Netti on noussut mökillä tv:tä suositummaksi mediaksi

Tiedonhaku ja muu hyötykäyttö koetaan viihdettä tärkeämmäksi, mutta työasioihin ei aikaa haluta mökillä käyttää: 6 % arvioi työasiat erittäin tärkeäksi syyksi käyttää internetiä mökillä, kun taas 40 % pitää työasioiden internetissä hoitoa täysin tarpeettomana.

Nuorten (18-24 v.) mielestä internetyhteyksien saatavuus on saanut heidät perheineen viihtymään mökillä paremmin. Nuorten tavat käyttää nettiä mökillä eroavat merkitsevästi vanhemmista vastaajista, sillä nuoret seuraavat erityisesti paikallisia tapahtumia ja omia verkostojaan sosiaalisen median kautta, kun taas vanhemmat arvostavat sähköpostia ja hyötypalveluja.

Yli puolet (59 %) vastaajista kertoo käyttävänsä internetiä mökillä päivittäin. Tavallisin väline internetin käyttöön mökillä on puhelin.

“Puhelimissa on jo hyvät valmiudet sujuvaan internetin käyttöön, minkä lisäksi 3G- ja 4G-verkkojen jatkuva laajentaminen on mahdollistanut asioiden hoidon ja ajankohtaisissa asioissa perillä pysymisen myös mökkiolosuhteissa”, toteaa DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen.

Netin käyttömieltymykset jakavat mökkeilijöitä, sillä 29 % vastaajista ilmoittaa käyttävänsä nettiä mökillä samoin kuin kotonaan, mutta 44 % vastaajista kertoo mahdollisuuksiensa mukaan välttelevänsä internetin käyttöä mökillä. 40 % vastaajista pyrkii välttelemään työasioiden seuraamista, ja 23 % vastaajista kertoo vähentäneensä niiden hoitoa mökillä ollessaan.

”Tutkimuksessamme ehdottomasti tyypillisimmäksi mökille menon syyksi kerrottiin loman vietto, 82 prosenttia vastasi viettävänsä mökillä lomaa. Yhteyksien ja laitteiden ansiosta työskentely on kuitenkin mahdollista muuallakin kuin työpaikoilla, joten ihmisten pitää nyt itse ratkaista koska ja missä he työskentelevät”, arvioi Research Insight Finlandin tutkimuspäällikkö Juho Vesanto.

Joka viidennellä (22 %) 25-34-vuotiaalla veneilevällä mökkeilijällä netti on puhelimen kautta mukana ja aktiivisessa käytössä myös veneessä. Tutkimukseen vastanneista mökkeilijöistä 60 % kertoi omistavansa veneen tai käyttävänsä venettä.

DNA:n Research Insight Finlandilla teettämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää kuluttajien tarpeita ja asenteita sekä niissä tapahtuneita muutoksia erityisesti vapaa-ajan vieton ja digitaalisten palveluiden sekä kommunikointivälineiden suhteen. Tutkimuksessa haastateltiin Research Insight Finlandin online-kuluttajapaneelissa 1005 vähintään kerran vuodessa mökkeilevää suomalaista aikavälillä. Haastattelut tehtiin aikavälillä 15.5.2014-24.5.2014.