Uusi EU:n ja Punaisen Ristin yhteistyökampaja aloitettiin valmiuden parantamiseksi

Euroopan Punaisen Ristin yhdistykset ja Euroopan komissio käynnistävät kampanjan valmiuden parantamiseksi

Äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät ja voimistuvat ja niiden vaikutukset ovat vuosi vuodelta laajamittaisempia, varoittivat Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto IFRC ja Euroopan komissio- Meidän kaikkien – Euroopan kansalaisista päätöksentekijöihin – tulisi varautua voimistuvien luonnonilmiöiden vaikutuksiin niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. IFRC, 12 kansallista Punaisen Ristin yhdistystä Euroopassa ja Euroopan komissio pyrkivät herättämään keskustelua ja lisäämään ihmisten tietoisuutta katastrofien yleistymisestä ja niiden hillitsemiseksi vaadittavista toimista käynnistämällä kampanjan, joka muistuttaa ihmisiä katastrofeihin valmistautumisen ja yhteisöjen kestävyyden vahvistamisen tärkeydestä.

” Katastrofit vaativat ihmishenkiä ja romuttavat tulevaisuudennäkymiä, mikä usein pahentaa köyhien kansanryhmien tilannetta entisestään,” sanoi kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaava EU-komissaari Kristalina Georgieva. ”Euroopan kansalaisten solidaarisuuden ansiosta voimme auttaa ihmisiä varautumaan ja sopeutumaan katastrofeihin ennen kuin ne tapahtuvat, niiden aikana ja niiden jälkeen. Varautuminen pelastaa ihmishenkiä mutta on myös taloudellisesti kannattavaa: jokainen katastrofiriskien vähentämiseen sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin vähintään nelin- ja parhaimmillaan jopa seitsenkertaisesti”.

EU-rahoituksen ansiosta IFRC pystyy työskentelemään riskialttiiden yhteisöjen parissa ympäri maailmaa ja toteuttamaan riskinhallinta- ja valmistautumishankkeita, jotka parantavat yhteisöjen selviytymiskykyä, vähentävät tappioita ja nopeuttavat elpymistä. Tähän työhön voi nyt tutustua interaktiivisen web-dokumentin kautta: katastrofikestävyys verkkopäiväkirja ( http://disaster-resilience.com/#/fi/ )

” Työskenteleminen yhteisöjen parissa auttaa meitä ymmärtämään niiden tarpeita, minkä ansiosta voimme ennakoida kriisien aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia ja kehittää vastatoimia, jotka pelastavat ihmishenkiä ja turvaavat ihmisten toimeentulon,” sanoi IFRC:n pääsihteeri Elhadj As Sy. ”Näiden toimien tulee kunnioittaa paikallista yhteisöä ja kulttuuria sekä pyrkiä tehokkaasti hyödyntämään paikallisia resursseja.”