Ensi vuoden talousarvio kiristää edelleen kuntataloutta

Kuntataloutta kiristetään: Valtion rahoitus kuntapalveluista laskee 25 prosenttiin

Valtiovarainministeriön esitys vuoden 2015 talousarviosta kiristää edelleen kuntataloutta. Samaan aikaan, kun väestö ikääntyy ja kuntien terveysmenot ovat mittavien kasvupaineiden edessä, valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusopetuksen menoista putoaa 29,57 prosentista noin 25 prosenttiin.

– Valtion vetäytyminen kuntapalveluiden rahoituksesta uhkaa kuntien mahdollisuuksia järjestää peruspalvelut kansalaisille sekä lisää merkittävästi kuntien veronkorotuspaineita, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

– Valtionosuuksia pienentävät jo aikaisemmin tehdyt mittavat valtionosuusleikkaukset. Ensi vuonna tällä vaalikaudella tehdyt valtionosuusleikkaukset nousevat yhteensä yli 1,5 miljardiin. Ilman tehtyjä leikkauksia kuntatalous olisi kutakuinkin tasapainossa, muistuttaa Kietäväinen.

Uusia leikkauksia ovat kehysriihen päätös leikata kuntien valtionosuuksista kiinteistöveroprosenttien ylä- ja alarajojen korotuksista kertyvä tuotto sekä kuntien sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen korotus. Nämä ovat toimenpiteinä erittäin poikkeuksellisia. Yhteensä nämä uudet valtionosuusleikkaukset ovat noin 100 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna kuntien tehtävät ja velvoitteet lisääntyvät varovasti arvioiden yli 300 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät muutokset ovat kuntien vastuun lisääminen vaikeasti työllistyvistä, oppivelvollisuusiän nosto ja kotihoidon tuen jako puolisoiden kesken.

– Valtion on pidettävä lupauksena keventää kuntien tehtäviä ja velvoitteita niin, että kuntien toimintamenot alenevat miljardilla eurolla vuoteen 2017 mennessä. Hallituksen on toteutettava minihallitusneuvotteluissa linjattu tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen syksyllä annettavilla lakiesityksillä.

Kuntien korjausvelka on merkittävä ja homekoulujen, terveyskeskusten ja sairaaloiden peruskorjauksille on valtava kysyntä. Pienelläkin käynnistysavustuksella kyettäisiin saamaan näitä hankkeita nopeasti liikkeelle, ja niillä olisi merkittävä työllistämisvaikutus.

– Nyt esillä ollut Remontti Oy:n perustaminen ei tuo helpotusta ensi talven pahenevaan rakennusalan työttömyyteen, Kuntaliiton esittämät käynnistysavustukset toisivat, summaa Kietäväinen.