EVA Analyysi: Sote-uudistuksessa on otettava aikalisä

Lakiluonnos sotesta pitäisi palauttaa valmisteluun, selviää tänään julkaistusta EVA Analyysista Sote-sirkus – Kolme syytä aikalisään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Analyysin ovat kirjoittaneet liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström, asianajaja Mika Pohjonen ja EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Uudistuksen suunnitelma on analyysin mukaan perustaltaan lainvastainen. Lakiluonnoksen mukaan sote-alue hankkisi palvelut kilpailuttamatta kunnilta ja kuntayhtymiltä, mutta rajaisi yksityiset tuottajat ulkopuolelle. EU:n hankintasäädösten mukaan palvelut pitää kuitenkin kilpailuttaa.

Kansallisessa lainsäädännössä ei voida tehdä poikkeuksia EU:n oikeussäännöksiin. ”Jos näin olisi, niin esimerkiksi Ranska voisi päättää, että EU:n valtiontukisäännöt eivät koskisi sen telakkateollisuutta”, Pohjonen toteaa.

Toiseksi, uudistus on johtamassa kuntien asukkaiden edun vastaisesti valta- ja vastuusuhteiltaan sekavaan hallintomalliin. Hallintoportaiden määrä kasvaisi nykyisestä kahdesta (valtio ja kunnat) neljään (valtio, sote-alueet, palvelutuotantoalueet ja kunnat). Analyysi arvioi, että uusia hallintoyksiköitä syntyisi kymmeniä.

Uudistus ei myöskään palvele sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien etua, kertoo analyysi. Lakiluonnoksessa jätetään kokonaan perustelematta se, miten kaavailtu uudistus parantaisi palvelujen saatavuutta tai laatua. Epäselväksi jää myös, miten uudistus johtaisi palvelutuotannon tehostumiseen.

Analyysi esittää, että sote-uudistuksen pohjaksi pitäisi ottaa EU:n hankintasäädöksiin kitkatta sopiva malli, jossa peruspilarit ovat asiakkaan valinnanvapaus ja palvelutuotannon moninaisuus. Ne ovat arkipäivää esimerkiksi Ruotsissa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa. ”Niistä on kertynyt hyviä kokemuksia. Aivan erilaisen mallin valitseminen olisi Suomelle turhaa riskinottoa”, Ekström sanoo.

EVA Analyysi on luettavissa kokonaisuudessaan EVAn verkkosivulla http://www.eva.fi.