Poliisit: Säästöt vaikuttavat jo turvallisuuteen

Sisäinen turvallisuus lamautetaan budjettiehdotuksessa

– Miten Suomi voisi olla Euroopan turvallisin maa, jos budjettiehdotus toteutuu. Näillä toimilla lamautetaan sisäinen turvallisuus. Emme voi hyväksyä tätä, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry puheenjohtaja Yrjö Suhonen. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat korkealla, mutta budjettiesitys ei tue tavoitteen saavuttamista. Säästöistä Sisäministeriön osalta yli 90%:a kohdistuu hätäkeskusten työhön ja poliisiin. Säästöt vaikuttavat myös Oikeusministeriön toimintaan voimakkaasti.

Ehdotuksen mukaan poliisitoimesta vähenisi 520 henkilötyövuotta. Tällä on suora vaikutus kansalaisten saamiin poliisipalveluihin. Poliisin edellytetään toimivan asiakaslähtöisesti ja eettisesti korkeatasoisesti niin, että luottamus toimintaan säilyy. Samalla kuitenkin todetaan, että poliisin peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan kehyskaudella ja palvelun laatu saattaa heiketä resurssien vähetessä.

– Entistä niukemmin resurssein on mahdotonta toimia kaikissa tilanteissa asiakaslähtöisesti ja eettisesti korkeatasoisesti. Pelkona on, että kentällä toimivat henkilöt joutuvat tekemään ratkaisuja tehtävien priorisoinnin suhteen ja yksittäiset virkamiehet joutuvat myöhemmin vastuuseen tästä, vaikka vastuu kuuluisi niille, jotka ovat luoneet puitteet toiminnalle.

Kansalaisten tasa-arvo on enää juhlapuheissa

Suomalaiset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa poliisipalveluiden osalta eikä oikeuslaitoskaan kykene hoitamaan oikeusprosesseja odotusten mukaisesti.

– Poliisi ja OM:n alainen syyttäjänlaitos ovat olleet esillä kesän aikana mediassa juuri siksi, että nykyisilläkään resursseilla ei pystytä hoitamaan vaadittuja työtehtäviä. Päättäjät eivät voi olla tietämättömiä tilanteesta. Tulisiko päättäjien priorisoida tehtävät, jotka näiden laitosten työhön kuuluu?

Budjettiehdotus tarkoittaa käytännössä, että poliisipalveluita keskitettäisiin entisestään suuriin paikkakuntiin. Poliisiylijohtaja Paatero ehdottaa blogissaan resurssipulaan lääkkeeksi kyläpoliiseja. Nykyinen poliisityö eroaa kuitenkin selkeästi entisestä kyläpoliisitoimista. Työturvallisuus ja oikeusturva ovat muun muassa asioita, joihin Paatero ei ota kantaa kirjoituksessaan.

– Ihmettelen mistä tällainen toiminta saisi rahoituksen ja ollaanko todella valmiita purkamaan PORA III:n tavoitteet keskitetystä toiminnasta hajauttamalla työt ei ammattilaisille. Tässä tulee vastaan myös kansalaisten turvallisuus ja tasa-arvo. Mielestäni, jokaisella suomalaisella on oikeus laadukkaaseen sisäiseen turvallisuuteen.