Vaihtoehtoiset yhteistyömallit alueellisesta LNG-terminaalista EU-komission arvioitaviksi

Suomalainen energiayhtiö Gasum Oy sekä virolainen energiayhtiö AS Alexela Energia ovat 18.8.2014 esitelleet EU-komissiolle vaihtoehtoiset yhteistyömallinsa Suomenlahdelle suunnitellusta nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaaliratkaisusta.

Gasum ja Alexela allekirjoittivat helmikuussa EU-komission pyynnöstä muistion alueellisen LNG-terminaalihankkeen jatkoselvityksistä, joiden tarkoituksena oli selvittää toukokuun loppuun mennessä mahdollisia yhteistyön muotoja. Yhtiöt esittelivät suunnitelmansa kesäkuussa, jotka eivät EU-komission näkökulmasta olleet tukikelpoisia ja siksi osapuolet ovat tämän jälkeen komission pyynnöstä suunnitelleet useita vaihtoehtoisia yhteistyömalleja tuontiterminaalin toteuttamiseksi.

Vaihtoehtoiset yhteistyömallit, joissa olisi toimintoja Suomenlahden molemmin puolin, esiteltiin eilen EU-komissiolle Brysselissä ja yhtiöt jäivät odottamaan EU-komission kannanottoa esitettyihin yhteistyömalleihin.

”Neuvottelut käytiin hyvässä yhteishengessä ja jäämme odottamaan komission kannanottoa esitettyihin malleihin. Koemme tärkeäksi Suomenlahden LNG-infrastruktuurin kehittämisen, jolla pystytään varmistamaan ja monipuolistamaan nesteytetyn maakaasun saatavuutta”, toteavat Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen ja Alexelan toimitusjohtaja Marti Hääl.