Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen lisää liikenteen sujuvuutta

Vuonna 2050 Helsingin seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja reilut miljoona työpaikkaa. Jotta liikenteen sujuvuus kasvavalla seudulla voidaan varmistaa, maankäyttöä pitää tiivistää ja sovittaa yhteen liikennejärjestelmän kanssa. Kun palvelut ja asuminen keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen, liikkumisen tarve vähenee ja hyvien kulkuyhteyksien alue laajenee. Linjaukset löytyvät HSL:n johdolla laaditusta liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta.

Vuonna 2050 seudun joukkoliikenteessä tehdään päivittäin 1,5 miljoonaa matkaa. Joukkoliikenteen perustan muodostaa runkoverkko eli tiheästi liikennöitävä raideliikenne ja sitä täydentävä runkobussiliikenne. Poikittaiset runkolinjat parantavat yhteyksiä seudun keskusten välillä, jolloin syntyy vetovoimaisia solmupisteitä työpaikoille ja palveluille. Liityntäbusseilla varmistetaan hyvät yhteydet myös laajemmalta alueelta.

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu on tehokas keino ohjata matkoja joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Vaikka hinnoittelu lisää autoilun kustannuksia, sen hyödyt kaikille tien käyttäjille ovat ilmeiset: kun ruuhkat pysyvät kurissa, matka-ajat lyhenevät. Saadut tulot tulee ohjata seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n mukaan joukkoliikenne suunnitellaan ja järjestetään yhtenä kokonaisuutena koko seudulla. Vaikka joukkoliikenteen järjestämiskustannukset nousevat lisääntyvien matkojen myötä, kustannukset matkaa kohden laskevat järjestelmän tehostumisen ansiosta.

”Matka- ja kuljetusketjut toimivat paremmin, kun koko seudun joukkoliikennettä, liityntäpysäköintiä, solmupisteitä ja lippujärjestelmää suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Myös ajantasaista tietoa liikenteestä ja liikenteen häiriönhallintaa pitää parantaa”, Suvi Rihtniemi painottaa.

Liityntäpysäköinnin kehittäminen madaltaa kynnystä joukkoliikenteeseen. Liityntäpaikkoja tarvitaan lisää, jotta oman auton tai pyörän jättäminen parkkiin on aito ja houkutteleva vaihtoehto. Rakentamisen ja ylläpidon rahoitusta tulee uudistaa siten, että rahoittajiksi saadaan ne tahot, jotka hyötyvät palvelusta.

Helsingin seudun liikennejärjestelmä HLJ 2015 on strateginen, liikennejärjestelmää kokonaisuutena tarkasteleva suunnitelma, joka on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä seudun maankäyttösuunnitelman ja siihen sisältyvän asuntostrategian kanssa. Suunnitelma on tehty seudun 14 kunnan alueelle. HSL:n hallitus päätti lähettää luonnoksen lausuntokierrokselle kokouksessaan 21.10.