kuntoutuksen alkuvaiheeseen kuuluu, että kuntoutustilanne selvitetään nopeasti. Tämän perusteella arvioidaan asiakkaan lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen tarve. Tarkemmat ja laajemmat selvitykset asiakaan tilanteesta tehdään jatkovaiheessa.

– Asiakkaiden voimavarat ovat usein vähissä esimerkiksi sairauden, työttömyyden ja sitä seuraavan syrjäytymisen tai muun syyn johdosta. Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat tarvitsevat helpon ja tehokkaan väylän ammatillisen kuntoutuksen palveluihin, sanoo suunnittelija Marketta Vepsäläinen Kelan kuntoutusryhmästä.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen päämääränä on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä. – Ammatillinen kuntoutusselvitys tuottaa asiakkaalle ammatillisen kuntoutussuunnitelman eri kuntoutusvaihtoehtoineen. Asiakas voi selvityksen jälkeen mennä esimerkiksi työkokeiluun tai ammatillisen kuntoutuksen kurssille, jatkaa suunnittelija Marketta Vepsäläinen Kelan kuntoutusryhmästä.

Tukea työn tekemiseen

Kelan työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien (MT) työhönvalmennuksen sisällöt muuttuvat tammikuusta 2015 alkaen. Asiakkaalle tarjotaan yksilöllistä tukea ja ohjausta työelämässä jatkamiseen, työelämään palaamiseen tai sinne siirtymiseen. – Muutoksilla halutaan selkeyttää kuntoutuspalveluiden tavoitteitta. Asiakkaan valinta ja toiveet ovat keskeisellä sijalla. Työn kokeilupaikka tai työpaikka pyritään etsimään ensisijassa muualta kuin kuntoutuspaikasta, sanoo suunnittelija Maija Rauma Kelan kuntoutusryhmästä.

Työkokeilussa asiakas löytää tai varmistaa itselleen soveltuvan alan kokeilemalla työtä esimerkiksi 1–3 työpaikassa. Työhönvalmennuksessa keskeistä on työpaikan etsiminen sekä asiakkaan saama yksilöllinen tuki ja ohjaus työn tekemiseen. MT-työhönvalmennuksessa asiakkaalle tarjotaan työn tekemiseen ja työelämään palaamiseen pitkäkestoista yksilöllistä tukea ottaen huomioon hänen erityistarpeensa. – Työkokeilun, työhönvalmennuksen ja MT-työhönvalmennuksen standardit ovat voimassa kaksi vuotta, koska palveluiden sisältöä kehitetään tukemaan asiakkaan siirtymistä työelämään, toteaa suunnittelija Maija Rauma Kelan kuntoutusryhmästä.

Mainokset