Suomen Yrittäjät: Euroopan komission investointiohjelma on kunnianhimoinen

Suomen Yrittäjät: Euroopan komission investointiohjelma on kunnianhimoinen – myönteistä keskittyminen pk-yrityksiin

Euroopan komissio julkaisi 26.11 315 miljardin euron investointisuunnitelman. Suomen Yrittäjien mukaan myönteistä on se, että liikkeelle laitettavat varat suunnataan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Lisäksi on hyvä, että ohjelma ei edellytä EU:n jäsenmaiden lisävelkaantumista. Paketin vaikutus riippuu siitä, millaisin ehdoin yritykset voivat saada rahoitusta.

Euroopan komission tänään julkistama investointisuunnitelma rakentuu pääasiassa yksityiselle rahalle. Se sisältää julkisia varoja lähinnä takuiden ja pienen niin sanotun siemenrahan muodossa.

Julkisella panostuksella on tarkoitus luoda komission ja Euroopan investointipankin yhteinen rahasto, johon Euroopan investointipankki sijoittaa viisi miljardia euroa ja Euroopan unioni 16 miljardia euroa lähinnä takausten muodossa. Tämä kiinteän investoinnin ja takauksien muodostama rahasto mahdollistaisi sen, että EIP rahoittaisi investointiohjelmaa 63 miljardilla lähinnä lainoittamalla. Näin uskotaan vivutettavan yksityisiä pääomia investointiohjelmaan tarvittavat 252 miljardia euroa, jotta päästään 315 miljardin kokonaispottiin.

– Myönteistä investointipaketissa on se, että liikkeelle laitettavat viisi miljardia euroa suunnataan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tämä osoittaa, että pk-yritysten merkitys Euroopan tulevaisuudelle on ymmärretty paremmin, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Investointeja keskitetään energia-, liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuuriin, koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin sekä uusiutuvaan energiaan.

Malisen mukaan myönteistä on myös se, ettei ohjelma edellytä EU:n jäsenmaiden valmiiksi vaikeuksissa olevien julkisten talouksien lisävelkaantumista.

– Samalla tämä on kuitenkin koko ohjelman haaste. Riittääkö se houkuttelemaan riittävästi yksityistä rahaa liikkeelle, että otetaan osa uusien hankkeiden riskeistä sijoitusrahaston kannettavaksi?

Malinen muistuttaa, että vaikka investointiohjelma onnistuisi täydellisesti, jäsenvaltioissa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia.

Myös lainsäädäntö muuttuu

Petri Malinen arvelee, että investointisuunnitelmaan liittyvät lainsäädäntötoimet Euroopan investointiympäristön parantamiseksi ja lainsäädännöllisten pullonkaulojen poistamiseksi korostuvat. Muuten yksityistä rahaa on vaikea saada riittävästi.

Malisen mukaan on huolehdittava siitä, että tehtävät panostukset saavat aikaan pitkäaikaisia ja laaja-alaisia investointeja, joiden avulla kyetään saavuttamaan kilpailuetua ja luomaan työpaikkoja.

– Paketin vaikuttavuus riippuu siitä, millaisin ehdoin yritykset saavat rahoitusta, hän muistuttaa.

Komissio työstää investointipaketin yksityiskohtia ja esittelee sen EU-maille joulukuun huippukokouksessa. Paketti olisi tarkoitus ottaa käyttöön kesäkuussa 2015.

Mainokset