Fortum sai kansainvälistä tunnustusta ilmastotoimista

Fortum on saanut kaksi merkittävää tunnustusta ilmastotoimistaan: Fortum on sijoitettu sekä pohjoismaisen ilmastoindeksin (CDLI) kärkeen että maailman johtavien yritysten joukkoon hiilidioksidipäästöjen hinnoittelun edistämisessä (Carbon Pricing Champion).

”Päästöjen hinta ja päästömarkkinat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen globaalissa hillitsemisessä. Mielestämme hiilidioksidin hinta ja päästökauppa ovat toimivimmat ja kustannustehokkaimmat tavat edistää investointeja vähäpäästöisiin teknologioihin,” sanoo Fortumin ilmastoasioiden päällikkö, Kari Kankaanpää.

Globaali ilmastoasioiden raportointijärjestelmä, Carbon Disclosure Project (CDP), on arvioinut Fortumin yhdeksi pohjoismaiden johtavista yrityksistä sijoittajille välitetyn ilmastotiedon raportoijana. Perusteluissaan CDP nosti esiin tiedon kattavuuden ja laadun. CDP:n pohjoismainen ilmastoraportti 2014 julkaistiin 15.10. Tukholmassa.

Fortum sai arvioinnissa 99 pistettä sadasta. Ilmastoindeksiin valitaan mukaan paras kymmenesosa arvioinnissa mukana olleista yrityksistä. Pohjoismaiseen indeksiin pääsyn alaraja kohosi tänä vuonna peräti 95 pisteeseen.

”Kestävän kehityksen asiantuntija-arviot ja hyvä sijoittuminen tärkeissä kestävän kehityksen indekseissä ovat Fortumille tärkeitä, sillä ne tukevat toimintamme kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Uskomme, että vastuun kantaminen liiketoimintamme aiheuttamista vaikutuksista ilmastoon ja sen muutokseen on olennainen osa liiketoimintaa”, kertoo Fortumin sijoittajasuhteiden johtaja, Sophie Jolly.

Syyskuussa Fortum nimettiin yhdeksi maailman johtavista 25 yrityksestä, jotka ovat edistäneet hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua. YK:n Caring for Climate -aloitteen myöntämä tunnustus jaettiin New Yorkissa YK:n ilmastokokouksessa, johon osallistui 120 valtionpäämiestä ja ministeriä.

Palkitut yritykset täyttävät johtaville yrityksille määritellyt kriteerit hiilidioksidipäästöjen hinnoittelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritykset sisällyttävät päästöjen aiheuttamat kustannukset pitkän aikavälin strategioihinsa ja investointipäätöksiinsä, nostavat esiin päästömarkkinoiden välttämättömyyttä ja raportoivat järjestelmällisesti ilmastotoimistaan

Mainokset