Teknologia on murroksessa

Joustavuus, muutos ja innovaatiot ovat edellytyksiä yritysten selviytymiselle ja menestykselle kiihtyvässä teknologiamurroksessa. Tiedon teknologiasta ja tulevaisuuden tutkimuksesta vastaava johtaja Ahmad Qureshi puhui aiheesta 13.6. Future Infinite -konferenssissa Wanhassa Satamassa.

Reaaliaikaisessa yhteiskunnassa laitteet ja ihmiset ovat jatkuvassa yhteydessä ja vuorovaikutuksessa keskenään. Laitteiden ja ihmisen tuottama digitaalinen sisältö yli kymmenkertaistuu joka vuosi ja saavuttaa 35 000 exabittiä vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2015 mennessä maailmassa odotetaan olevan 25 miljardia internetiin kytkettyä laitetta, ja vuoteen 2020 mennessä jopa 50 miljardia kytkettyä laitetta. Digitaalisuuden kasvun ja IT-alan suuren murroksen taustalla ovat uudet teknologiat ja liiketoimintamallit.

”Yksikään toimiala ei ole teknologiamurrokselle immuuni. Muutoksen kärjessä kulkevat asiakaskeskeiset toimialat, kuten kaupan ala ja pankkitoiminta, mutta sama trendi etenee nopeasti myös yrityspalveluihin. Ympärillämme tapahtuvat muutokset mahdollistavat tulevaisuudessa nykyistä parempien ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille. Asiakas on muutoksen keskiössä”, kertoo Tiedon teknologiasta ja tulevaisuuden tutkimuksesta vastaava johtaja Ahmad Qureshi .

Nopeat pärjäävät murroksessa

Uusi reaaliaikainen yhteiskunta on synnyttänyt myös uuden tietotalouden, jossa nopeus on valttia. Teknologian edelläkävijät hyödyntävät uusia teknologioita tarjotakseen asiakkailleen mahdollisimman hyvän kokemuksen. Tämä johtaa uuden ajattelutavan syntyyn.

“Liike-elämässä tunnettu käsite on edelläkävijän dilemma*: tietyillä markkinoilla uudet tulokkaat nousevat ohi asemansa jo vakiinnuttaneiden toimijoiden, sillä vanhat toimijat suuntaavat investointinsa kehittääkseen olemassa olevia palveluita tai tuotteita. Yleensä nämä toimijat huolehtivat asiakkaidensa tämänhetkisistä tarpeista, kun taas uudet tulokkaat voivat tuoda markkinoille jotain asiakkaiden tulevaisuudessa haluamaa”, jatkaa Ahmad Qureshi.

Liiketoiminnan muutos ei ole vapaasti valittavissa – se on väistämätöntä

Murrosvaiheessa tarvitaan kaksitahoista lähestymistapaa, jotta perinteinen liiketoiminta pystytään säilyttämään mahdollisimman kannattavana ja tuottavana, mutta samanaikaisesti pystytään luomaan uutta liiketoimintaa tutkimuksen sekä start-up-ajattelutavan kautta. Vakiintuneiden toimijoiden tulee tukea innovaatiokehitystä, mutta ne tarvitsevat myös oikeanlaiset valmiudet ja toteutustavan liiketoiminnan muutokseen, jotta he pystyvät uudistamaan itsensä lisäksi myös asiakkaansa.

”Historia on osoittanut, että kaikki asemansa vakiinnuttaneet toimijat eivät pysty muuttumaan. Perustavanlaatuisen muutoksen läpivieminen vaatii yritykseltä suurta kypsyyttä. Me Tiedolla olemme sitoutuneita muutokseen ja autamme asiakkaitamme siirtymään uudelle aikakaudelle”, sanoo Ahmad Qureshi.

Tieto on Helsingissä 11.–13.6.2014 järjestettävän Future Infinite -konferenssin ( http://www.futureinfinite.fi ) yhteistyökumppani. Tiedon teknologiasta ja tulevaisuuden tutkimuksesta vastaava johtaja Ahmad Qureshi on konferenssissa puhujana, ja hänen puheensa aihe on ”Murroksen anatomia – selviytyminen ja menestyminen muuttuvassa tulevaisuudessa”.

Lataa tutkimus liike-elämän murroksen tulevaisuudesta (englanniksi):
http://www.tieto.com/tieto-concepts/business-it-transformation/transformation-research

Lisätietoa tutkimuksesta

Tieto teetti syksyllä 2013 tutkimuksen liike-elämän murroksen tulevaisuudesta. Tutkimus toteutettiin sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin. Yhtenä tutkimuksen osana toteutettiin verkkokysely suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten johtajien keskuudessa. Kyselyyn vastasi 500 johtajaa. Enemmistö vastaajista kuuluu ylimpään johtoon tai liiketoimintayksikön johtoon. Lisäksi tutkimukseen kuului Tiedon asiantuntijoiden haastatteluja sekä Helsingissä, Tukholmassa ja Oslossa järjestetyt alan johtajien paneelikeskustelu

Mainokset