EU suunnittelee muutoksia maatalousyrittäjien sosiaaliturvaan

EU-komissio on puuttumassa suomalaisten maatalousyrittäjien sosiaaliturvaan

Komissio uhkaa rapauttaa suomalaista sosiaaliturvaa ottamalla lomituspalvelut ensimmäistä kertaa valtiontukitarkasteluun. Lomitus on maatalousyrittäjille elintärkeä työhyvinvointipalvelu, jota on kehitetty osana suomalaista sosiaaliturvaa. Komission linjausten myötä maatalousyrittäjien äitiysloma on vaarassa lyhentyä muutamaan kuukauteen.

Tämä tarkoittaisi, että Suomesta tulisi maatalousyrittäjien sosiaaliturvan osalta takapajula. Myös sairauslomiin ollaan puuttumassa yhtä radikaalilla tavalla. MTK vaatii, että hallituksen on puolustettava maatalousyrittäjien lomituspalveluja käyttämällä täysimääräisesti komission mahdollistamat poikkeussäännökset.

MTK:n hyvinvointivaliokunta peräänkuuluttaa lomituspalvelujen turvaamista. Komission kesäkuun linjaukset koskien maatalousalan valtiontukia uhkaavat suomalaista ruokaturvaa ja elintarvikeketjua. Tämän lisäksi lomitusjärjestelmään kohdistuu jo toistamiseen hallituksen kehysriihen leikkauspäätökset. Nämä yhdessä uhkaavat romuttaa kotimaisten ruuantuottajien työhyvinvointipalvelun.

Maatalousyrittäjien työssäjaksaminen ja työurien pidentyminen vaativat toimivat lomituspalvelut, jotta eläinten hoitoon seitsemän päivää viikossa sidonnaiset yrittäjät voivat pitää lakisääteiset vuosilomansa ja sijaisapu järjestyy sairauden, perhevapaiden ja muiden tarpeellisten syiden johdosta. MTK:n hyvinvointivaliokunnan mukaan lomitusjärjestelmän puolustamista tarvitaan nyt yhtenä rintamana, sillä Suomella ei ole varaa vaarantaa kotimaista ruokaketjua.

Mainokset