Suomalainen Nordcloud avaa pilvipalvelun Norjassa

Suomalainen Nordcloud vastaa pilvipalveluiden kasvavaan kysyntään Pohjoismaissa ja avaa toimiston Osloon

Pilvipalveluiden suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan keskittynyt Nordcloud avaa elokuussa toimiston Osloon. Nordcloud tekee tiivistä yhteistyötä Amazon Web Servicesin kanssa, ja yhdessä ne edistävät pilvipalveluiden nopeaa yleistymistä Pohjoismaissa.

Nordcloudilla on toimipisteet Oslon lisäksi Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Oslon toimisto keskittyy palvelemaan sekä norjalaisia yrityksiä että kansainvälisiä Pohjoismaissa toimivia yrityksiä tarjoamalla niille paikallista tukea.

“Amazon Web Services -tuotteiden ja palveluiden kysyntä on ollut huimaa. Emme alunperin uskoneet näin kovaan kysynnän kasvuun. Pohjoismaiset yritykset haluavat kehittää pilvipalveluitaan AWS:n alustalle – innovoida ja kokeilla uusia ratkaisuja, ja sitä kautta palvella loppuasiakkaitaan mahdollisimman hyvin”, Nordcloudin toimitusjohtaja Esa Kinnunen sanoo.

Nordcloud perustettiin Helsingissä vuonna 2011 ja sen tavoitteena on alusta asti olla kumppani Pohjoismaisille yrityksille, jotta ne saisivat pilvipalveluinvestoinneistaan parhaat mahdolliset hyödyt irti.

“Oslon toimiston myötä voimme palvella yrityksiä kaikissa Pohjoismaissa. Tarjoamme jatkossa myös norjalaisille yrityksille parhaat, paikalliset pilviarkkitehdit, jotta ne voivat mahdollisimman hyvin hyödyntää AWS:n tuomaa joustavuutta, turvallisuutta ja kustannussäästöjä palvelukehityksessä”, Kinnunen jatkaa.

Viimeisen kahden vuoden aikana Nordcloud on nelinkertaistanut asiakasmääränsä. Lisää asiakkuuksia on tullut sekä keskisuurista että suurista yrityksistä, mutta myös nopeimmin kasvavista startup-yrityksistä.

Nordcloud on myös valtuutettu AWS:n koulutuskumppani. Se auttaa asiakkaitaan ymmärtämään paremmin AWS:n palveluiden ja ratkaisujen mahdollisuuksia käytännön esimerkein. Tällä hetkellä Nordcloudin AWS-koulutukset sisältävät seuraavat osiot: AWS Essentials, Architecting on AWS, SysOps on AWS ja Big Data on AWS.

Lisätietoja Nordcloudin sivuilta: http://www.nordcloud.com

Mainokset