Harjavallan ennätysvuoto toi esille ihmisten huolen

Harjavallan ennätysvuoto toi esille ihmisten huolen – kansalaiset vaativat viranomaistoiminnan tehostamista

Suomen luonnonsuojeluliitto on saanut runsaasti kansalaispalautetta Kokemäenjoen nikkelipäästöön liittyen.

Ihmiset toivovat, että päättäjät ottavat jatkossa kansalaisten huolen ympäristöongelmista vakavasti. Luonnonsuojeluliitto on huolestunut viranomaisten resursseista ja asenteesta ympäristöasioissa.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n 66 tonnin nikkelipäästö Kokemäenjokeen on Suomen kaikkien aikojen pahin nikkelivuoto. Vuoto saastutti Kokemäenjokea noin 40 kilometrin matkan Harjavallasta merelle saakka. Nikkelin raja-arvot ylitettiin paikoin nelisataakertaisesti.

SuomiAreenaan osallistuva Luonnonsuojeluliitto on tutustunut kuluneella viikolla tapahtumapaikkoihin ja käynyt kansalaiskeskustelua vuodon seurauksista. Luonnonsuojeluliitto on kerännyt Kirjurinluodosta kuolleita simpukoita, joiden joukossa on mm. silmälläpidettävää soukkajokisimpukkaa.

– Olemme saaneet paljon yhteydenottoja huolestuneilta kansalaisilta, jotka ihmettelevät miten tämänkaltaisia vahinkoja voi vielä nykyään päästä tapahtumaan, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

– Ihmiset odottavat nopeaa ja oikeaa tietoa. Ongelmia ei pidä vähätellä ja vastaavat onnettomuudet on jatkossa pystyttävä estämään. Myös teollisuuden itsensä tulee huomioida katastrofiin johtaneet syyt ja tehdä riittävät muutokset omissa laitoksissaan, Sulkava sanoo.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä ympäristöviranomaisten ja poliisin on tutkittava Harjavallan nikkelivuodon syyt perusteellisesti.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun joudumme ihmettelemään viranomaisten viivyttelevää ja hapuilevaa tiedotusta. Suomeen tarvitaan ympäristörikoksiin erikoistunut poliisin tutkintayksikkö, sanoo Sulkava.

Massiivinen nikkelivuoto on merkittävä haitta Kokemäenjoen ja sen suiston ekosysteemille. Nikkeli on raskasmetalli, joka on myrkyllinen eläin- ja kasviplanktonille sekä monille pohjaeläimille ja kaloille. Harjavallan vuodossa nikkeli oli veteen liukenevassa muodossa ja siten erityisen haitallista.

Joen tila oli parantunut jo varsin hyväksi, vaikka pohjassa on kertyneenä suuria määriä ympäristömyrkkyjä aikaisemmilta vuosikymmeniltä. Pohjaan kertyneet myrkyt uhkaavat lähteä liikkeelle, jos joen pohjaa kaivellaan. Tämä uhka voi toteutua esimerkiksi suunnitellun Säpilän oikaisu-uoman yhteydessä.

Harjavallan onnettomuuden seuraukset näkyvät jokiekosysteemissä, esimerkiksi kaloissa, vielä vuosia.