Maailmanlaajuinen johtajuuden murros on käynnissä

Kansainvälisen viestintätoimistoketju Ketchumin juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan käynnissä on maailmanlaajuinen johtajuuden murros. Tulevaisuuden johtajan valtteina ovat perinteisesti feminiiniseksi mielletyt piirteet kuten aito dialogi, avoimuus ja yhteistyö.

”Vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuuden johtajan ykkösominaisuus. Suomessa on paljon haasteita, koska täällä on perinteisesti vaiettu usealla kielellä”, toteaa Suomessa Ketchumia edustavan viestintätoimisto Cocommsin toimitusjohtaja Kaija Langenskiöld .

”Suomessa on havaittavissa, että kilpailussa pärjäävät yritykset, jotka ovat tietoisesti kehittäneet vuorovaikutusta ja avoimuutta. Uuden sukupolven johtajat antavat henkilöstön osallistua ja keskustella, ja heillä on avoimet välit sidosryhmiin. Lisäksi menestyjät hallitsevat viestinnän uudet kanavat.”

Ketchumin Leadership Communication Monitor (KLCM) tutki nyt kolmatta kertaa tehokkaan johtamisen ja viestinnän välisiä sidoksia. Tutkimus kattoi 6 509 vastaajaa 13 maasta ja viideltä eri mantereelta. Tulokset osoittavat, että molempien sukupuolten on vältettävä machotyylistä johtamista luodakseen luottamusta työntekijöiden ja johdon välille. Käskyihin ja työn kontrollointiin keskittyvä johtamistapa koetaan määräileväksi ja jopa röyhkeäksi.

Tutkimukseen vastanneista vain joka viides pitää johtajien nykyistä suoriutumista riittävänä. Vain 22 prosenttia vastanneista piti johtajia tehokkaina, ja 13 prosentin mielestä he kantoivat vastuunsa kriisitilanteissa.

Naiset saivat huomattavasti miehiä paremmat tulokset, kun eriteltiin hyvän esimiesviestinnän ominaispiirteitä. Feminiinisen johtamistyylin opeista voivat hyötyä molemmat sukupuolet.

Naisille ominainen esimiesviestintä perustuu keskusteluun, avoimuuteen ja yhteistyöhön. Arvot, työtavat ja viestit ilmaistaan selkeästi.

Naisjohtajat rankattiin tutkimuksessa miehiä paremmiksi esimerkillä johtamisessa, avoimessa ja läpinäkyvässä viestinnässä, virheiden myöntämisessä ja alaisten parhaiden puolien löytämisessä.

Ketchum on Euroopan suurin ja yksi maailman johtavista viestintätoimistoketjuista. Cocomms on Ketchumin kumppani Suomessa. Tutkimuksen keskeiset tulokset on koottu oheiseen videoon sekä infograafeihin.

Mainokset