Energiavirasto hyväksyi biopolttoaineiden kestävyysjärjestelmän

Energiavirasto on 26.5.2014 hyväksynyt ensimmäisen Suomen kansallisen järjestelmän mukaisen biopolttoaineita koskevan kestävyysjärjestelmän. Sen perusteella varmistetaan biopolttoaine- tai bioneste-erän kestävyydelle asetetut kriteerit.

Päätös koskee North European Oil Traden Oy:n (NEOT) kestävyysjärjestelmää. Kestävyysjärjestelmällä NEOT osoittaa öljytuotteiden tukkukauppaan liittyvässä toiminnassaan biopolttoaineiden täyttävän niiden kestävyydelle asetetut vaatimukset.

Kestävyysjärjestelmän perusteella varmistetaan jokaisen biopolttoaine- tai bioneste-erän täyttävän lain mukaiset kestävyydelle asetetut kriteerit. Laki biopolttoaineista ja bionesteistä tuli voimaan viime vuoden heinäkuussa. Energiaviraston päätöksen mukaisesti kestävyysjärjestelmä on voimassa viisi vuotta.

Tehdyn päätöksen lisäksi Energiavirastossa on vireillä 11 kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemusta.

Kestävyyskriteerit koskevat biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden alkuperää sekä biopolttoaineiden ja bionesteiden elinkaaren aikana aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Kasvihuonekaasupäästöissä on oltava vähintään 35 prosentin vähennys verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen. Vuonna 2017 vähennyksen tulee olla 50 prosenttia. Kestävyyskriteerit koskevat niin EU:n alueella kuin sen ulkopuolellakin tuotettuja biopolttoaineita ja bionesteitä.

Mainokset