Neuvottelut Suomenlahden LNG-tuontiterminaalista jatkuvat

Suomalainen energiayhtiö Gasum sekä virolainen energiayhtiö Alexela ovat esitelleet tänään EU-komissiolle ja molempien maiden hallitusten edustajille ehdotuksensa Suomenlahden rannalle suunnitellusta nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalista.

Tänään käytyjen neuvottelujen mukaan ehdotus ei ollut EU-komission näkökulmasta tukikelpoinen osana ns. PCI-hankkeita (Projects of Common Interest), joilla parannetaan Euroopan energiainfrastruktuuria. Gasum ja Alexela jatkavat neuvotteluja yhteistyömallista.

”Gasum jatkaa tuontiterminaalin suunnittelua Etelä-Suomeen, jolla pystytään varmistamaan ja monipuolistamaan nesteytetyn maakaasun saatavuutta asiakkaillemme tällä alueella sekä merenkulussa, teollisuudessa että raskaassa liikenteessä. Valmistuessaan terminaali myös vahvistaisi maakaasun huoltovarmuutta entisestään”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Suomen ja Viron välisen Balticconnector-yhdysputken osalta Gasumin ja virolaisen siirtoyhtiön Võrguteenusin tekemissä ylätason selvityksissä on hahmotettu edellytykset yhdysputken rakentamiselle. Selvitykset esiteltiin EU-komissiolle ja molempien maiden hallitusten edustajille tänään. Osapuolet jäävät odottamaan viimeisiä kannanottoja Balticconnectorista annettuun ehdotukseen. Balticconnectorin toteutuminen edellyttää myös Baltiassa muiden kaasuinfrastruktuurihankkeiden kehittämistä ennen kuin yhdysputken kytkeytyminen Euroopan kaasuverkostoon on mahdollista.

Pohjoismaiden suurin LNG-toimija parantaa kaasun tarjontaa Pohjoisella Itämerellä

Gasumin helmikuussa tekemä Skangass-yrityskauppa yhdistää maantieteellisesti Suomen, Norjan ja Ruotsin markkinat, jolloin koko markkina-alueelle pystytään tarjoamaan kilpailukykyistä nesteytettyä maakaasua. Poriin rakennettava LNG-terminaali mahdollistaa LNG:n toimitukset merenkulun ja paikallisen teollisuuden tarpeisiin jo vuonna 2016. Valmistuessaan Porin LNG-tuontiterminaali kykenee palvelemaan koko länsirannikkoa Hangosta Kokkolaan asti. Skangass ei vielä ole tehnyt investointipäätöstä tuontiterminaalin rakennushankkeessa, mutta on aloittanut maanrakennustyöt nopeuttamaan terminaalin varsinaisen rakennustyön aloittamista investointipäätöksen jälkeen. Skangass on hakenut työ- ja elinkeinoministeriöltä investointitukea LNG-terminaalille ja hakemus on edennyt kohti tukipäätösesitystä.

Gasumilla on myös osuus Manga LNG Oy:ssä, jonka tarkoituksena on rakentaa Tornion Röyttään LNG- tuontiterminaali. Terminaali pystyy palvelemaan merenkulun ja paikallisen teollisuuden asiakkaita pohjoisessa yli maarajojen.

Gasum investoi Suomen kaasuinfrastruktuurin kehittämiseen yhtiölle keskeisillä kasvualueilla ja kehittää suomalaista energiainfrastruktuuria ympäristöystävällisin ratkaisuin. Suunnittelutyö Suomenlahden tuontiterminaalin ja Balticconnectorin osalta jatkuu ja Skangass-yrityskaupan sekä muiden suunnitteilla olevien LNG-terminaalien myötä Gasum pystyy tarjoamaan kilpailukykyistä energiaa entistä paremmin pohjoismaisten asiakkaiden tarpeisiin.