Biopolttoaineet ovat kustannustehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä

Öljy- ja biopolttoainealan mukaan Eurooppa-neuvostossa sovitut linjaukset liittyen uusiutuvan energian käyttöön liikenteessä myös vuoden 2020 jälkeen lisäävät biopolttoainetuotannon toimintaympäristön ennustettavuutta ja antavat osaltaan uutta pontta biopolttoaineiden tuotannolle.

-Nyt tehty kirjaus liikenteen päästöjen vähentämisestä ja yleinen uusiutuvan energian tavoite ovat riittävä lähtökohta käynnistää jatkoneuvottelut komission kanssa siitä, millaisia konkreettisia ohjauskeinoja tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Suomi oli aloitteellinen ja aktiivinen tässä asiassa Eurooppa-neuvostossa, toteaa Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Kehittyneet, kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet ovat energiatehokkuuden ohella nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä, koska ne ovat yhteensopivia nykyisen autokannan ja jakelujärjestelmän kanssa. Suomalaisten yritysten vahvuusaluetta on kestävä biopolttoainetuotanto, ja täällä on osaamista, raaka-aineita ja mahdollisuuksia kehittyä edelleen maailmanluokan toimijoina.

Euroopan Unionin ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksista vuoteen 2030 päätettiin Eurooppa-neuvostossa 23. lokakuuta. EU:n kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi vähennystavoitteeksi sovittiin vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun vertailuvuotena on vuosi 1990.

EU-tasolla uusiutuvan energian käytön lisäämisessä sitovaksi tavoitteeksi sovittiin vähintään 27 prosenttia. Energiatehokkuuden parantamisen osalta sovittiin vähintään 27 prosentin ohjeellinen tavoite.

Öljyalan Keskusliiton useiden jäsenyritysten tuotannossa uusilla tuotteilla kuten biopolttoaineilla on ollut jo pitkään merkittävä rooli. Suomi on biopolttoaineiden käytössä edelläkävijä muihin EU-maihin verrattuna: kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja.