Luottamus yritysostoihin on globaalisti kasvussa

Keskisuuret yrityskaupat lisääntyvät ja luottamus yritysostoihin globaalisti kasvussa

EY:n yrityskauppabarometrin mukaan kauppojen määrä sekä arvo ovat palaamassa kriisiä edeltävälle tasolle. Tekeillä olevien kauppojen määrä on kasvanut voimakkaasti ja kuluneen vuoden megakauppojen jälkeen on tulossa keskisuurten yrityskauppojen aalto.

EY:n puolivuosittain julkaistavan Global Capital Confidence Barometer -raportin mukaan neljäkymmentä prosenttia yrityksistä uskoo tekevänsä yritysostoja seuraavan 12 kuukauden aikana. Odotukset ovat korkeimmillaan kolmeen vuoteen, ja yrityskauppojen määrän sekä arvon odotetaan palaavan globaalisti kriisiä edeltäneelle vuoden 2006 tasolle. Lähes kaksi kolmesta barometriin haastatellusta odottaa kauppojen määrän lisääntyvän seuraavan 12 kuukauden aikana.

– EY:n aiempi raportti ennusti oikein vuoden 2014 megakauppojen aallon. Nämä useiden miljardien arvoiset kaupat vaikuttavat edelleen yrityskauppojen markkinaan, sillä ne lisäävät luottamusta kauppojen tekoon ja aktivoivat uusia kauppoja, EY:n yritysjärjestelypalveluiden globaali johtaja Pip McCrostie toteaa.

Raportti odottaa seuraavan aallon nousevan erityisesti alle 200 miljoonan euron arvoisista kaupoista, joita ajaa yritysten tarve sekä vahvistaa että laajentaa ydinliiketoimintaansa.

Kauppojen valmistelu kasvoi kolmanneksella alkuvuodesta

Valmisteilla olevien kauppojen määrä on kasvanut 30 prosenttia viime huhtikuun jälkeen. Lisäksi kaksi kolmesta yritysjohtajasta odottaa suunniteltavien kauppojen määrän kasvavan lisää seuraavan vuoden aikana. Yli puolet vastaajista uskoo myös yritysvaltaukseen pyrkivien kauppojen lisääntyvän.

– Myyjien ja ostajien näkemykset valuaatiosta ovat tasaantuneet, ja puolet vastaajista näkee vain pienen eron myyjien ja ostajien hintaodotuksissa. Se helpottaa tekeillä olevien kauppojen toteutumista, partner Mikko Äijälä EY:n yritysjärjestelypalveluista toteaa.

Suurin osa yrityksistä aikoo keskittyä ydinliiketoimintaansa tukeviin ostoihin markkinaosuuden lisäämiseksi, kulujen karsimiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Yritysten toimintaympäristö pysyy samalla suotuisana myös suurten kauppojen toteuttamiselle ja yli kolmanneksella on edelleen aikeita rakenteellisiin kauppoihin, erityisesti Yhdysvalloissa.

Ostoaikeiltaan aktiivisimmat sektorit ovat autoteollisuus, teknologia, bio- ja lääketiede, telekommunikaatio ja kuluttajatuotteet. Viisi houkuttelevinta kohdemaata yritysostoille olivat Brasilia, Kiina, Intia, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Tutkimuksesta

EY Capital Confidence Barometer kuvaa yritysten operatiivisen johdon ja hallitusten luottamusta maailman talouteen, pääomamarkkinoihin ja yrityskauppoihin. Tutkimus perustuu yli 1 600 yritysjohtajan haastatteluihin yli 60 maassa. Tutkimus on toteutettu puolivuosittain syksystä 2009 lähtien.

Mainokset