Metsähallitus suojelee yli 50 miljoonan euron arvosta talousmetsiä

Metsähallitus siirtää yli 13 000 hehtaaria talousmetsiä suojelualueiksi. Kyseessä on suurin yksittäinen METSO-ohjelman suojelupäätös.

Metsähallitus siirtää pysyvästi suojeluun 150 talousmetsäkohdetta. Kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on 14 780 hehtaaria, josta noin 1500 hehtaaria on muun muassa rajausten sisälle jääviä joutomaita ja vesiä. Pinta-ala vastaa noin Lahden kaupungin laajuista aluetta. Suurin osa alueista sijaitsee Oulu-Kuhmo -linjan eteläpuolella, mutta kohteita on aina Etelä-Lappia myöten.

Suojelupäätöksen taustalla on Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan METSO-suojelualueen laajentamista jatketaan osoittamalla valtion, kuntien ja julkisyhteisöjen mailla uusia suojeltavia kohteita yhteensä 20 000 hehtaaria. Tästä Metsähallituksen osuudeksi tuli kevään 2014 kehysriihessä 13 000 hehtaaria.

– Toteutamme hallitusohjelman ja kehysriihen päätöksiä, vaikka valtion talousmetsien arvokkaimmat kohteet on jo aiemmissa prosesseissa siirretty metsätaloustoimien ulkopuolelle, kertoo metsätalouden kehitys- ja ympäristöpäällikkö Antti Otsamo .

Suojeltavat kohteet on valittu Metsähallituksen metsätalouden ja luontopalvelujen asiantuntijoiden yhteistyönä. Kohteiden valinnassa on hyödynnetty Metsähallituksen paikkatietojärjestelmää, maastoinventointeja, Zonation-analyysejä sekä luontojärjestöjen suojeluesityksiä.

Suojeluun pyrittiin valitsemaan yhtenäisiä, monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita.

– Pääosa kohteista sijoittuu nykyisten suojelualueiden läheisyyteen, mikä lisää ajan myötä suojelualueiden kytkeytyvyyttä. Myönteisiä monimuotoisuusvaikutuksia on odotettavissa, mutta ne realisoituvat vasta pitkällä aikavälillä, toteaa projektipäällikkö Jussi Päivinen .

Suojeltavien kohteiden markkina-arvo alueita ostettaessa tai myytäessä olisi yli 50 miljoonaa euroa.

– Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti tasesiirto toteutetaan kuitenkin vastikkeettomasti – alue siirtyy pois metsätalouden resursseista ilman korvausta, kertoo Otsamo.

– Jatkossa METSO-ohjelman kannattaa keskittyä Etelä-Suomessa muiden metsänomistajaryhmien vapaaehtoisesti tarjoamiin, monimuotoisuudeltaan arvokkaisiin kohteisiin. Valtion mailta ei monimuotoisuuden tilaa nopeasti parantavia suojelukohteita helposti löydy, toteaa Otsamo.

Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.