TEM:ltä myönteinen investointitukipäätös Porin LNG-terminaalille

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on antanut myöntävän investointitukipäätöksen Porin nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalille. Skangass tekee oman investointipäätöksensä Porin terminaalin osalta lähiviikkojen aikana.

”Olemme todella iloisia ja tyytyväisiä TEM:n päätöksestä. Valmistuessaan Porin LNG-terminaali palvelee koko länsirannikkoa Hangosta Kokkolaan asti ja monipuolistaa näin Suomen kaasumarkkinoita. Ympäri vuoden saavutettavissa olevassa Tahkoluodon satamassa on valmis infrastruktuuri, aktiivinen laivaliikenne ja keskeiset asiakkaat lähialueilla. Lisäksi Porin kaupunki ja satama ovat antaneet hienosti tukensa hankkeellemme, sanoo Skangassin johtaja Tommy Mattila.

”Kiitämme Työ- ja elinkeinoministeriötä myönteisestä investointitukipäätöksestä. Skangass tekee oman investointipäätöksensä Porin terminaalin osalta lähiviikkojen aikana”, sanoo Skangassin hallituksen puheenjohtaja ja Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Skangass valitsi Porin Tahkoluodon ensimmäisen LNG-tuontiterminaalinsa sijoituspaikaksi maaliskuussa. Terminaalin valmistumisajankohdaksi on kaavailtu syksyä 2016. Rakennushankkeen arvioitu työllistämisvaikutus on 250 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan terminaali työllistäisi suoraan 10 henkeä ja välillisesti noin 50 henkeä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut myöntävän investointitukipäätöksen myös Tornion Röyttään suunnitteilla olevalle LNG-terminaalihankkeelle. Hanketta vetää Manga LNG Oy, eli Outokumpu Oyj:n, SSAB:n, Gasum Oy:n ja EPV Energian perustama yhtiö.

LNG on ympäristöystävällinen polttoaine, jonka avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa, energiantuotannossa ja meriliikenteessä ja siten vähentää merkittävästi niistä aiheutuvia hiukkas- sekä rikkidioksidi- ja hiilidioksidipäästöjä.

Mainokset