Euroalueen vienti ja kulutus on elpymässä

Euroalueen vienti ja kulutus elpymässä, mutta deflaatio edelleen riskinä

EY:n euroalueen talousennuste näkee euroalueen toivonpilkahduksina vahvistuvan viennin ja yksityisen kulutuksen hitaan toipumisen. Euron heikentäminen rahapolitiikan avulla torjuisi deflaation uhkaa. Kahden taantumavuoden jälkeen euroalueen talouden odotetaan kasvavan 1,1 prosentin vauhtia, mutta ennusteen mukaan Suomen kasvu jää tasan nollaan vuonna 2014.

EY:n Eurozone Forecast -talousennuste odottaa kahden vuoden taloustuotannon pudotuksen jälkeen euroalueelle 1,1 prosentin kasvua vuonna 2014. Viennin vahvistuminen ja kotimaisen kuluttajakysynnän elpyminen tukee investointien maltillista kasvua.

Inflaatio hidastui toukokuussa 0,5 prosenttiin, ja deflaation uhka pysyy edelleen ilmassa. Laajalle leviävä deflaatio tai erittäin matalan inflaation jakso lisäisi euroalueen ongelmia kasvattamalla velkojen reaaliarvoa ja jarruttamalla kulutus- ja investointipäätöksiä.

Yksi syy matalaan inflaatioon on ollut viime kuukausien vahva euro. Euroopan Keskuspankin toimenpiteiden sekä Yhdysvaltojen rahapolitiikan tiukentumisen myötä euron arvon odotetaan kuitenkin laskevan myöhemmin kuluvan vuoden aikana ja ensi vuonna. Ennusteen mukaan tämä kiihdyttäisi inflaatiota ja helpottaisi investointien ja kuluttajakysynnän elpymistä.

Vuonna 2013 euroalueen vienti kasvoi vain 1,4 prosenttia, mikä on ollut heikoin kasvuvauhti finanssikriisin jälkeen. Vaikka euron vahvistuminen vuoden alusta lähtien enteilee vaikeaa vuotta viennille, EY:n ennuste odottaa viennin kasvavan 3,5 prosenttia tänä vuonna ja nousevan 3,8 prosentin kasvuun ensi vuonna globaalin kysynnän vahvistuessa.

Suomi euroalueen peränpitäjien joukossa

Odotukset eri euromaiden talouskasvulle vaihtelevat edelleen suuresti. Heikoimmat lenkit ovat Kreikka, Italia, Kypros ja Suomi. Sen sijaan Espanjassa ja Portugalissa viime vuosina tehdyt uudistukset nostavat maat tänä vuonna selvään kasvuun.

Suomen talouden kehitys loppuvuonna 2013 oli pettymys, eikä toimintaympäristö ole parantunut tämän vuoden alkupuolella. Bruttokansantuote laski 0,4 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja EY:n ennuste odottaa talouskasvun jäävän vuonna 2014 tasan nollaan prosenttiin. Vuodelle 2015 ennuste odottaa 1,6 prosentin kasvua.

Suomen ennustetta heikentävät sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Kulutuskysynnästä ei saada tukea talouden elpymiseen, sillä heikko palkkakehitys ja kasvava verotaakka rajoittavat kotitalouksien kulutusvoimaa. Luottojen kysyntä on jo vähentynyt huomattavasti. Näin yksityisen kulutuksen kasvu jää nollatasolle tänä vuonna, ja julkisen talouden säästötoimenpiteet pidättelevät julkisen kysynnän kasvua. Viennille ennuste odottaa vain 0,4 prosentin kasvua Ukrainan kriisin hidastaessa Venäjältä tulevaa kysyntää.

– Ukrainan kriisi pudotti Suomen ennusteen aiempaa heikommaksi, ja talouskasvun elpyminen näyttää jäävän ensi vuoteen. Pidemmälle katsottuna keskeisempi kysymys on silti rakennemuutokseen vastaaminen: mistä taloutemme saa tarpeeksi suuria investointeja uusien kasvusektoreiden kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen keskipitkällä aikavälillä, Suomen EY:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola kommentoi.

Riskit euroalueen elpymiselle

Ukrainan kriisi on riski Suomen lisäksi koko euroalueen kasvulle. Kriisi voi nostaa energian hintaa tai jopa aiheuttaa katkoksia energian saannille, ja heikentää yleistä luottamusta liiketoimintaympäristössä.

Toinen keskeinen riski piilee ennusteen mukaan deflaation torjunnan epäonnistumisessa, mikäli EKP:n neuvosto ei saa tehtyä päätöksiä tarpeeksi vahvoista toimenpiteistä kuten esimerkiksi määrällisestä elvytyksestä.

EY Eurozone Forecast -ennusteesta

EY Eurozone Forecast -ennuste perustuu Euroopan keskuspankin laatimaan malliin euroalueen taloudesta. Ennustetta tehtäessä on noudatettu samaa metodologiaa, jota EKP käyttää laatiessaan oman ennusteensa euroalueen talouskehityksestä. EY:n talousennusteet ovat saatavilla EY Forecasts in Focus -mobiilisovelluksessa sekä internetsivuilta http://www.ey.com/eurozone .